ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ของรถ

23 ผลลัพธ์

การ​จำกัด​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ของ​รถ​โดยใช้ Red Key

เมื่อ​ท่าน​ให้​ผู้อื่น​ยืม​รถ​ของ​ท่าน​ไป​ใช้ ท่าน​มี​ตัวเลือก​ใน​การ​จำกัด​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ของ​รถ​โดยใช้ Red Key ส่วน​หนึ่ง​ของ​สิ่ง​ที่​ท่าน​สามารถ​ทำ​ได้​ก็​คือ ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ขีดจำกัด​ความเร็ว​หรือ​ระดับ​เสียง​สูงสุด​สำหรับ​ลำโพงได้

IntelliSafe ตรวจสอบ​ระบบ​นิรภัย​เมื่อ​เริ่มต้นทำงาน

เมื่อ​ท่าน​สตาร์ท​รถยนต์​หลังจาก​ที่​ได้​ดับ​เครื่อง​แล้ว การ​ตรวจสอบ​ระบบ​นิรภัย​ของ​ระบบ​สนับสนุน​ของ​รถยนต์​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ นี่​คือ​ฟังก์ชัน​ภาพ​แบบ​ใหม่​ที่​ถูก​เพิ่ม​เข้า​ไป​ใน​ซอฟต์แวร์​รุ่น​เดือนพฤศจิกายน 2017

การ​จอด​รถ​แนวขนาน​กับ​ถนนด้วย Park Assist Pilot

ท่าน​สามารถ​รับ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​การ​จอด​รถ​แนวขนาน​กับ​ถนน​ได้​โดย​ใช้​ออปชั่นพิเศษ Park Assist Pilot ที่นี่​จะ​มี​ข้อมูล​และ​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน​ที่​จะ​อธิบาย​วิธีใช้​ฟังก์ชันนี้

การ​ตั้งนาฬิกา

ใน​ครั้ง​แรก​ที่​ท่าน​ใช้​รถ หรือ​ถ้า​มี​การ​ตัด​กระแสไฟฟ้า​ที่​จ่าย​ไป​ยัง​แบตเตอรี่​ของ​รถ ท่าน​อาจ​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ตั้ง​ค่า​เวลา​และวันที่ สิ่ง​สำคัญ​คือ​จะต้อง​ทำ​การ​ตั้ง​นาฬิกา​เพื่อให้​รถ​สามารถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต และ​ทำงาน​อื่นๆ ได้

รักษา​ระดับ​และชาร์จ

การ​ใช้ฟังก์ชั่น Hold และ Charge ทำ​ให้​ท่าน​มี​ตัวเลือก​ใน​การ​ควบคุม​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ใน​ระหว่าง​ขับขี่ Hold และ Charge ได้มา​แทนที่​โหมด​การ​ขับขี่ Save ที่​มี​อยู่​ใน​รถ​ที่​มี​เครื่องยนต์​ไฮบริด​ก่อน​หน้านี้

โปร​ไฟล์​ของคนขับ

เพื่อให้​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ทำ​การ​ปรับ​สภาพ​ต่างๆ ให้​เหมาะ​กับ​ท่าน​ทุก​ครั้ง​ที่​ท่าน​เข้า​ไป​ใน​รถ ท่าน​มี​ตัวเลือก​ใน​การ​บันทึก​และ​ป้องกัน​การ​กำหนดค่า​ส่วนตัว​ของ​ท่าน​ใน​โปร​ไฟล์​ของคนขับ ท่าน​สามารถ​เชื่อมโยง​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​เข้า​กับ​กุญแจ​รถ และ​เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ ของ​รถ​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​ตาม​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​ที่ตั้ง​ไว้​ใน​กุญแจ​ที่ใช้

การ​จอด​แบบ​เข้า​ซองด้วย Park Assist Pilot

ท่าน​สามารถ​รับ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​การ​จอด​แบบ​เข้า​ซอง​ได้​โดย​การ​ใช้​ออปชั่นพิเศษ Park Assist Pilot ที่นี่​จะ​มี​ข้อมูล​และ​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน​ที่​จะ​อธิบาย​วิธีใช้​ฟังก์ชันนี้

การ​ล็อคส่วนตัว

เมื่อ​ท่าน​ทิ้ง​รถ​ของ​ท่าน​ไว้​เพื่อ​รับ​การบริการ​, ที่​โรงแรม หรือ​ที่​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึง​กัน ท่าน​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชั่น​การ​ล็อค​ส่วนตัว​ใน​การ​ล็อค​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้ารถ​, ประตูท้าย​, ฝา​กระโปรง​หลัง หรือ​ที่​นั่ง​ด้านหลังได้ ฟังก์ชั่น​การ​ล็อค​ส่วนตัว​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นกับ​รุ่นรถ

