เชื่อมต่อ​กับอินเทอร์เน็ต

12 ผลลัพธ์

เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth โดย​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ร่วมกัน และ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ ใน​รถ​ของท่าน

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน (WiFi)

สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi โดย​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ร่วมกัน และ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ ใน​รถ​ของท่าน

Sensus Connect

Sensus Connect เป็น​ระบบ​ข้อมูล​และ​ความ​บันเทิง​ของ​วอล​โว่ ที่​สามารถ​เชื่อมต่อ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับ​โลก​ภายนอก และ​นำเสนอข้อมูล​, ความ​บันเทิง และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ให้แก่​ท่าน เพื่อ​ช่วย​ให้​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​ของ​ท่าน​ง่ายยิ่งขึ้น

การ​ตั้งนาฬิกา

ใน​ครั้ง​แรก​ที่​ท่าน​ใช้​รถ หรือ​ถ้า​มี​การ​ตัด​กระแสไฟฟ้า​ที่​จ่าย​ไป​ยัง​แบตเตอรี่​ของ​รถ ท่าน​อาจ​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ตั้ง​ค่า​เวลา​และวันที่ สิ่ง​สำคัญ​คือ​จะต้อง​ทำ​การ​ตั้ง​นาฬิกา​เพื่อให้​รถ​สามารถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต และ​ทำงาน​อื่นๆ ได้

Sensus Connect

Sensus Connect เป็น​ระบบ​ข้อมูล​และ​ความ​บันเทิง​ของ​วอล​โว่ ที่​สามารถ​เชื่อมต่อ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับ​โลก​ภายนอก และ​นำเสนอข้อมูล​, ความ​บันเทิง และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ให้แก่​ท่าน เพื่อ​ช่วย​ให้​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​ของ​ท่าน​ง่ายยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Wi-Fi)

ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ จะ​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านได้ เพื่อให้​สามารถ​ดำเนินการ​นี้​ได้ โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้อง​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน

ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ร่วมกัน​ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi

เมื่อ​รถ​ของ​ท่าน​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​อยู่ จะ​สามารถ​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​ท่าน​ร่วมกัน​ได้ ซึ่ง​ทำ​ให้​อุปกรณ์​อื่นๆ ภายใน​รถ​สามารถ​ใช้​อินเทอร์เน็ตได้

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Bluetooth)

ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ จะ​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านได้ เพื่อให้​สามารถ​ดำเนินการ​นี้​ได้ โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้องมี Bluetooth® ติดตั้ง​อยู่ และ​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน

จาน​อักขระ​และแป้นพิมพ์

ใช้​จาน​อักขระ​หรือ​แป้นพิมพ์​ที่​คอนโซล​กลาง​ใน​การ​พิมพ์​และ​เลือก​ตัวเลือก เช่น เมื่อ​ท่าน​ป้อน​ที่​อยู่​อี​เมลหรือ​ใช้เบ​ราว์​เซอร์ เป็นต้น

การ​ใช้​การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ ท่าน​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi จาก​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​สิ่ง​ที่​ท่าน​ต้อง​ทำ​เพื่อ​เชื่อมต่อ​รถ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านทาง Wi-Fi ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน

ปิด​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​และ​ข้อมูล​ส่วนตัว​สำหรับ​ระบบต่างๆ

สำหรับ​รถ​บาง​รุ่น อาจ​จำเป็นต้อง​รี​เซ็ต​ระบบ​แต่​ละ​ระบบ ถ้า​ท่าน​ไม่​ต้องการ​ให้​ระบบ​เหล่านั้น​แบ่งปัน​ข้อมูล​จาก​รถ​ของท่าน โปรด​ดูบท "บทความ​นี้​เกี่ยวข้องกับ​" เพื่อ​ดู​ว่า​ข้อความ​นี้​เกี่ยวข้อง​กับ​รถ​ของ​ท่านหรือไม่ โปรด​ทราบ​ว่า ถ้า​ท่าน​ปิด​ใช้​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ไว้ ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชัน​ได้​อย่าง​เต็มรูปแบบ

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดยใช้ Sensus Connected Touch

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดยใช้ Sensus Connected Touch

ออปชั่น​เสริมพิเศษ Sensus Connected Touch ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ใช้​โทรศัพท์มือถือ​หรืออะ​แดปเตอร์ 3G/4G ได้

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดยใช้ Sensus Connected Touch สามารถ​ทำ​ได้​สองวิธี:

การเชื่อมต่อ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​รองรับ​ฟังก์ชั่น​การ​ใช้​เครือข่าย​ร่วมกัน และ​ฟังก์ชั่น​นี้​เปิด​ใช้​งานอยู่ บน iPhone ฟังก์ชัน​นี้เรียกว่า "tethering" (การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน) และ​บน​อุปกรณ์​ที่ใช้ Android จะเรียกว่า "personal hotspot" (ฮอตสปอตส่วนตัว) ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​หน้าจอของ Sensus Connected Touch หรือ​ใน​คู่มือที่ http://www.parrot.com/sensus-connected-touch ในส่วน 'เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต'

