บริการ​นำทาง

iGo และ Sensus Connected Touch

อัปเดตแล้ว 3/5/2020

iGo และ Sensus Connected Touch

iGo เป็น​โซลูชั่น​แบบ​รวม​สำหรับ​การ​นำ​ทางผ่าน​ดาวเทียม​พร้อม​ด้วย​แบบจำลอง​ของ​เมือง​และ​สถานที่​สำคัญ​ต่างๆ ใน​รูปแบบ​สามมิติ ระบบ​สามารถ​จัดการ​สถานที่น่าสนใจ (POI) และ​ข้อมูล​การจราจร​ระดับสูง​ได้ นอกจากนี้ ยัง​สามารถใช้ iGo โดย​ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ได้​อีกด้วย

iGo

บทความ​นี้​จะอธิบาย iGo โดยย่อ สำหรับ​คำอธิบาย​โดย​ละเอียด โปรด​ดู​ที่​คู่มือ​ใช้งาน iGo: http://www.parrot.com/sensus-connected-touch

ค้นหา​ตัวเลือกเส้นทาง

iGo ใช้​งาน​ได้​อย่าง​ง่ายดาย และ​ช่วย​ให้​ท่าน​ค้นหา​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ของ​ท่านได้ ระบบ​จะ​คำนวณ​ตัวเลือก​สำหรับ​เส้นทาง​หลาย​ตัวเลือก​ใน​เวลา​เดียวกัน ซึ่ง​ท่าน​สามารถ​เปรียบเทียบ​กับ​เส้นทาง​ที่​ท่าน​ต้องการได้ การ​ค้นหา​ใน​บริเวณ​ใกล้เคียง​หรือ​การ​ค้นหา​สถานที่น่าสนใจ (POI) สามารถ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​ค้นหา​สิ่ง​ที่​ท่าน​กำลัง​มอง​หา​อยู่​ใน​บริเวณ​ที่​ท่าน​อยู่​ในขณะ​นั้นได้

การ​นำ​ทาง​แบบง่าย

iGo จะ​แสดง​การ​แนะนำ​ช่องทางเดิน​รถ​และ​เครื่องหมาย​จราจร​อย่าง​จำเพาะ​เจาะจง​สำหรับ​แต่​ละ​ประเทศ ซึ่ง​สามารถ​ช่วย​ให้​เลือก​ช่องทางเดิน​รถ​ก่อนที่​ท่าน​จะ​ขับ​ออก​จาก​ถนนได้ iGo จะ​เรียนรู้​จาก​ลักษณะ​นิสัย​และ​ความ​เคย​ชิน​ของ​ท่าน และ​แสดง​รายการ​พร้อม​การ​จัด​อันดับ​ของ​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​มี​ความ​เป็นไป​ได้​สำหรับ​ท่าน โดย​อ้างอิง​ตามตำแหน่ง GPS ในขณะนั้น​, เส้นทาง​ก่อน​หน้านี้​, เวลา และ​วัน​ในสัปดาห์

การ​ใช้งาน

แป้นพิมพ์​อัจฉริยะ​สามารถ​ช่วย​ให้​ท่าน​ป้อน​ที่​อยู่​ได้​เร็ว​ขึ้น โดย​การ​เติม​ส่วน​ที่​เหลือ​ของ​เมือง​และ​ชื่อ​ถนน​ที่​มี​โอกาส​เป็นไป​ได้​ให้ท่าน iGo ไม่​รองรับ​การ​สั่งงาน​ด้วยเสียง สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ใช้งาน Sensus Connected Touch โปรด​ดูที่ การ​ใช้งาน Sensus Connected Touch

ข้อมูล​การจราจรระดับสูง

ข้อมูล​การจราจร​ระดับสูง​เป็น​ข้อมูลจาก HERE (Nokia) และ​ใช้​สำหรับ​ข้อมูล​การจราจร​ที่​อัพเดต​ใน​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​ทาง​ด่วน​และ​ถนนอื่นๆ ใน​บาง​ตลาด จะ​รวม​การ​เป็น​สมาชิก​ห้า​ปี​ไว้ด้วย

ข้อมูล​การจราจร​ระดับสูง​มี​ให้บริการ​ใน​ประเทศต่อไปนี้:

สหรัฐอเมริกา​, แคนาดา​, ออสเตรีย​, เบลเยี่ยม​, บราซิล​, เดนมาร์ก​, ฟินแลนด์​, ฝรั่งเศส​, เยอรมนี​, อิตาลี​, ลัก​แซมเบิร์ก​, เนเธอร์แลนด์​, สวีเดน​, สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

iGo และการ์ด SD

การ์ด SD สำหรับ iGo จะ​ได้รับ​การ​ลงทะเบียน​ไว้​กับอุปกรณ์ Sensus Connected Touch ที่​เริ่ม​ใช้​งาน​การ์ด​นั้น​เป็น​ครั้ง​แรก และ​จะ​ไม่​สามารถ​นำการ์ด SD นั้น​ไป​ใช้​ใน​รถ​ที่มี Sensus Connected Touch คัน​อื่นได้

รุ่นรถ/รุ่นปี

V40 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2013 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

S60 และ V60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2011 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2011 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014รุ่นปี 2011 เฉพาะ​รถ​ที่​ผลิต​หลังจาก​สัปดาห์ที่ 46 เท่านั้น

V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2012 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

สามารถติดตั้ง Sensus Connected Touch สำหรับ​รุ่นปี 2014 และ​หลังจาก​นั้น​ได้ แต่​ไม่​สามารถ​ติดตั้ง​ใน​รถ​ที่มี Sensus Connect ได้

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

V40 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2013 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

S60 และ V60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2011 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2011 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014รุ่นปี 2011 เฉพาะ​รถ​ที่​ผลิต​หลังจาก​สัปดาห์ที่ 46 เท่านั้น

V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2012 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

สามารถติดตั้ง Sensus Connected Touch สำหรับ​รุ่นปี 2014 และ​หลังจาก​นั้น​ได้ แต่​ไม่​สามารถ​ติดตั้ง​ใน​รถ​ที่มี Sensus Connect ได้

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่