ความบันเทิง

การใช้ TuneIn

อัปเดตแล้ว 11/25/2019

การใช้ TuneIn

บริการ​วิทยุ​ผ่านอินเทอร์เน็ต TuneIn มี​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ท่าน​สามารถ​ฟัง​วิทยุ​ในท้องถิ่น​, เพิ่ม​รายการ​โปรด หรือ​บันทึก​ทาง​ลัด​ไป​ยัง​สถานี​วิทยุ​ได้ เป็นต้น บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีใช้​บริการ​เหล่านี้ และ​ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​เหล่านี้​จาก​รถ​ของ​ท่าน​ได้อย่างไร

แอพ TuneIn

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ต่อไปนี้ เพื่อ​เข้า​ไปยัง TuneIn

คำแนะนำ

ใน​มุมมองแอพพลิเคชั่น: ดาวน์​โหลดแอพ TuneIn จาก Download Centre สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​วิธีการ​ดาวน์​โหลด​แอพ โปรด​ดูที่ การ​ดาวน์​โหลด​และ​การ​อัพเดตแอพ

ใน​มุมมองแอพพลิเคชั่น: เปิดแอพ TuneIn

รถ​จะ​เชื่อมต่อกับ TuneIn เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่อกับ TuneIn เป็น​ครั้ง​แรก เพลง​จะ​ได้รับ​การ​บัฟเฟอร์ ซึ่ง​อาจ​ใช้​เวลา​สอง​ถึง​สามวินาที

บัญชีผู้ใช้ TuneIn

ท่าน​ไม่​จำเป็นต้อง​มี​บัญชีผู้ใช้ TuneIn ก็​สามารถ​ใช้​บริการ​นี้​ได้ แต่​เรา​ขอ​แนะนำ​ให้​มี​บัญชีผู้ใช้ บัญชี​ผู้ใช้​มี​ข้อดี​หลาย​อย่าง เช่น ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เลือก​สถานี​วิทยุ​โปรด​ของ​ท่าน​ได้ ซึ่ง​ทำ​ให้​สามารถ​รับ​ฟัง​สถานี​นั้น​ใน​รถ​ของ​ท่าน​ได้​อย่างง่ายดาย สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​บัญชีผู้ใช้ TuneIn และ​วิธี​สร้าง​บัญชี​ผู้ใช้​ของ​ท่าน โปรด​ดูที่ TuneIn

เปิด​ข้อมูล​บัญชีผู้ใช้ TuneIn

ทำ​ตาม​คำแนะนำ​ต่อไปนี้ เพื่อ​เข้า​ไป​ยัง​ข้อมูล​บัญชี​ของ​ท่าน​จาก​รถ​ของท่าน

คำแนะนำ

ใน​มุมมองแอพพลิเคชั่น: เปิดแอพ TuneIn

ขยาย​มุมมอง​และ​คลิกที่ Sign in

กล่อง​ข้อมูล​สำหรับ​การ​ล็อกอิน​จะ​เปิดขึ้น

ป้อน​ชื่อ​ผู้ใช้​และ​รหัสผ่าน​ของ​ท่าน แล้วกด Sign in

ในตอนนี้ ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ข้อมูล​บัญชี​ผู้​ใช้ได้แล้ว

หมวด TuneIn

TuneIn ทำ​ให้​สามารถ​เลื่อน​ไป​ตาม​หมวด​ต่างๆ ได้​อย่าง​ง่ายดาย โดย​ทำ​ตาม​คำแนะนำต่อไปนี้

คำแนะนำ

ใน​มุมมองแอพพลิเคชั่น: เปิดแอพ TuneIn

ขยาย​มุมมอง​และ​คลิกที่ Library

รายการ​สถานี​และ​หมวด​ต่างๆ จะ​แสดงขึ้น

รายการโปรด TuneIn

ถ้า​ท่าน​ล็อกอิน​เข้าสู่ TuneIn ใน​รถ รายการ​โปรด​ของ​ท่าน​จะ​ได้รับ​การ​ซิงโครไนซ์​กับ​บัญชี​ผู้ใช้​ของท่าน ไม่เช่นนั้น รายการ​โปรด​ของ​ท่าน​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​รถเท่านั้น การ​เพิ่ม​รายการ​โปรด ให้​ทำ​ตาม​คำแนะนำต่อไปนี้

คำแนะนำ

ใน​มุมมอง​แบบขยาย: คลิก​ที่​สถานี​วิทยุ​ที่​ท่าน​ต้องการ​ตั้ง​ค่า​เป็น​สถานีโปรด

ทำ​เครื่องหมาย​ไอ​คอน​รูป​ดาว​ที่ด้านขวา

สถานี​จะ​ได้รับ​การ​เพิ่ม​เข้า​ใน​รายการ​สถานี​โปรด​ของท่าน

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

ระบบ

Sensus Connect


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

ระบบ

Sensus Connect


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่