ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้องกับไฮบริด

6 ผลลัพธ์

อุปกรณ์เสริมสำหรับ Twin Engine

วอล​โว่​นำเสนอ​อุปกรณ์เสริม​จำนวน​หนึ่ง​ที่​ช่วย​ให้​สามารถ​ทำ​การ​ชาร์จ​ได้​สะดวก​ยิ่งขึ้น และ​ทำ​ให้​ชีวิตประจำวัน​ของ​ท่าน​มี​ความ​ยืดหยุ่น​ได้​มากขึ้น

รักษา​ระดับ​และชาร์จ

การ​ใช้ฟังก์ชั่น Hold และ Charge ทำ​ให้​ท่าน​มี​ตัวเลือก​ใน​การ​ควบคุม​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ใน​ระหว่าง​ขับขี่ Hold และ Charge ได้มา​แทนที่​โหมด​การ​ขับขี่ Save ที่​มี​อยู่​ใน​รถ​ที่​มี​เครื่องยนต์​ไฮบริด​ก่อน​หน้านี้

เครื่องยนต์​แบบ​สันดาป​ภายใน​อาจ​สตาร์ท​ขึ้น​โดย​อัตโนมัติ และ/หรือ ไม่​หยุดทำงาน

ใน​ระหว่าง​การ​ทำงาน​ด้วย​ไฟฟ้า บางครั้ง รถ​อาจ​จำเป็นต้อง​สตาร์ท​เครื่องยนต์​แบบ​สันดาป​ภายใน​โดย​อัตโนมัติ​เนื่องจาก​สถานการณ์​ภายนอก​บางอย่าง ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ เช่น เมื่อ​อุณหภูมิ​ภายนอก​ต่ำ เป็น​ต้น ที่​เป็น​เช่นนี้​ก็​เพื่อ​รักษา​ให้​อุณหภูมิ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​อยู่​ใน​ระดับ​ที่ต้องการ นอกจากนั้น เครื่องยนต์​จะ​สตาร์ท​ขึ้น​เมื่อ​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ถึง​ระดับต่ำสุด

หาก​วาล์ว​ถังบน Twin Engine ปิด​ใน​ระหว่าง​การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อ​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิงให้กับ Twin Engine ท่าน​จะ​เป็น​ต้อง​ทราบ​ว่า​วาล์ว​ใน​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​ปิด​ลง​เป็น​ระยะเวลา​สั้นๆ หลังจาก​ที่​ท่าน​กด​ปุ่ม​เพื่อ​เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง หาก​วาล์ว​ปิด​ก่อนที่​ท่าน​จะ​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ท่าน​จะต้อง​กด​ปุ่ม​เพื่อ​เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​อีก​ครั้ง​เพื่อ​เปิดวาล์ว

สาย​ชาร์จ​จะ​ล็อค​โดยอัตโนมัติ

ในขณะ​ที่​ท่าน​บรรทุก​สัมภาระ​ขึ้น​รถ หรือ​ถ้า​ท่าน​ลืม​ล็อค​รถ ท่าน​จะ​เห็น​ว่า​สาย​ชาร์จ​จะ​ถูก​ล็อค​ไว้​ใน​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จ​ของ​รถ​โดยอัตโนมัติ การ​ทำ​เช่นนี้​ก็​เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​สามารถ​เริ่มทำ​การ​ชาร์จ​หรือ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ได้ และ​เพื่อ​เพิ่ม​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ด้วย​ระบบไฟฟ้า

ระยะทาง​ใน​โหมด​ไฟฟ้าสำหรับ Twin Engine

การ​ใช้​มอเตอร์​ไฟฟ้า​ของ​รถ​จะ​ช่วย​ให้​ท่าน​สามารถ​ลด​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ลง​ได้ และ​ใน​ขณะเดียวกัน​ยัง​ช่วย​รักษา​สิ่งแวดล้อมด้วย ท่าน​สามารถ​กำหนด​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​ด้วย​การ​ชาร์จ​บ่อย​ขึ้น โดย​ใช้​การ​กำหนด​เงื่อนไข​ล่วงหน้า​และ​การ​วางแผนการ​เดินทาง​ของท่าน