ใบอนุญาต​และ​การ​รับรองประเภท

12 ผลลัพธ์

VOLVO V90 - ข้อมูล​สารเคมี​ที่​อยู่​ใน​บัญชีรายการ CANDIDATE LIST (ข้อกำหนด REACH มาตรา 33)

ข้อกำหนด REACH (ข้อกำหนด EC 1907/2006) มาตรา 33.1 มี​เป้าหมาย​เพื่อให้​ลูกค้า​ที่​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ที่​ส่ง​มอบ​ให้​รับทราบ​เกี่ยวกับ​มาตการการ​จัดการ​ความ​เสี่ยง​ที่​เกี่ยวข้อง ที่​อาจ​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การ​มี​สารเคมี​ใน​ปริมาณ​ที่​สูงมาก (SVHCs) ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​บัญชีรายการ Candidate List (CL) ปัจจุบัน​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​อยู่​ใน​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​รับประกัน​การ​ใช้​งาน​ที่​มี​ความปลอดภัยVolvo Car Corporation สนับสนุน​เป้าหมาย​พื้นฐาน​ของข้อกำหนด REACH โดยทั่วไป และมาตรา 33 โดยเฉพาะ ที่​ประกอบด้วย​คำมั่น​สัญญา​ของ​เรา​เพื่อ​ส่งเสริม​การ​ผลิต การ​จัดการ​และ​การ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ของ​เรา​ที่​มี​ความรับผิดชอบ

การ​รับรอง​ประเภท​สำหรับ​ระบบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​รับรอง​ประเภท​สำหรับ​ระบบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

VOLVO S90 - ข้อมูล​สารเคมี​ที่​อยู่​ใน​บัญชีรายการ CANDIDATE LIST (ข้อกำหนด REACH มาตรา 33)

ข้อกำหนด REACH (ข้อกำหนด EC 1907/2006) มาตรา 33.1 มี​เป้าหมาย​เพื่อให้​ลูกค้า​ที่​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ที่​ส่ง​มอบ​ให้​รับทราบ​เกี่ยวกับ​มาตการการ​จัดการ​ความ​เสี่ยง​ที่​เกี่ยวข้อง ที่​อาจ​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การ​มี​สารเคมี​ใน​ปริมาณ​ที่​สูงมาก (SVHCs) ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​บัญชีรายการ Candidate List (CL) ปัจจุบัน​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​อยู่​ใน​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​รับประกัน​การ​ใช้​งาน​ที่​มี​ความปลอดภัยVolvo Car Corporation สนับสนุน​เป้าหมาย​พื้นฐาน​ของข้อกำหนด REACH โดยทั่วไป และมาตรา 33 โดยเฉพาะ ที่​ประกอบด้วย​คำมั่น​สัญญา​ของ​เรา​เพื่อ​ส่งเสริม​การ​ผลิต การ​จัดการ​และ​การ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ของ​เรา​ที่​มี​ความรับผิดชอบ

VOLVO V40 - ข้อมูล​สารเคมี​ที่​อยู่​ใน​บัญชีรายการ CANDIDATE LIST (ข้อกำหนด REACH มาตรา 33)

ข้อกำหนด REACH (ข้อกำหนด EC 1907/2006) มาตรา 33.1 มี​เป้าหมาย​เพื่อให้​ลูกค้า​ที่​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ที่​ส่ง​มอบ​ให้​รับทราบ​เกี่ยวกับ​มาตการการ​จัดการ​ความ​เสี่ยง​ที่​เกี่ยวข้อง ที่​อาจ​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การ​มี​สารเคมี​ใน​ปริมาณ​ที่​สูงมาก (SVHCs) ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​บัญชีรายการ Candidate List (CL) ปัจจุบัน​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​อยู่​ใน​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​รับประกัน​การ​ใช้​งาน​ที่​มี​ความปลอดภัยVolvo Car Corporation สนับสนุน​เป้าหมาย​พื้นฐาน​ของข้อกำหนด REACH โดยทั่วไป และมาตรา 33 โดยเฉพาะ ที่​ประกอบด้วย​คำมั่น​สัญญา​ของ​เรา​เพื่อ​ส่งเสริม​การ​ผลิต การ​จัดการ​และ​การ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ของ​เรา​ที่​มี​ความรับผิดชอบ

