เชื่อมต่อ​กับอินเทอร์เน็ต

12 ผลลัพธ์

เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth โดย​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ร่วมกัน และ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ ใน​รถ​ของท่าน

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน (WiFi)

สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi โดย​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ร่วมกัน และ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ ใน​รถ​ของท่าน

Sensus Connect

Sensus Connect เป็น​ระบบ​ข้อมูล​และ​ความ​บันเทิง​ของ​วอล​โว่ ที่​สามารถ​เชื่อมต่อ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับ​โลก​ภายนอก และ​นำเสนอข้อมูล​, ความ​บันเทิง และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ให้แก่​ท่าน เพื่อ​ช่วย​ให้​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​ของ​ท่าน​ง่ายยิ่งขึ้น

การ​ตั้งนาฬิกา

ใน​ครั้ง​แรก​ที่​ท่าน​ใช้​รถ หรือ​ถ้า​มี​การ​ตัด​กระแสไฟฟ้า​ที่​จ่าย​ไป​ยัง​แบตเตอรี่​ของ​รถ ท่าน​อาจ​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ตั้ง​ค่า​เวลา​และวันที่ สิ่ง​สำคัญ​คือ​จะต้อง​ทำ​การ​ตั้ง​นาฬิกา​เพื่อให้​รถ​สามารถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต และ​ทำงาน​อื่นๆ ได้

Sensus Connect

Sensus Connect เป็น​ระบบ​ข้อมูล​และ​ความ​บันเทิง​ของ​วอล​โว่ ที่​สามารถ​เชื่อมต่อ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับ​โลก​ภายนอก และ​นำเสนอข้อมูล​, ความ​บันเทิง และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ให้แก่​ท่าน เพื่อ​ช่วย​ให้​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​ของ​ท่าน​ง่ายยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Wi-Fi)

ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ จะ​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านได้ เพื่อให้​สามารถ​ดำเนินการ​นี้​ได้ โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้อง​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน

ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ร่วมกัน​ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi

เมื่อ​รถ​ของ​ท่าน​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​อยู่ จะ​สามารถ​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​ท่าน​ร่วมกัน​ได้ ซึ่ง​ทำ​ให้​อุปกรณ์​อื่นๆ ภายใน​รถ​สามารถ​ใช้​อินเทอร์เน็ตได้

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Bluetooth)

ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ จะ​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านได้ เพื่อให้​สามารถ​ดำเนินการ​นี้​ได้ โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้องมี Bluetooth® ติดตั้ง​อยู่ และ​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน

จาน​อักขระ​และแป้นพิมพ์

ใช้​จาน​อักขระ​หรือ​แป้นพิมพ์​ที่​คอนโซล​กลาง​ใน​การ​พิมพ์​และ​เลือก​ตัวเลือก เช่น เมื่อ​ท่าน​ป้อน​ที่​อยู่​อี​เมลหรือ​ใช้เบ​ราว์​เซอร์ เป็นต้น

การ​ใช้​การเชื่อมต่อ Wi-Fi

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

การ​ใช้​การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ ท่าน​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi จาก​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​สิ่ง​ที่​ท่าน​ต้อง​ทำ​เพื่อ​เชื่อมต่อ​รถ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านทาง Wi-Fi ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน

การ​เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

ท่าน​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth หรือ Wi-Fi จาก​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน เมื่อ​ท่าน​เลือก​การ​เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi จาก​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​แล้ว ไอ​คอน​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​หน้าจอ​ในรถ ไอ​คอน​จะ​แสดงว่า Wi-Fi ถูก​เปิด​ใช้​งานอยู่

ความ​แรง​ของสัญญาณ Wi-Fi จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​ไอ​คอน โดย​เมื่อ​เป็น​สี​ขาว แสดง​ว่า​ได้​มี​การ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​รถ​กับ​อุปกรณ์แล้ว ถ้า​ไอ​คอน​มีเครื่องหมาย 'x' สี​แดง หรือ​มี​ลูกศร​การ​เชื่อมต่อ​สี​เหลือง แสดง​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ต

เครือข่าย​ที่​บันทึกไว้

รถ​สามารถ​แสดง​รายการ​ของ​เครือข่าย​ที่​บันทึก​ไว้​ได้สูงสุด 10 สถานี ซึ่ง​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​เครือข่าย​เหล่านี้​พร้อม​ใช้​งานเท่านั้น เครือข่าย​เหล่านี้​จะ​แสดง​ขึ้น​ในเมนู Wi-Fi สำหรับ​เครือข่าย​ที่​ได้​บันทึก​ไว้​แล้ว​ก่อน​หน้า​นี้ ท่าน​สามารถ​ใช้​เมนู​แบบ​หล่น​ลง​ใน​การ​เลือก​ตัวเลือก​ให้​ลบ​ข้อมูล​เครือข่าย​นั้นๆ ออกได้ หลังจาก​นั้น รถ​จะ​ไม่​พยายาม​เชื่อมต่อ​กับ​เครือข่าย​นั้น​โดย​อัตโนมัติ​อีกต่อไป

บันทึก

สำหรับ​การ​เชื่อมต่อ​กับ​เครือข่าย​สาธารณะ เครือข่าย​จะต้อง​มี​ระดับ​ความปลอดภัย WPA2-PSK

