เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ของท่าน

16 ผลลัพธ์

จัดการ​การ​โทร​แบบ​แฮนด์​ฟรีผ่าน Bluetooth®

โทรศัพท์มือถือ​ที่​สามารถใช้ Bluetooth® ได้​จะ​สามารถ​เชื่อมต่อ​และ​ใช้​เป็น​โทรศัพท์​แบบ​แฮนด์​ฟรี​ใน​รถ​ของ​ท่านได้ ใน​การ​เปิด​ใช้​งาน​แฮนด์​ฟรีผ่าน Bluetooth® และ​จัดการ​การ​โทร โปรด​ดู​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

โทรศัพท์​และ​ความสามารถ​ใน​การใช้ Bluetooth ได้

Bluetooth เป็น​เทคโนโลยี​แบบ​ไร้​สาย​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​หลาย​อุปกรณ์ได้ ใน​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับระบบ Bluetooth ของ​วอล​โว่ โทรศัพท์​ต้อง​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกับ​รถได้ วอล​โว่​ได้​ทำ​การ​ประเมินโทรศัพท์ Bluetooth อย่าง​ต่อเนื่อง เพื่อ​ระบุ​ว่า​โทรศัพท์​รุ่น​ใดบ้าง​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกับ​รถ​วอล​โว่ได้

สลับ​เปลี่ยนไป​ยังอุปกรณ์ Bluetooth® อีก​อุปกรณ์หนึ่ง

ถ้า​มี​การ​จับคู่​อุปกรณ์​เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​มากกว่า​หนึ่ง​อุปกรณ์ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​อุปกรณ์​ที่​จะ​เชื่อมต่อ​ได้​อย่าง​ง่ายดาย โดย​การ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

ข้อความ

ถ้า​รถ​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ จะ​สามารถ​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อความ​จาก​โทรศัพท์มือถือ​ใน​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​ดำเนินการนี้

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) จากอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต) กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​รถผ่าน Bluetooth

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านผ่าน Bluetooth เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชั่น​แฮนด์​ฟรี หรือ​สตรีม​เพลง​แบบ​ไร้​สาย​ภายใน​รถ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โทรศัพท์มือถือ​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus IAM2.1

Sensus IAM2.1 รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.0+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus IAM2.1)

จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth®

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) ระหว่าง​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต)

คำแนะนำ

ใน​การ​สร้าง​การเชื่อมต่อ Bluetooth® โปรด​ดู​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน หรือ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​เข้า​กับอุปกรณ์ Bluetooth®

ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​มี​สอง​เวอร์​ชั่น​ด้วยกัน ใน​การ​ดู​ว่า​เวอร์​ชั่น​ใด​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถ​ของ​ท่าน ให้​ตรวจสอบ​ว่า​มี​ปุ่มเชื่อมต่อ หรือไม่ ถ้า​มี ให้​ไป​ที่ส่วน Sensus Connect ถ้า​ไม่​มี ให้​ไป​ที่ส่วน Sensus

Sensus Connect

บน​โทรศัพท์​ของท่าน: ไปที่ Settings (การ​ตั้งค่า) แล้ว​ตรวจสอบว่า Bluetooth® เปิด​ใช้​งานอยู่

บน​โทรศัพท์​ของท่าน: ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ได้​ตั้ง​ค่า​โทรศัพท์​ให้​อยู่​ใน​โหมด​สามารถ​มองเห็นได้

บน​คอนโซลกลาง: กด TEL แล้วเลือก OK/MENU

บน​คอนโซลกลาง: หมุนปุ่ม OK/MENU เพื่อเลือก Search new phone (สำหรับ​อุปกรณ์​เล่นสื่อข้อมูล Search new device) แล้วกด OK/MENU

ในตอนนี้ ระบบ​จะ​ค้นหา​โทรศัพท์​ที่​พร้อม​ใช้งาน

บน​คอนโซลกลาง: เลือก​อุปกรณ์​ของ​ท่าน​จาก​รายการ แล้วกด OK/MENU

บน​คอนโซลกลาง: เลือก Connect for phone หรือ Connect for media แล้วกด OK/MENU

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​รหัส​ที่​แสดง​บน​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ตรงกัน​กับ​รหัส​ที่​แสดง​บน​หน้าจอ​ใน​รถ​ของท่าน ถ้า​ตรงกัน ให้​ยอมรับ​รหัส​ทั้ง​สองที่

บน​โทรศัพท์​ของท่าน: ยอมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​ตัวเลือก​ใดๆ เกี่ยวกับ​สมุด​โทรศัพท์​และข้อความ (สำหรับ​โทรศัพท์​บาง​รุ่นเท่านั้น)

ในตอนนี้ โทรศัพท์/อุปกรณ์​เล่น​สื่อข้อมูล​ได้รับ​การ​จับคู่​เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านแล้ว ถ้า​วิธี​นี้​ไม่​เป็น​ผลสำเร็จ ให้กด EXIT แล้ว​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำใน จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน

