ดาวน์​โหลด​แผนที่

MapCareTM

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

MapCareTM

MapCareTM เป็น​บริการ​อัพเดต​แผน​ที่​สำหรับ​รถ​วอล​โว่​ที่มี Sensus Navigation ติดตั้งอยู่ เนื้อหา​ส่วน​ใหญ่​ของ​บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​ว่าบริการ MapCareTM เกี่ยวข้อง​อย่างไร​กับ​รถ​วอล​โว่​รุ่นปี 2014 (2013 สัปดาห์ที่ 46) และ​หลังจากนั้น (Life Time MapCareTM)

การใช้ MapCareTM

สำหรับ​รถ​รุ่นปี 2014 (2013 สัปดาห์ที่ 46) และ​หลังจาก​นั้น ท่าน​จะ​มี​ตัวเลือก​ใน​การ​อัพเดต​แผน​ที่​ฟรี​ใน​แบบออนไลน์ (Life Time MapCareTM) โปรด​ดูที่ ดาวน์​โหลด​แผน​ที่สำหรับ Sensus Navigation การ​อัพเดต​อาจมี 1-4 ครั้ง​ต่อปี (ขึ้นอยู่​กับภูมิภาค) ท่าน​ยัง​สามารถ​อัพเดต​แผน​ที่​โดย​ผ่าน​ทาง​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ได้​อีกด้วย

Life Time MapCareTM จะ​มี​ให้บริการ​จนถึงปี 2025 เป็น​อย่างน้อย

การ​อัพเดต​แผน​ที่​แบบออนไลน์

ใน​การ​อัพเดต​และ​ดาวน์​โหลด​แผน​ที่​แบบ​ออนไลน์ สภาพ​ต่างๆ จะต้อง​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​จำนวนหนึ่ง:

  • มี​หน่วยความจำแบบ USB ที่​มี​พื้นที่​ว่าง​เพียงพอ​เพื่อ​ดำเนินการ​อัพเดต​ในรถ แผน​ที่​ที่​ใหญ่​ที่สุด​จำเป็นต้อง​ใช้หน่วยความจำ USB ขนาด 32 GB สำหรับ​ขนาด​ที่​แน่นอน​ของ​แผน​ที่ โปรด​ดู​ข้อมูล​โดย​ละเอียด​สำหรับ​แผน​ที่​แต่​ละชุด
  • เวลา​ใน​การ​อัพ​โหลด​แผน​ที่​ไป​ยังรถ (ประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
  • ท่าน​ไม่​จำเป็นต้อง​ขับ​ขี่​รถ​ของ​ท่าน​ในขณะ​ที่​ดำเนินการ​อัพเดต แต่​สวิตช์​กุญแจ​จะต้อง​อยู่​ที่ตำแหน่ง ON ถ้า​ท่าน​ไม่ได้​ขับ​ขี่​รถ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​แบตเตอรี่เสริม

เริ่ม​ใช้​การ​อัพเดต​แผน​ที่​แบบออนไลน์

แผน​ที่​จะ​ได้รับ​การ​อัพเดต​ใน​สอง​ขั้นตอน ขั้นตอน​แรก แผน​ที่​จะ​ถูก​ดาวน์​โหลด​ลง​ใน​หน่วยความจำแบบ USB และ​จากนั้น แผน​ที่​จะ​ถูก​โหลด​จาก​หน่วยความจำแบบ USB ไป​ยังรถ ใน​การ​เริ่ม​ทำงาน โปรด​ดูที่ ดาวน์​โหลด​แผน​ที่สำหรับ Sensus Navigation

การ​อัพเดต​แผน​ที่​ในศูนย์บริการ

ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของ​ท่าน​สามารถ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​อัพเดต​และ​ดาวน์​โหลด​แผน​ที่ได้ การ​อัพเดต​แผน​ที่​จะ​ไม่​เสีย​ค่าใช้จ่าย​ใดๆ แต่​ตัวแทน​จำหน่าย​อาจ​คิด​ค่าใช้จ่าย​สำหรับ​เวลา​ที่​ศูนย์บริการ​จำเป็นต้อง​ใช้​ใน​การ​ติดตั้ง​แผน​ที่​ให้แก่ท่าน

ถ้า​ท่าน​มี​ปัญหา​ใดๆ ใน​การ​ดาวน์​โหลด​แผน​ที่​แบบ​ออนไลน์ ท่าน​สามารถ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ได้ตลอดเวลา

รถ​วอล​โว่​ที่​มี​รุ่น​ปีก่อน 2014

สำหรับ​รถ​ที่​เก่า​กว่า​รุ่นปี 2014 (2013 สัปดาห์ที่ 46) จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​สั่งซื้อ​กล่อง​แผน​ที่​แยก​ต่างหาก​จาก​ตัวแทน​จำหน่าย​วอลโว่ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ การ​อัพเดต​แผน​ที่​สำหรับ​ระบบ​นำ​ทาง​ที่​เก่ากว่า หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน

รุ่นรถ/รุ่นปี

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019มี Sensus Connect และ Sensus Navigation ติดตั้งอยู่

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018มี Sensus Connect และ Sensus Navigation ติดตั้งอยู่

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019มี Sensus Connect และ Sensus Navigation ติดตั้งอยู่

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018มี Sensus Connect และ Sensus Navigation ติดตั้งอยู่

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่