การ​เชื่อมต่ออัตโนมัติ

ถ้า​ท่าน​ได้​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ไว้​แล้ว รถ​จะ​จำ​การ​เชื่อมต่อ​นั้น​ไว้​ถึงแม้ว่า​ท่าน​จะ​บิด​สวิตช์​กุญแจ​ของ​รถ​ไปตำแหน่ง OFF แล้ว​สตาร์ท​รถ​อีก​ครั้ง​ภายใน​หลัง​ก็ตาม จากนั้น​รถ​จะ​พยายาม​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​โดยอัตโนมัติ โปรด​ทราบว่า Wi-Fi จะ​ปิด​ทำงาน​ในขณะ​ที่​บิด​สวิตช์​กุญแจ​ของ​รถ​ไป​ที่ตำแหน่ง OFF เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​แบตเตอรี่​หมด​ไฟ​และ​ป้องกัน​การ​ใช้​อินเทอร์เน็ต​โดย​ไม่ได้​รับอนุญาต

ปัญหา​กับ​การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ถ้า​ท่าน​พบ​ปัญหา​กับ​การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ​ท่าน ให้​ตรวจสอบ​พื้นที่​ครอบคลุม​ของ​เครือข่าย​โทรศัพท์มือถือ​และ​ปริมาณ​ข้อมูล​ที่​สามารถ​ใช้​งานได้ ใน​บางครั้ง ท่าน​อาจ​เห็น​ฮอตสปอ​ตของ​โทรศัพท์​อยู่ ถึงแม้ว่า​จะ​ไม่ได้​อยู่​ใน​พื้นที่​ครอบคลุม​ของ​เครือข่าย หรือ​มี​ปริมาณ​ข้อมูล​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ไม่​เพียงพอ​ก็ตาม

ปัญหากับ iPhone Hotspot

เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ปัญหา​ใน​การ​เชื่อมต่อกับ iPhone ท่าน​ควร​เปิดตัว​เลือกเมนู 'personal hotspot' (ฮอตสปอตส่วนตัว) บน iPhone ของ​ท่าน​ไว้​จนกว่า​จะ​เชื่อมต่อ​กับ​รถแล้ว ท่าน​สามารถใช้ iPhone ของ​ท่าน​ได้​ตามปกติ​อีก​ครั้ง​หลังจาก​ที่​ได้​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​ขึ้นแล้ว

บันทึก

iPhone จะ​หยุด​การใช้ Wi-Fi ร่วมกัน ถ้า​มี​การ​ตั้ง​ค่า​ให้​โทรศัพท์​เข้า​สู่​โหมด​พัก​การทำงาน (Sleep) หรือ​ถ้า​ไม่​มี​การใช้ Wi-Fi ของ​โทรศัพท์​เป็น​เวลานานกว่า 90 วินาที ใน​การใช้ Wi-Fi ร่วมกัน​อีก​ครั้ง ให้​ไป​ที่​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​โทรศัพท์​แล้วเลือก 'personal hotspot' (ฮอตสปอตส่วนตัว)

บันทึก

เมื่อ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือ iPhone (ทุกรุ่น) เข้า​กับ​รถยนต์ การ​เชื่อมต่อ​จะ​สิ้นสุด​ลง​เมื่อ​มี​การ​ใช้​งาน​โทรศัพท์​หรือ​มี​การ​โอน​ไฟล์​เสียงผ่าน Bluetooth® นี่​อาจ​ทำ​ให้​แอ​พและบริการ​อื่นๆ ที่​ต้อง​อาศัย​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ได้รับผลกระทบ

อินเทอร์เน็ต​จะ​ได้รับ​การ​เชื่อมต่อ​อีก​ครั้ง​เมื่อ​การ​โทรศัพท์​หรือ​ถ่าย​โอน​ไฟล์​เสียงผ่าน Bluetooth® เสร็จสิ้น

เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​การ​ใช้​งาน​แอ​พและบริการ​ต่างๆ ต้อง​สะดุด แนะนำ​ว่า​ท่าน​ควร​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth® แทน Wi-Fi เมื่อใช้ iPhone

รุ่นรถ/รุ่นปี

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019สำหรับ​รถ​ที่มี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018สำหรับ​รถ​ที่มี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่


ปิด​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​และ​ข้อมูล​ส่วนตัว​สำหรับ​ระบบต่างๆ

สำหรับ​รถ​บาง​รุ่น อาจ​จำเป็นต้อง​รี​เซ็ต​ระบบ​แต่​ละ​ระบบ ถ้า​ท่าน​ไม่​ต้องการ​ให้​ระบบ​เหล่านั้น​แบ่งปัน​ข้อมูล​จาก​รถ​ของท่าน โปรด​ดูบท "บทความ​นี้​เกี่ยวข้องกับ​" เพื่อ​ดู​ว่า​ข้อความ​นี้​เกี่ยวข้อง​กับ​รถ​ของ​ท่านหรือไม่ โปรด​ทราบ​ว่า ถ้า​ท่าน​ปิด​ใช้​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ไว้ ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชัน​ได้​อย่าง​เต็มรูปแบบ

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดยใช้ Sensus Connected Touch

ออปชั่น​เสริมพิเศษ Sensus Connected Touch ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ใช้​โทรศัพท์มือถือ​หรืออะ​แดปเตอร์ 3G/4G ได้