เชื่อมต่อ​กับอินเทอร์เน็ต

12 ผลลัพธ์

เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth โดย​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ร่วมกัน และ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ ใน​รถ​ของท่าน

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน (WiFi)

สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi โดย​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ร่วมกัน และ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ ใน​รถ​ของท่าน

Sensus Connect

Sensus Connect เป็น​ระบบ​ข้อมูล​และ​ความ​บันเทิง​ของ​วอล​โว่ ที่​สามารถ​เชื่อมต่อ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับ​โลก​ภายนอก และ​นำเสนอข้อมูล​, ความ​บันเทิง และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ให้แก่​ท่าน เพื่อ​ช่วย​ให้​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​ของ​ท่าน​ง่ายยิ่งขึ้น

การ​ตั้งนาฬิกา

ใน​ครั้ง​แรก​ที่​ท่าน​ใช้​รถ หรือ​ถ้า​มี​การ​ตัด​กระแสไฟฟ้า​ที่​จ่าย​ไป​ยัง​แบตเตอรี่​ของ​รถ ท่าน​อาจ​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ตั้ง​ค่า​เวลา​และวันที่ สิ่ง​สำคัญ​คือ​จะต้อง​ทำ​การ​ตั้ง​นาฬิกา​เพื่อให้​รถ​สามารถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต และ​ทำงาน​อื่นๆ ได้

Sensus Connect

Sensus Connect เป็น​ระบบ​ข้อมูล​และ​ความ​บันเทิง​ของ​วอล​โว่ ที่​สามารถ​เชื่อมต่อ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับ​โลก​ภายนอก และ​นำเสนอข้อมูล​, ความ​บันเทิง และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ให้แก่​ท่าน เพื่อ​ช่วย​ให้​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​ของ​ท่าน​ง่ายยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Wi-Fi)

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Wi-Fi)

ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ จะ​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านได้ เพื่อให้​สามารถ​ดำเนินการ​นี้​ได้ โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้อง​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน

สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

ใน​การ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ใน​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​โดย​ผ่านทาง Wi-Fi โปรด​ดู​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

คำแนะนำ

ที่​โทรศัพท์​ของท่าน: ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​รองรับ​ฟังก์ชัน​การ​ใช้​เครือข่าย​ร่วมกัน และ​ฟังก์ชัน​นี้​เปิด​ใช้​งานอยู่ ฟังก์ชัน​นี้เรียกว่า “tethering” บน iPhones และ “personal hotspot” บนโทรศัพท์ Android สำหรับ iPhones จะต้อง​เปิด​หน้าเมนู “tethering” ค้าง​ไว้​จนกว่า​จะ​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตได้

บน​คอนโซลกลาง: กด MY CAR แล้วเลือก OK/MENU

ในเมนู Sensus Connect: เลือก Settings จากนั้นเลือก Internet settings

ในเมนู Sensus Connect: เลือก Connect through จากนั้นเลือก Wi-Fi

การ​ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เริ่มต้นขึ้น

ในเมนู Sensus Connect: เลือก​เครือข่าย​ของท่าน

ในเมนู Sensus Connect: เลือก Connect

ในเมนู Sensus Connect: ป้อน​รหัสผ่าน​ของเครือข่าย

ในขณะ​นี้ รถ​จะ​พยายาม​เชื่อมต่อ​กับเครือข่าย

P3/P4 - Support site - Internet settings menu - Select connection technology

เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

ใน​อนาคต รถ​จะ​พยายาม​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​เครือข่าย​ที่​พร้อม​ใช้​งานผ่าน Wi-Fi โดยอัตโนมัติ รถ​สามารถ​จดจำเครือข่ายWi-Fi ได้สูงสุด 10 เครือข่าย ถ้า​เพิ่ม​เครือข่าย​เข้า​ไป​อีก​หนึ่ง​เครือข่าย เครือข่าย​ที่​เก่า​ที่สุด​และ​รหัสผ่าน​ของ​เครือข่าย​นั้น​จะ​ถูก​ลบ​ออก​จาก​รายการ​เครือข่าย​ที่​จดจำไว้

บันทึก

เมื่อ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือ iPhone (ทุกรุ่น) เข้า​กับ​รถยนต์ การ​เชื่อมต่อ​จะ​สิ้นสุด​ลง​เมื่อ​มี​การ​ใช้​งาน​โทรศัพท์​หรือ​มี​การ​โอน​ไฟล์​เสียงผ่าน Bluetooth® นี่​อาจ​ทำ​ให้​แอ​พและบริการ​อื่นๆ ที่​ต้อง​อาศัย​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ได้รับผลกระทบ

อินเทอร์เน็ต​จะ​ได้รับ​การ​เชื่อมต่อ​อีก​ครั้ง​เมื่อ​การ​โทรศัพท์​หรือ​ถ่าย​โอน​ไฟล์​เสียงผ่าน Bluetooth® เสร็จสิ้น

เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​การ​ใช้​งาน​แอ​พและบริการ​ต่างๆ ต้อง​สะดุด แนะนำ​ว่า​ท่าน​ควร​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth® แทน Wi-Fi เมื่อใช้ iPhone

