ความบันเทิง

การอัพเดต Gracenote®

อัปเดตแล้ว 11/25/2019

การอัพเดต Gracenote®

วอล​โว่​มุ่งมั่น​ทำงาน​อย่าง​ต่อเนื่อง​เพื่อให้​รถ​ของ​ท่าน​มี​ความ​ทันสมัย​อยู่เสมอ ดังนั้น การอัพเดต Gracenote® เป็น​ประจำ​จึง​เป็น​เรื่อง​ที่ดี การ​อัพเดต​จะ​เกิดขึ้น​ใน​สอง​ขั้นตอน​โดย​ใช้​หน่วยความจำแบบ USB ที่​ว่างเปล่า

ดาวน์​โหลด​ไฟล์​และอัพเดต Gracenote®

ถือ​เป็น​สิ่ง​ที่​ดี​ใน​การอัพเดต Gracenote® ที่​รอบปกติ รายละเอียด​ของ​วิธีการ​ดาวน์​โหลด​ไฟล์​อัพเดต​และ​การอัพเดต Gracenote® ใน​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน ท่าน​สามารถ​ดู​ได้​ที่ด้านล่าง

การเตรียม

ไฟล์​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ลง​ใน​หน่วยความจำแบบ USB ขนาด​อย่างน้อย 8 GB ที่​ว่าง​เปล่า​ได้ หน่วยความจำ​ต้อง​มี​รูปแบบ​ใด​รูปแบบ​หนึ่งดังต่อไปนี้: FAT32, NTFS หรือ exFAT

โปรแกรม​ดาวน์โหลด

ไฟล์ Gracenote® จะ​ถูก​ดาวน์​โหลด​โดย​ใช้​โปรแกรม​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ใน​คอมพิวเตอร์​ของ​ท่าน​เมื่อ​ท่าน​ดาวน์​โหลด​ไฟล์อัพเดต

อัพเดตไฟล์ Gracenote®

ใน​การ​ดาวน์​โหลด​ไฟล์​อัพเดตสำหรับ Gracenote® ให้​ไปที่ volvocars.com/intl/support แล้ว​เลือก​ภูมิภาค​และ​ตลาด​ใน​ปัจจุบัน​ของท่าน คลิกที่ Downloads (ดาวน์โหลด) ใน​เมนู​ระดับบนสุด ในหัวข้อ Gracenote® ให้​คลิกที่ Update Gracenote® (อัพเดต Gracenote) และ​จากนั้น ให้​เลือก​ระบบ​ที่​เกี่ยวข้อง​สำหรับ​รถ​ของท่าน จากนั้น ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้:

คำแนะนำ

ให้​เลือก​ลิงก์​ดาวน์​โหลดสำหรับ Windows หรือ Mac ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​มี​ท่าน​มี​ระบบใด

เลือก "Run" (เรียกใช้) เพื่อ​ติดตั้ง​โปรแกรม​ดาวน์โหลด

คลิกที่ "การ​ดาวน์​โหลดใหม่​" เพื่อ​ดาวน์​โหลด​ไฟล์​ลง​ใน​หน่วยความจำแบบ USB

ท่าน​สามารถ​ตรวจสอบ​ว่า​การ​ดาวน์โหลด/การ​คัดลอก​ลง​ใน​หน่วยความจำแบบ USB ทำงาน​อย่าง​ถูกต้อง​หรือไม่​ก่อนที่​ท่าน​จะ​ติดตั้ง​ไฟล์​ลง​ใน​รถ​ได้​โดย​ทำ​ขั้นตอนที่ 1-2 ซ้ำ จากนั้นกด "Check download" (ตรวจสอบ​การ​ดาวน์โหลด) ใน​โปรแกรม​ดาวน์โหลด

นำ​หน่วยความจำแบบ USB ที่​มี​ไฟล์​ที่​ดาวน์​โหลด​ไว้​แล้ว​ไป​ที่​รถ และ​เปิด​ระบบ​ข้อมูลบันเทิง

เสียบ​หน่วยความจำแบบ USB ลง​ใน​ช่องเสียบ USB ถ้า​มี​ช่องเสียบ USB สอง​ช่อง​ห้าม​ใช้​ช่อง​เสียบ​ที่​สอง​ใน​เวลาเดียวกัน

17w38 - P5 - Support site - USB contact

ตำแหน่ง​ของ​ช่อง​เสียบ​นี้​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ตาม​รุ่นรถ

ระบบ​จะ​ตรวจสอบ​การ​อัพเดต​ที่​มี​อยู่​โดย​อัตโนมัติ และ​จะ​แสดง​ข้อความ​บน​หน้าจอ​ว่า​การ​อัพเดต​กำลัง​ดำเนินการอยู่

เมื่อ​การ​ติดตั้ง​เสร็จ​สิ้น จะ​มี​ข้อความ​แจ้ง​ว่า​ได้​มี​การ​ติดตั้ง​การ​อัพเดตแล้ว ตอนนี้​ท่าน​สามารถ​ถอด​หน่วยความจำแบบ USB ออก​ได้แล้ว

ถ้า​มี​ปัญหา​เกิด​ขึ้นกับ​การ​อัพเดต ให้​ติดต่อ​ฝ่าย​สนับสนุน​ลูกค้า​หรือ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน

เคล็ด​ลับ​ใน​การอัพเดต

  • การ​อัพเดต​จะ​ใช้​เวลาประมาณ 15 นาที และ​ต้อง​เปิด​ระบบ​ข้อมูล​บันเทิงไว้ ใช้​เครื่อง​ชาร์จ​แบตเตอรี่​หรือ​เดิน​เครื่องยนต์​ของ​รถ​ไว้​ตลอดเวลา​ในขณะ​ที่​กำลัง​ดำเนินการ​อัพเดต เช่น ใน​ระหว่าง​การเดินทาง
  • Gracenote® จะ​มี​การ​อัพเดตตลอดเวลา โปรด​ติดตาม​การ​อัพเดต​ใหม่ๆ อยู่เสมอ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่