แผน​ที่​และ​ระบบ​นำทาง

Sensus Navigation จะ​ช่วย​ให้​ท่าน​ไป​ถึง​จุดหมาย​ปลายทาง​ของท่าน​, ค้นหา​ที่​จอด​รถ​และ​แบ่งปัน​ตำแหน่ง​ที่ตั้ง​ของ​ท่าน​ได้ ส่วน​นี้​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​วิธีการ​อัพเดต​แผน​ที่ และ​วิธีใช้​บริการ​ระบบ​นำทาง