บริการ​นำทาง

24 ผลลัพธ์

ความ​แตกต่างระหว่าง Sensus Navigation และ​แผน​ที่อินเทอร์เน็ต

วอล​โว่​ขอ​เสนอ​ระบบ​นำ​ทาง​ที่เรียกว่า Sensus Navigation รวมทั้ง​การ​บริการ​แผน​ที่​ที่เรียกว่า 'แผน​ที่อินเทอร์เน็ต' เนื่องจาก​ระบบ​เหล่านี้​มี​รูปลักษณ์​ที่​คล้ายคลึง​กัน ใน​บางครั้ง จึง​อาจ​บอก​ไว้​ยาก​ว่า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​มี​ระบบ​ใด​ติดตั้งอยู่

WikiLocations

แอพ WikiLocations ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​อ่านบทความ Wikipedia ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​และ​จุดหมาย​ปลาย​ของ​ท่านได้ WikiLocations สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​รถ​มีทั้ง Sensus Connect และ Sensus Navigation ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น

Weather

แอพ Weather สามารถ​ให้​ข้อมูล​สภาพ​อากาศ​ใน​บริเวณ​ที่​รถ​อยู่​ในขณะ​นั้น หรือ​ใน​ตำแหน่ง​ที่​เลือก​ไว้​แก่​ท่านได้ Weather สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​รถ​มีทั้ง Sensus Connect และ Sensus Navigation ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น

เสนอแนะ​ข้อมูล​ใหม่​ลง​ใน​แผนที่

ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Navigation ติดตั้ง​อยู่ แผน​ที่​จาก​ผู้​ให้บริการ​แผนที่ Here จะ​แสดงขึ้น ถ้า​ท่าน​พบว่า​ข้อมูล​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​ขาด​หายไป​จาก​แผน​ที่ หรือ​ต้องการ​เสนอแนะ​การ​เปลี่ยนแปลง ท่าน​สามารถ​ทำ​ได้​ที่บริการ Map Creator ของ Here ข้อมูล​เหล่านี้​อาจ​เป็น​ที่​อยู่​ใหม่​หรือ​ถนน​ที่​ตัดใหม่

iGo และ Sensus Connected Touch

iGo เป็น​โซลูชั่น​แบบ​รวม​สำหรับ​การ​นำ​ทางผ่าน​ดาวเทียม​พร้อม​ด้วย​แบบจำลอง​ของ​เมือง​และ​สถานที่​สำคัญ​ต่างๆ ใน​รูปแบบ​สามมิติ ระบบ​สามารถ​จัดการ​สถานที่น่าสนใจ (POI) และ​ข้อมูล​การจราจร​ระดับสูง​ได้ นอกจากนี้ ยัง​สามารถใช้ iGo โดย​ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ได้​อีกด้วย

ยกเลิกเส้นทาง

ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​เส้นทาง​ที่​กำลัง​เดินทาง​อยู่​ได้​อย่าง​ง่ายดาย​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ส่ง​จุดหมาย​ปลายทาง​ไป​ยัง​รถ​ผ่านทาง Send to Car

Send to Car ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ส่ง​จุดหมาย​ปลายทาง​ของ​แผน​ที่​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านได้ ท่าน​สามารถ​ส่ง​จุดหมาย​ปลาย​ทางผ่านแอพ Volvo On Call ได้ ใน​การ​ใช้​ฟังก์ชัน​นี้ รถ​ของ​ท่าน​จะต้องมี Sensus Connect และ Sensus Navigation ติดตั้ง​อยู่ และ​จะต้องมี Volvo ID ลงทะเบียน​อยู่​กับ​รถด้วย ใน​การ​ใช้​ฟังก์ชั่น​ผ่านแอพ Volvo On Call รถ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้องมี Volvo On Call ติดตั้ง​อยู่​อีกด้วย

แอพ​พลิเคชัน Service

ตัวเลือก Sensus Connected Touch ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​แอพ​พลิเคชัน Service ได้ แอพ​พลิเคชัน Service ช่วย​ท่าน​ค้นหา​ศูนย์บริการ​ที่​อยู่​ใกล้​ท่าน พร้อม​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ศูนย์บริการ เช่น ข้อมูลติดต่อ

Weather

แอพ Weather จะ​ให้​ข้อมูล​สภาพ​อากาศ​ใน​บริเวณ​ที่​รถ​อยู่​ในขณะ​นั้น หรือ​ใน​ตำแหน่ง​ที่​เลือกไว้ Weather สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​รถมี Sensus Navigation ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น

ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลาจริง (RTTI)

ใน​รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ ท่าน​สามารถ​ขอรับ​ข้อมูล​การจราจร​แบบ​เรียลไทม์​เกี่ยวกับ​ลำดับ​คิว การ​ปิด​ถนน​และ​สิ่ง​อื่นๆ ที่​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​เวลา​เดินทาง​ของ​ท่านได้

ความ​แตกต่างระหว่าง Sensus Navigation และ​แผน​ที่อินเทอร์เน็ต

วอล​โว่​ขอ​เสนอ​ระบบ​นำ​ทาง​ที่เรียกว่า Sensus Navigation รวมทั้ง​การ​บริการ​แผน​ที่​ที่เรียกว่า 'แผน​ที่อินเทอร์เน็ต' เนื่องจาก​ระบบ​เหล่านี้​มี​รูปลักษณ์​ที่​คล้ายคลึง​กัน ใน​บางครั้ง จึง​อาจ​บอก​ไว้​ยาก​ว่า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​มี​ระบบ​ใด​ติดตั้งอยู่