การ​เชื่อมต่อ​ผ่านอะ​แดปเตอร์ 3G/4G

โมเด็ม​แบบพกพา (อะ​แดปเตอร์) จะ​เชื่อมต่อ​ผ่าน​ช่องเสียบ USB เพื่อให้​การ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​มี​เสถียรภาพ​มากขึ้น ถ้า​ท่าน​เชื่อมต่อ​ผ่านอะ​แดป​เตอร์ ท่าน​สามารถ​สร้างเครือข่าย Wi-Fi ภายใน​รถ​โดยใช้ Sensus Connected Touch ได้ การ​ดำเนินการ​นี้​ทำ​ให้​สามารถ​ใช้​อินเทอร์เน็ต​ร่วมกัน​ได้​หลายคน สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับอะ​แดปเตอร์ 3G/4G โปรด​ดูที่ http://www.parrot.com/sensus-connected-touch

โทรศัพท์มือถือ​ที่​สามารถ​ใช้​ร่วมกันได้

โทรศัพท์มือถือ​ที่​มี​ฟังก์ชัน​สำหรับ​การใช้ Wi-Fi ร่วมกัน​สามารถ​ใช้​ร่วมกับ​ระบบได้ (iPhone, โทรศัพท์ Android, โทรศัพท์ Blackberry และโทรศัพท์ Windows)

ความปลอดภัย

Sensus Connected Touch ไม่​เชื่อมต่อ​กับ​ฟังก์ชัน​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ใน​รถ และ​จะ​ไม่​ส่งผล​กระทบ​ใดๆ กับ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ถ้า​ระบบ​ติดไวรัส

ไม่​มีสัญญาณ 3G/4G

ถ้า​ท่าน​อยู่​ใน​พื้นที่​ซึ่ง​ไม่​มีสัญญาณ 3G/4G การ​เชื่อมต่อ​จะ​เปลี่ยนไป​ใช้ระบบ GSM แทน กรณี​นี้​อาจ​ส่งผล​ต่อ​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงานได้

การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ขาด​หายไป​หรือ​ลด​ระดับลง

ถ้า​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ขาด​หายไปชั่วขณะ Sensus Connected Touch จะ​ทำ​การ​บัพเฟอร์ และ​แอ​พเล่น​เพลง​แบบ​ออนไลน์​จะ​สามารถ​ทำงาน​ต่อไปได้ ถ้า​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ขาด​หายไป​เป็น​เวลานาน การ​เชื่อมต่อ​อาจ​ถูก​ตัดได้

ท่าน​สามารถ​เล่น​เพลง​จากการ์ด SD หรือ USB ต่อไป​ได้ ถึงแม้ว่า​การ​เชื่อมต่อ​จะ​ถูก​ตัด​ไป​แล้ว​ก็ตาม อย่างไร​ก็​ตาม ข้อมูล​สภาพ​อากาศ​จะ​ไม่ได้​รับ​การ​อัพเดต และ​ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​รับ​ข้อมูลจราจร​, อี​เมล หรือ​ข้อมูล​แผน​ที่​ข้อมูล​ใหม่ หรือใช้ Asteroid Market ได้

แอพ​ที่​ได้รับ​ผลกระทบ​เมื่อ​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ขาดหายไป:

 • LiveRadio
 • เบ​ราว์เซอร์
 • Spotify
 • TuneIn
 • แผนที่
 • Asteroid market
 • Deezer
 • อีเมล (ท่าน​สามารถ​อ่าน​และ​เขียน​อี​เมล​ได้ แต่​ไม่​สามารถ​รับ​หรือ​ส่งได้)
 • แอพพลิเคชั่น​สภาพอากาศ
 • iGo ที่​เชื่อมต่อ​กับ​ข้อมูล​จราจร​จะ​หยุดทำงาน
 • Movie clips

แอพ​ที่​ไม่ได้​รับ​ผลกระทบ​เมื่อ​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ขาดหายไป:

 • iGo
 • บริการ
 • เครื่อง​คิดเลข
 • Video In
 • Gallery
 • Line In

รุ่นรถ/รุ่นปี

V40 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2013 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

S60 และ V60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2011 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2011 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014รุ่นปี 2011 เฉพาะ​รถ​ที่​ผลิต​หลังจาก​สัปดาห์ที่ 46 เท่านั้น

V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2012 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

สามารถติดตั้ง Sensus Connected Touch สำหรับ​รุ่นปี 2014 และ​หลังจาก​นั้น​ได้ แต่​ไม่​สามารถ​ติดตั้ง​ใน​รถ​ที่มี Sensus Connect ได้

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

V40 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2013 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

S60 และ V60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2011 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2011 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2012 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014

สามารถติดตั้ง Sensus Connected Touch สำหรับ​รุ่นปี 2014 และ​หลังจาก​นั้น​ได้ แต่​ไม่​สามารถ​ติดตั้ง​ใน​รถ​ที่มี Sensus Connect ได้

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่