ข้อมูล​ที่​มี​ประโยชน์​เกี่ยวกับ​กระจก​ประตู​ของรถ

กระจก​ไฟฟ้า​ทุก​บาน​สามารถ​ควบคุม​ได้​จาก​ประตู​คนขับ และ​สำหรับ​ประตู​อื่นๆ กระจก​ไฟฟ้า​ของ​ประตู​แต่​ละ​บาน​สามารถ​ควบคุม​ได้​จาก​ประตูนั้นๆ สำหรับ​บาง​รุ่น จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​กำหนด​หลังคา​พา​โนรา​มา​อีกด้วย

IntelliSafe - ระบบ​สนับสนุน​คนขับ​และ​ความปลอดภัย

IntelliSafe คือ แนวคิด Volvo Cars เกี่ยวกับ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ซึ่ง​ประกอบด้วย​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​จำนวน​หนึ่ง​ที่​สามารถ​ช่วย​ท่าน​ใน​สถานการณ์​การ​ขับ​ขี่​ต่างๆ ทั้ง​ใน​แบบ​แอค​ทีฟ​หรือ​พาสซีฟ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน​จะ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​รักษา​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​ที่​อยู่​ด้านหน้าท่าน​, ป้องกัน​การ​ชน​โดย​การ​เตือน​และ​การ​เบรกรถ หรือ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​จอดรถ

Large Animal Detection

ถ้า​สัตว์​ขนาด​ใหญ่​ปรากฏ​ขึ้น​ด้านหน้า​รถ​ของท่าน Large Animal Detection ซึ่ง​เป็น​ส่วน​หนึ่งของ City Safety จะ​เตือน​ท่าน​เกี่ยวกับ​สัตว์​นี้ และ​จะ​ช่วย​ใน​การ​เบรก​ใน​บางสถานการณ์

ฉัน​สามารถ​สังเกต​ว่า​ฟังก์ชั่น​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​ทำงาน​อยู่​ได้อย่างไร

ถ้า​ท่าน​สังเกตเห็น​ว่า​รถ​ดำเนินการ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​ด้วย​ตัวเอง​ใน​ลักษณะ​ที่​ไม่​คาด​ไว้ กรณี​นี้​อาจ​เป็นไป​ได้​ว่า​ฟังก์ชั่น​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ฟังก์ชั่น​ใด​ฟังก์ชั่น​หนึ่ง​กำลัง​ทำงานอยู่

ลักษณะ​การ​แสดงผล​ที่​อัพเดต​ใหม่​ของ​ข้อความ​เตือนสำหรับ Pilot Assist, ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่​, ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ และ​ตัว​จำกัดความเร็ว

ใน​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ที่​เผยแพร่​ใน​เดือนพฤษภาคม 2018 ลักษณะ​การ​แสดงผล​ของ​ข้อความ​เตือน​บาง​ข้อความ​ได้รับ​การ​อัพเดต​ใหม่​สำหรับ​ฟังก์ชันต่อไปนี้ Pilot Assist, ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC), ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC) และ​ตัว​จำกัดความเร็ว (SL)

เคล็ด​ลับ​ใน​การใช้ Pilot Assist

Pilot Assist เป็น​ฟังก์ชั่น​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ที่​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​บังคับ​เลี้ยว และ​รักษา​ระยะห่าง​จาก​รถ​ที่​อยู่​ด้านหน้า​รถ​ของท่าน ในช่วง​แรก ท่าน​อาจ​รู้สึก​ไม่​คุ้นเคยเมื่อ Pilot Assist ช่วย​ควบคุม​รถ​ของ​ท่าน และ​ท่าน​อาจ​จำเป็นต้อง​ขับ​รถ​พร้อม​กับ​เปิด​ใช้งาน Pilot Assist ไว้​เป็น​ระยะทาง​หลาย​กิโลเมตร ก่อนที่​ท่าน​จะ​เริ่ม​คุ้นเคย​กับ​ฟังก์ชั่นนี้ ด้านล่าง​นี้​เป็น​เคล็ด​ลับ​ที่​อาจ​เป็น​ประโยชน์​สำหรับ​ท่าน​เมื่อ​ท่านใช้ Pilot Assist

การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​การ​อุ่น​ที่นั่ง

การ​ทำงาน​สำหรับ​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​การ​อุ่น​ที่​นั่ง​จะ​แตกต่าง​กัน​ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​รถ​และ​จะ​แตกต่าง​กัน​ระหว่าง​ด้าน​คนขับ​และ​ด้านผู้โดยสาร

การ​เชื่อมโยง​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​เข้า​กับกุญแจ