Send to Car

Send to Car ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ส่ง​จุดหมาย​ปลายทาง​บน​แผน​ที่​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​โดย​ผ่าน​ทางแอพ Volvo On Call ใน​ตลาด​ที่มี Volvo On Call ให้บริการได้ ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลด​แผน​ที่​ได้จาก www.here.com

Send to Car

Send to Car ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ส่ง​จุดหมาย​ปลายทาง​บน​แผน​ที่​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​โดย​ผ่าน​ทางแอพ Volvo On Call ใน​ตลาด​ที่มี Volvo On Call ให้บริการได้ ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลด​แผน​ที่​ได้จาก www.here.com

เสนอแนะ​ข้อมูล​ใหม่​ลง​ใน​แผนที่

ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Navigation ติดตั้ง​อยู่ แผน​ที่​จาก​ผู้​ให้บริการ​แผนที่ Here จะ​แสดงขึ้น ถ้า​ท่าน​พบว่า​ข้อมูล​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​ขาด​หายไป​จาก​แผน​ที่ หรือ​ต้องการ​เสนอแนะ​การ​เปลี่ยนแปลง ท่าน​สามารถ​ทำ​ได้​ที่บริการ Map Creator ของ Here ข้อมูล​เหล่านี้​อาจ​เป็น​ที่​อยู่​ใหม่​หรือ​ถนน​ที่​ตัดใหม่

การ​ติดตั้ง​และ​การใช้ Google Local Search

ท่าน​สามารถ​ติดตั้ง​และ​ใช้แอพ Google Local Search ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านได้ การ​ใช้​แอพ​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ดำเนินการ​ต่างๆ เช่น ค้นหาร้านอาหาร​, โรงแรม และ​ปั๊มน้ำมัน ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​รถ​และ​ใน​เส้นทางได้

Find Fuel

แอพ Find Fuel ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ค้นหา​ปั๊มน้ำมัน​ที่​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​ท่าน​ในขณะ​ที่​ท่าน​กำลัง​ขับ​ขี่​อยู่ได้ Find Fuel สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​รถ​มีทั้ง Sensus Connect และ Sensus Navigation ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น

WikiLocations

การ​ใช้แอพ WikiLocations ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​อ่านบทความ Wikipedia ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​และ​จุดหมาย​ปลายทาง​ของ​ท่านได้

Glympse

ท่าน​สามารถ​ใช้แอพ Glympse ใน​การ​แบ่งปัน​ตำแหน่ง​ของ​ท่าน​กับ​ผู้อื่น เพื่อให้​เขา​ทราบ​ว่า​ท่าน​กำลัง​ไป​ที่​ใด และ​ท่าน​จะ​ไป​ถึง​ตำแหน่ง​นั้นเมื่อใด Glympse สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​รถ​มีทั้ง Sensus Connect และ Sensus Navigation ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น

Google Local Search

การ​ใช้แอพ Google Local Search ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ค้นหาร้านอาหาร​, โรงแรม​, ปั๊มน้ำมัน และ​อื่นๆ อีก​มากมาย​ใน​เส้นทาง​ของ​ท่าน​ได้​โดยตรง​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

Sensus Connected TouchและConnected Navigation

ด้วย Sensus Connected Touch ท่าน​สามารถ​เลือกเพิ่ม Connected Navigation ซึ่ง​เป็น​บริการ​ที่​ให้​การ​นำ​ทาง​ออนไลน์ได้

ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลาจริง (RTTI)

Real Time Traffic Information (RTTI) ช่วย​ท่าน​ใน​การ​ตรวจสอบ​สภาพ​จราจร​อยู่​ตลอดเวลา เพื่อให้​ท่าน​สามารถ​วางแผน​เส้นทาง​ของ​ท่าน​ได้​ดีขึ้น ท่าน​จะ​ได้รับ​ข้อมูล​ที่​สำคัญ​ใน​เวลา​จริง​เกี่ยวกับ​การจราจรติดขัด​, ถนน​ปิด และ​สถานการณ์​อื่นๆ ที่​อาจ​ส่งผล​ต่อ​เวลา​เดินทาง​ของท่าน

การใช้ Local Search

Local Search เป็น​แอ​พซึ่ง​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​ค้นหา​สถานที่​ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร​, โรงแรม​, ปั๊มน้ำมัน และ​อื่นๆ โดย​การ​ค้นหา​แบบ​ออนไลน์​จาก​รถ​วอล​โว่​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของท่าน (Local Search สามารถ​ใช้ได้​ใน​รถ​ที่ติดตั้ง Sensus Connect และ Sensus Navigation เท่านั้น)

Local Search

Local Search เป็น​แอ​พซึ่ง​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​ค้นหา​สถานที่​ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร​, โรงแรม​, ปั๊มน้ำมัน และ​อื่นๆ โดย​การ​ค้นหา​แบบ​ออนไลน์​จาก​รถ​วอล​โว่​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของท่าน (Local Search สามารถ​ใช้ได้​ใน​รถ​ที่ติดตั้ง Sensus Connect หรือ Sensus Navigation เท่านั้น)

การใช้ Send to Car

Send to Car ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ส่ง​จุดหมาย​ปลายทาง​บน​แผน​ที่​จากเบ​ราว์​เซอร์​เว็บ​ที่​บ้าน​ของ​ท่าน​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่ได้ ใน​ตลาด​ที่มี Volvo On Call ให้บริการ จะ​มี​ตัวเลือก​ใน​การ​ส่ง​จุดหมาย​ปลาย​ทางผ่านแอพ Volvo On Call ไป​ยัง​รถ​ของ​ท่าน​อีกด้วย ใน​การ​ใช้​ฟังก์ชั่น​นี้ รถ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้องมี Sensus Navigation ติดตั้งอยู่