Sensus

บน​โทรศัพท์​ของท่าน: ไปที่ Settings (การ​ตั้งค่า) แล้ว​ตรวจสอบว่า Bluetooth® เปิด​ใช้​งานอยู่

บน​คอนโซลกลาง: กด TEL หรือMEDIA แล้วเลือก OK/MENU

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​อุปกรณ์​ภายนอก​ของ​ท่าน​และ​บน​หน้าจอ​ของ​รถ เพื่อ​ทำ​ขั้นตอน​ให้​เสร็จสมบูรณ์

ในตอนนี้ โทรศัพท์/อุปกรณ์​เล่น​สื่อข้อมูล​ได้รับ​การ​จับคู่​เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านแล้ว ถ้า​วิธี​นี้​ไม่​เป็น​ผลสำเร็จ ให้กด EXIT แล้ว​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำใน จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน

P3/P4 - Support site - Center console - TEL/MEDIA
P3/P4 - Support site - Phone view

เมื่อโทรศัพท์/อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​ของ​ท่าน​ได้รับ​การ​จับคู่​แล้ว​และ​ได้​ถูก​เลือก​ไว้ ชื่อ​ของ​อุปกรณ์​นั้น​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​หน้าจอของ Sensus Infotainment และ​ท่าน​สามารถ​ควบคุม​การ​ทำงาน​ของ​อุปกรณ์​จาก​รถได้

บันทึก

ขั้นตอน​นี้​จะ​ดำเนินการ​เพียง​ครั้ง​เดียวเท่านั้น จากนั้น​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​จะ​พยายาม​เชื่อมต่อ​กับ​อุปกรณ์​ของ​ท่าน​โดย​อัตโนมัติ เมื่อ​อุปกรณ์​นั้น​อยู่​ภายใน​ระยะ​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ และ​ได้​เปิด​ใช้งาน Bluetooth® ไว้

บันทึก

ถ้า​มี​การ​อัพเดต​ระบบปฏิบัติการ​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน การ​ดำเนินการ​นี้​อาจ​ตัด​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โทรศัพท์​กับ​รถได้ ถ้า​เกิด​กรณี​นี้​ขึ้น ให้​ลบ​โทรศัพท์​ออก​จาก​รายการ​โทรศัพท์​ที่​จับคู่​ไว้แล้ว (ดูที่ ลบอุปกรณ์ Bluetooth ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน) และ​ทำ​ขั้นตอน​การ​จับคู่​ที่​อธิบาย​ไว้​ใน​บทความ​นี้​ซ้ำ​อีกครั้ง

คำแนะนำ​แบบ​โต้ตอบสำหรับ Sensus Connect

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018มี Sensus Connect ติดตั้งอยู่

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019มี Sensus Connect ติดตั้งอยู่

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus Connect

Sensus Connect IHU รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.1+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2)

Bluetooth® และ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

Bluetooth® เป็น​เทคโนโลยี​แบบ​ไร้​สาย​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​หลาย​อุปกรณ์ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​และ​ข้อดีของ Bluetooth® ใน​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus Connect IHU

Sensus Connect IHU รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.1+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus Connect IHU)

ลบอุปกรณ์ Bluetooth ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ถ้า​ท่าน​ต้องการ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์​ใด​อุปกรณ์​หนึ่ง​ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​อย่าง​ถาวร ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้ เมื่อ​ดำเนินการ​นี้​เสร็จ​แล้ว อุปกรณ์​นั้น​จะ​ไม่​อยู่​ใน​รายการ​อุปกรณ์​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อีกต่อไป

เคล็ด​ลับ​สำหรับ​การ​ใช้​การเชื่อมต่อ Bluetooth

ถ้า​ท่าน​พบว่า​การ​เชื่อมต่อ​หรือ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ระหว่าง​รถ​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth ไม่​ทำงาน​ตามที่​คาด​ไว้ เคล็ด​ลับ​ต่อไปนี้​อาจ​ช่วย​ท่านได้

ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ท่าน​สามารถ​ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์​ใด​อุปกรณ์​หนึ่ง​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านได้ เมื่อ​ดำเนินการ​นี้​เสร็จ​แล้ว อุปกรณ์​นั้น​จะ​ไม่​เชื่อมต่อ​กับ​รถ​ของ​ท่าน​อีกต่อไป

ใช้​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง

ฟังก์ชั่น​การ​รับรู้​เสียง​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ใช้​เสียง​ใน​การ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ใน​ระบบสื่อข้อมูล​, วิทยุ​, โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® หรือ​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​วอล​โว่ ได้

โอน​ถ่าย​สมุด​โทรศัพท์​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลด​สมุด​โทรศัพท์​จาก​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่ได้ วิธีการ​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระบบ​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถ​วอล​โว่​ของท่าน