ดาวน์​โหลด​แผนที่

7 ผลลัพธ์

MapCareTM

MapCareTM เป็น​บริการ​อัพเดต​แผน​ที่​สำหรับ​รถ​วอล​โว่​ที่มี Sensus Navigation ติดตั้งอยู่ เนื้อหา​ส่วน​ใหญ่​ของ​บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​ว่าบริการ MapCareTM เกี่ยวข้อง​อย่างไร​กับ​รถ​วอล​โว่​รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น (Life Time MapCareTM)

การอิมพอร์ตไฟล์ POI

หลาย​บริษัท​ได้​จัดทำ​ไฟล์​ที่​รู้จัก​ในชื่อ POI (Point Of Interest) สำหรับ​ดาวน์โหลด ใน​บาง​กรณี ท่าน​สามารถ​ใช้​ไฟล์​ที่​มี​ข้อมูล อาทิ​เช่น กล้อง​ตรวจจับ​ความเร็ว สถานที่​พัก​แรม เพื่อ​เสริม​การ​ทำงาน​แผน​ที่​ของ​วอล​โว่​ได้ ไฟล์ POI ในรูปแบบ GPX จะ​ทำงาน​กับระบบ Sensus RTI ได้​ดี​ที่สุด แต่​ก็​ยัง​สามารถ​อิมพอร์ต​ไป​ยัง​รุ่น​ที่มี Sensus Navigation ได้​ใน​ระดับหนึ่ง

MapCareTM

MapCareTM เป็น​บริการ​อัพเดต​แผน​ที่​สำหรับ​รถ​วอล​โว่​ที่มี Sensus Navigation ติดตั้งอยู่ เนื้อหา​ส่วน​ใหญ่​ของ​บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​ว่าบริการ MapCareTM เกี่ยวข้อง​อย่างไร​กับ​รถ​วอล​โว่​รุ่นปี 2014 (2013 สัปดาห์ที่ 46) และ​หลังจากนั้น (Life Time MapCareTM)

การ​อัพเดต​แผน​ที่​สำหรับ​ระบบ​นำ​ทาง​ที่​เก่ากว่า

ท่าน​สามารถ​ค้นหา​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​วิธีการ​ดำเนินการ​อัพเดต​แผน​ที่​สำหรับ​ระบบ​นำ​ทาง​อื่น​ที่ไม่ใช่ Sensus Navigation ได้ที่นี่ Volvo มี​ระบบ​นำ​ทาง​หลาย​ระบบ​แตกต่าง​กัน โดย​จะ​ระบุ​ไว้​ใน​รายการ​ใน​บทความนี้

อัพเดต​แผน​ที่​โดยตรง​จากรถ

ถ้า​รถ​ของ​ท่าน​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต ท่าน​สามารถ​อัพเดต​แผน​ที่​โดยตรง​จาก​รถได้

ดาวน์​โหลด​แผน​ที่สำหรับ Sensus Navigation

MapCareTM เป็น​บริการ​อัพเดต​แผน​ที่​สำหรับ​รถ​วอล​โว่​ที่มี Sensus Navigation ติดตั้งอยู่ แผน​ที่​จะ​ได้รับ​การ​อัพเดต​ใน​สอง​ขั้นตอน ขั้นตอน​แรก แผน​ที่​จะ​ถูก​ดาวน์​โหลด​ลง​ใน​หน่วยความจำแบบ USB และ​จากนั้น แผน​ที่​จะ​ถูก​โหลด​จาก​หน่วยความจำแบบ USB ไป​ยังรถ คำแนะนำ​สำหรับ​ขั้นตอน​การ​ทำงาน​เหล่านี้​ได้​อธิบาย​ไว้​ใน​บทความนี้

ดาวน์​โหลด​แผน​ที่สำหรับ Sensus Navigation

MapCareTM เป็น​บริการ​อัพเดต​แผน​ที่​สำหรับ​รถ​วอล​โว่​ที่มี Sensus Navigation ติดตั้งอยู่ แผน​ที่​จะ​ได้รับ​การ​อัพเดต​ใน​สอง​ขั้นตอน ขั้นตอน​แรก แผน​ที่​จะ​ถูก​ดาวน์​โหลด​ลง​ใน​หน่วยความจำแบบ USB และ​จากนั้น แผน​ที่​จะ​ถูก​โหลด​จาก​หน่วยความจำแบบ USB ไป​ยังรถ คำแนะนำ​สำหรับ​ขั้นตอน​การ​ทำงาน​เหล่านี้​ได้​อธิบาย​ไว้​ใน​บทความนี้