VOLVO XC90 - ข้อมูล​สารเคมี​ที่​อยู่​ใน​บัญชีรายการ CANDIDATE LIST (ข้อกำหนด REACH มาตรา 33)

ข้อกำหนด REACH (ข้อกำหนด EC 1907/2006) มาตรา 33.1 มี​เป้าหมาย​เพื่อให้​ลูกค้า​ที่​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ที่​ส่ง​มอบ​ให้​รับทราบ​เกี่ยวกับ​มาตการการ​จัดการ​ความ​เสี่ยง​ที่​เกี่ยวข้อง ที่​อาจ​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การ​มี​สารเคมี​ใน​ปริมาณ​ที่​สูงมาก (SVHCs) ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​บัญชีรายการ Candidate List (CL) ปัจจุบัน​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​อยู่​ใน​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​รับประกัน​การ​ใช้​งาน​ที่​มี​ความปลอดภัยVolvo Car Corporation สนับสนุน​เป้าหมาย​พื้นฐาน​ของข้อกำหนด REACH โดยทั่วไป และมาตรา 33 โดยเฉพาะ ที่​ประกอบด้วย​คำมั่น​สัญญา​ของ​เรา​เพื่อ​ส่งเสริม​การ​ผลิต การ​จัดการ​และ​การ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ของ​เรา​ที่​มี​ความรับผิดชอบ

กฎ​ข้อบังคับ​สำหรับ​อุปกรณ์วิทยุ 2014/53/EU ใน​ด้าน​การ​รับรองประเภท

ด้านล่าง​นี้​จะ​เป็น​ลิงค์​ไป​ยัง​กฎ​ข้อบังคับ​สำหรับ​อุปกรณ์วิทยุ 2014/53/EU ใน​ด้าน​การ​รับรองประเภท

VOLVO XC40 - ข้อมูล​สารเคมี​ที่​อยู่​ใน​บัญชีรายการ CANDIDATE LIST (ข้อกำหนด REACH มาตรา 33)

ข้อกำหนด REACH (ข้อกำหนด EC 1907/2006) มาตรา 33.1 มี​เป้าหมาย​เพื่อให้​ลูกค้า​ที่​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ที่​ส่ง​มอบ​ให้​รับทราบ​เกี่ยวกับ​มาตการการ​จัดการ​ความ​เสี่ยง​ที่​เกี่ยวข้อง ที่​อาจ​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การ​มี​สารเคมี​ใน​ปริมาณ​ที่​สูงมาก (SVHCs) ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​บัญชีรายการ Candidate List (CL) ปัจจุบัน​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​อยู่​ใน​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​รับประกัน​การ​ใช้​งาน​ที่​มี​ความปลอดภัยVolvo Car Corporation สนับสนุน​เป้าหมาย​พื้นฐาน​ของข้อกำหนด REACH โดยทั่วไป และมาตรา 33 โดยเฉพาะ ที่​ประกอบด้วย​คำมั่น​สัญญา​ของ​เรา​เพื่อ​ส่งเสริม​การ​ผลิต การ​จัดการ​และ​การ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ของ​เรา​ที่​มี​ความรับผิดชอบ

VOLVO S60 - ข้อมูล​สารเคมี​ที่​อยู่​ใน​บัญชีรายการ CANDIDATE LIST (ข้อกำหนด REACH มาตรา 33)