ปัญหา​ใน​การเชื่อมต่อ Wi-Fi

โปรด​ทราบ​ว่า​โทรศัพท์​บาง​เครื่อง​จะ​ปิด​การ​ใช้​เครือข่าย​ร่วมกัน​หลังจาก​ที่​ตัด​การ​ติดต่อ​กับ​รถ เช่น ถ้า​นำ​โทรศัพท์​ที่​กระจาย​สัญญาณ​การ​ใช้เครือข่าย Wi-Fi ร่วมกัน​ออก​จาก​รถ เป็นต้น ใน​การ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​อีก​ครั้ง ให้​สั่งงาน​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน (ฮอตสปอ​ตแบบพกพา/ฮอตสปอตส่วนตัว) ใน​โทรศัพท์​อีกครั้ง

ลบเครือข่าย Wi-Fi ที่​บันทึกไว้

คำแนะนำ

ใน​การ​ลบเครือข่าย Wi-Fi ที่​บันทึก​ไว้ โปรด​ดู​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

บน​คอนโซลกลาง: กด MY CAR แล้วเลือก OK/MENU

ในเมนู Sensus Connect: เลือก Settings จากนั้นเลือก Internet settings

ในเมนู Sensus Connect: เลือก Wi-Fi

รายการ​ของ​เครือข่าย​ที่​สามารถ​ใช้ได้​จะ​แสดงขึ้น

ในเมนู Sensus Connect: เลือก​เครือข่าย​ที่​จะลบ

ในเมนู Sensus Connect: เลือก Forget

รถ​จะ​ไม่​พยายาม​เชื่อมต่อ​กับ​เครือข่าย​นั้น​โดย​อัตโนมัติ​อีกต่อไป

ลบ​เครือข่ายทั้งหมด

ท่าน​สามารถ​ลบ​เครือข่าย​ทั้งหมด​ออก​พร้อม​กันได้ ใน​การ​ดำเนินการ​นี้ ท่าน​จำเป็นต้อง​คืน​ค่า​รถ​ของ​ท่าน​กลับไป​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​จากโรงงาน โปรด​ทราบ​ว่า​ข้อมูล​ของ​ผู้ใช้​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ทั้งหมด​ของ​ระบบ​จะ​ถูก​ลบ​ออก​จากรถ ใน​การ​คืน​ค่า​รถ​กลับไป​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​จาก​โรงงาน และ​ลบ​เครือข่าย​ทั้งหมด โปรด​ดูที่ ลบ​ข้อมูล​ผู้ใช้​ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ยกเลิก​การ​เชื่อมต่อเครือข่าย

ใน​การ​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่อ​เครือข่าย ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsInternet settingsConnect throughNone ในเมนู Sensus Connect รถ​จะ​ไม่​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​อีกต่อไป

คำแนะนำ​แบบ​โต้ตอบสำหรับ Sensus Connect

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018มี Sensus Connect ติดตั้งอยู่

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019มี Sensus Connect ติดตั้งอยู่

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่


ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ร่วมกัน​ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi

เมื่อ​รถ​ของ​ท่าน​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​อยู่ จะ​สามารถ​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​ท่าน​ร่วมกัน​ได้ ซึ่ง​ทำ​ให้​อุปกรณ์​อื่นๆ ภายใน​รถ​สามารถ​ใช้​อินเทอร์เน็ตได้

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Bluetooth)

ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ จะ​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านได้ เพื่อให้​สามารถ​ดำเนินการ​นี้​ได้ โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้องมี Bluetooth® ติดตั้ง​อยู่ และ​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน

จาน​อักขระ​และแป้นพิมพ์

ใช้​จาน​อักขระ​หรือ​แป้นพิมพ์​ที่​คอนโซล​กลาง​ใน​การ​พิมพ์​และ​เลือก​ตัวเลือก เช่น เมื่อ​ท่าน​ป้อน​ที่​อยู่​อี​เมลหรือ​ใช้เบ​ราว์​เซอร์ เป็นต้น

การ​ใช้​การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ ท่าน​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi จาก​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​สิ่ง​ที่​ท่าน​ต้อง​ทำ​เพื่อ​เชื่อมต่อ​รถ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านทาง Wi-Fi ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน

ปิด​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​และ​ข้อมูล​ส่วนตัว​สำหรับ​ระบบต่างๆ

สำหรับ​รถ​บาง​รุ่น อาจ​จำเป็นต้อง​รี​เซ็ต​ระบบ​แต่​ละ​ระบบ ถ้า​ท่าน​ไม่​ต้องการ​ให้​ระบบ​เหล่านั้น​แบ่งปัน​ข้อมูล​จาก​รถ​ของท่าน โปรด​ดูบท "บทความ​นี้​เกี่ยวข้องกับ​" เพื่อ​ดู​ว่า​ข้อความ​นี้​เกี่ยวข้อง​กับ​รถ​ของ​ท่านหรือไม่ โปรด​ทราบ​ว่า ถ้า​ท่าน​ปิด​ใช้​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ไว้ ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชัน​ได้​อย่าง​เต็มรูปแบบ

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดยใช้ Sensus Connected Touch

ออปชั่น​เสริมพิเศษ Sensus Connected Touch ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ใช้​โทรศัพท์มือถือ​หรืออะ​แดปเตอร์ 3G/4G ได้