ท่าน​สามารถ​บันทึก​การ​กำหนดค่า​ส่วนตัว​สำหรับ​ที่นั่ง​, ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ​, เครื่องเสียง​, ระบบ​นำทาง​, การ​ติดต่อสื่อสาร และ​อื่นๆ ลง​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ แล้ว​เชื่อมโยง​เข้า​กับ​กุญแจ​รถ​ชุด​ใด​ชุด​หนึ่งได้

แก้ไข​และ​ป้องกัน​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

ท่าน​สามารถ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว​สำหรับ​ตัว​ท่าน​โดยเฉพาะ​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​ได้​โดย​การ​ป้องกัน​โปรไฟล์ การ​ตั้ง​ค่าที่​ใช้​งาน​อยู่​ในขณะ​ที่​ทำ​การ​ล็อค​จะ​ถูก​บันทึกไว้ ท่าน​ยัง​สามารถ​ตั้ง​ชื่อ​หรือ​เปลี่ยน​ชื่อ​ของ​โปร​ไฟล์​ตามที่​ท่าน​ต้องการ​ได้​อีกด้วย

การ​สั่งงาน​ประตู​ท้าย​โดย​การ​เคลื่อนเท้า

หาก​มือ​ของ​ท่าน​ไม่​ว่าง ท่าน​สามารถ​เปิด​หรือ​ปิด​ประตู​ท้าย​ด้วย​การ​เคลื่อน​เท้า​เข้า​หา​บริเวณ​ใต้​กัน​ชน​หลัง​ของ​รถ​หนึ่ง​ครั้งได้ ฟังก์ชั่น​นี้​เป็น​ออปชั่น​พิเศษ​และ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​รุ่นรถ

Pilot Assist และ​ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​เดินรถ

Pilot Assist เป็น​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ที่​สามารถ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​รักษา​ให้​รถ​อยู่​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง และ​รักษา​ระยะห่าง​จาก​รถ​ที่​อยู่​ด้านหน้า​รถ​ของ​ท่าน​ให้​อยู่​ใน​ระยะ​ที่​ปลอดภัย​อยู่​เสมอ และ​ด้วย​วิธี​คล้ายคลึงกัน Lane Keeping Aid ก็​เป็น​ฟังก์ชั่น​ที่​สามารถ​ช่วยเหลือ​ท่าน​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​ของ​ท่าน​จะ​วิ่ง​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ​ใน​บาง​สถานการณ์​ได้เช่นกัน

ระบบ​ช่วยเหลือ​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การชน

ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วยเหลือ​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​สามารถ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​จะ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง และ/หรือ ชน​เข้า​กับ​รถ​คัน​อื่น​หรือ​สิ่ง​กีด​ขวาง โดย​การ​บังคับ​รถ​ให้​กลับ​เข้า​มา​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​หรือ​หัก​หลบในทันที

การ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​จอด​รถ​แนวขนาน​กับ​ถนนด้วย Park Assist Pilot

ท่าน​สามารถ​รับ​ความ​ช่วยเหลือ​สำหรับ​การ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​จอด​รถ​แนวขนาน​กับ​ถนน​ได้​โดย​ใช้​ออปชั่นพิเศษ Park Assist Pilot ที่นี่​จะ​มี​ข้อมูล​และ​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน​ที่​จะ​อธิบาย​วิธีใช้​ฟังก์ชันนี้

การ​ล็อคส่วนตัว

จุดประสงค์​ของ​การ​ล็อค​ส่วนตัว​ก็​คือ เพื่อให้​สามารถ​ล็อค​ฝา​กระโปรงหลัง/ประตู​ท้าย​และ​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​ไว้ โดย​ที่​ยังคง​สามารถ​เปิด​ประตู​และ​สตาร์ต​รถได้ การ​ล็อค​ส่วนตัว​เป็น​ประโยชน์​อย่าง​มาก​โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เมื่อ​ท่าน​ต้อง​ทิ้ง​รถ​ของ​ท่าน​ไว้​เมื่อ​นำ​รถ​เข้า​รับ​บริการ​หรือ​ที่โรงแรม

Park Assist Pilot

ออปชั่นพิเศษ Park Assist Pilot เป็น​ฟังก์ชัน​ที่​สามารถ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​บังคับ​รถ​เพื่อ​เข้า​จอดได้ นอกจากนี้ ยัง​ช่วย​บังคับ​รถ​เมื่อ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​จอด​รถ​แนวขนาน​กับ​ถนน​ได้​อีกด้วย บทความ​นี้​มีข้อมูล​, วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน และ​ลิงค์​ไป​ยัง​คำแนะนำ​ที่​จะ​อธิบาย​ว่า​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​นี้​ได้​อย่างไร​และเมื่อใด