ข้อกำหนด REACH (ข้อกำหนด EC 1907/2006) มาตรา 33.1 มี​เป้าหมาย​เพื่อให้​ลูกค้า​ที่​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ที่​ส่ง​มอบ​ให้​รับทราบ​เกี่ยวกับ​มาตการการ​จัดการ​ความ​เสี่ยง​ที่​เกี่ยวข้อง ที่​อาจ​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การ​มี​สารเคมี​ใน​ปริมาณ​ที่​สูงมาก (SVHCs) ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​บัญชีรายการ Candidate List (CL) ปัจจุบัน​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​อยู่​ใน​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​รับประกัน​การ​ใช้​งาน​ที่​มี​ความปลอดภัยVolvo Car Corporation สนับสนุน​เป้าหมาย​พื้นฐาน​ของข้อกำหนด REACH โดยทั่วไป และมาตรา 33 โดยเฉพาะ ที่​ประกอบด้วย​คำมั่น​สัญญา​ของ​เรา​เพื่อ​ส่งเสริม​การ​ผลิต การ​จัดการ​และ​การ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ของ​เรา​ที่​มี​ความรับผิดชอบ

การ​อนุมัติ​ประเภท​สำหรับ​ชุดเรดาร์

การ​อนุมัติ​ประเภท​สำหรับ​ชุด​เรดาร์​ของ​รถ​สามารถ​อ่าน​ได้​จาก​ตารางต่อไปนี้

กฎ​ข้อบังคับ​สำหรับ​อุปกรณ์​วิทยุ​ใน​ด้าน​การ​รับรองประเภท

VOLVO V60 - ข้อมูล​สารเคมี​ที่​อยู่​ใน​บัญชีรายการ CANDIDATE LIST (ข้อกำหนด REACH มาตรา 33)

ข้อกำหนด REACH (ข้อกำหนด EC 1907/2006) มาตรา 33.1 มี​เป้าหมาย​เพื่อให้​ลูกค้า​ที่​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ที่​ส่ง​มอบ​ให้​รับทราบ​เกี่ยวกับ​มาตการการ​จัดการ​ความ​เสี่ยง​ที่​เกี่ยวข้อง ที่​อาจ​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การ​มี​สารเคมี​ใน​ปริมาณ​ที่​สูงมาก (SVHCs) ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​บัญชีรายการ Candidate List (CL) ปัจจุบัน​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​อยู่​ใน​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​รับประกัน​การ​ใช้​งาน​ที่​มี​ความปลอดภัยVolvo Car Corporation สนับสนุน​เป้าหมาย​พื้นฐาน​ของข้อกำหนด REACH โดยทั่วไป และมาตรา 33 โดยเฉพาะ ที่​ประกอบด้วย​คำมั่น​สัญญา​ของ​เรา​เพื่อ​ส่งเสริม​การ​ผลิต การ​จัดการ​และ​การ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ของ​เรา​ที่​มี​ความรับผิดชอบ

VOLVO XC60 - ข้อมูล​สารเคมี​ที่​อยู่​ใน​บัญชีรายการ CANDIDATE LIST (ข้อกำหนด REACH มาตรา 33)

ข้อกำหนด REACH (ข้อกำหนด EC 1907/2006) มาตรา 33.1 มี​เป้าหมาย​เพื่อให้​ลูกค้า​ที่​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ที่​ส่ง​มอบ​ให้​รับทราบ​เกี่ยวกับ​มาตการการ​จัดการ​ความ​เสี่ยง​ที่​เกี่ยวข้อง ที่​อาจ​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การ​มี​สารเคมี​ใน​ปริมาณ​ที่​สูงมาก (SVHCs) ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​บัญชีรายการ Candidate List (CL) ปัจจุบัน​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​อยู่​ใน​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​รับประกัน​การ​ใช้​งาน​ที่​มี​ความปลอดภัยVolvo Car Corporation สนับสนุน​เป้าหมาย​พื้นฐาน​ของข้อกำหนด REACH โดยทั่วไป และมาตรา 33 โดยเฉพาะ ที่​ประกอบด้วย​คำมั่น​สัญญา​ของ​เรา​เพื่อ​ส่งเสริม​การ​ผลิต การ​จัดการ​และ​การ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​ของ​เรา​ที่​มี​ความรับผิดชอบ