ข้อความแสดงผล

4 ผลลัพธ์

ข้อความ​แสดง​ข้อผิดพลาด​จาก​ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ เช่น หลังจาก​การ​เปลี่ยน​ยาง หรือ​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ

ตัวอย่างเช่น ถ้า​ท่าน​เห็นข้อความ Check Car Status app in center display บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ของ​ท่าน ท่าน​จำเป็นต้อง​ทำ​การปรับเทียบ/บันทึก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ค่า​ใหม่​ใน​ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง

สัญลักษณ์​แบบ​ได​นา​มิ​กบน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ของ​วอล​โว่​มี​สัญลักษณ์​แบบ​ได​นามิก​ที่​จะ​เปลี่ยนแปลง​รูปร่าง​ไป​เมื่อ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​ใด​ฟังก์ชั่น​หนึ่ง หรือ​ถ้า​รถ​ต้องการ​ดึง​ความ​สนใจ​ของท่าน

ข้อความ​แสดง​ข้อผิดพลาด​หลังจาก​การ​เปลี่ยนยาง

อาจ​มี​ข้อความ​แสดง​ข้อผิดพลาด​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​หลังจาก​ที่​ท่าน​เปลี่ยนยาง ถ้า​ข้อความ​นี้​แสดง​ขึ้น ท่าน​จำเป็นต้อง​ปรับเทียบ​ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง

Pilot Assist และ​ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​เดินรถ

Pilot Assist เป็น​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ที่​สามารถ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​รักษา​ให้​รถ​อยู่​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง และ​รักษา​ระยะห่าง​จาก​รถ​ที่​อยู่​ด้านหน้า​รถ​ของ​ท่าน​ให้​อยู่​ใน​ระยะ​ที่​ปลอดภัย​อยู่​เสมอ และ​ด้วย​วิธี​คล้ายคลึงกัน Lane Keeping Aid ก็​เป็น​ฟังก์ชั่น​ที่​สามารถ​ช่วยเหลือ​ท่าน​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​ของ​ท่าน​จะ​วิ่ง​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ​ใน​บาง​สถานการณ์​ได้เช่นกัน