เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ของท่าน

16 ผลลัพธ์

จัดการ​การ​โทร​แบบ​แฮนด์​ฟรีผ่าน Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

จัดการ​การ​โทร​แบบ​แฮนด์​ฟรีผ่าน Bluetooth®

โทรศัพท์มือถือ​ที่​สามารถใช้ Bluetooth® ได้​จะ​สามารถ​เชื่อมต่อ​และ​ใช้​เป็น​โทรศัพท์​แบบ​แฮนด์​ฟรี​ใน​รถ​ของ​ท่านได้ ใน​การ​เปิด​ใช้​งาน​แฮนด์​ฟรีผ่าน Bluetooth® และ​จัดการ​การ​โทร โปรด​ดู​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

เปิด​ใช้​งาน​แฮนด์ฟรี

ระบบ Infotainment ทำ​หน้า​เป็น​อุปกรณ์​แฮนด์​ฟรี โดย​สามารถ​ควบคุม​การ​เลือก​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​โทรศัพท์​จาก​ระยะไกลได้ ใน​การ​สั่งงาน​ชุด​แฮนด์​ฟรี ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

คำแนะนำ

บน​โทรศัพท์​ของท่าน: เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​รถ โปรด​ดูที่ จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® หรือ จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

บน​คอนโซลกลาง: สั่งงาน​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​เครื่อง​ล่าสุด​โดย​การกด TEL

สัญลักษณ์ จะ​แสดง​ว่า​โทรศัพท์​มี​การเชื่อมต่อ

จัดการ​การโทร

การ​จัดการ​การ​โทร​แบบ​แฮนด์​ฟรี​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี​ด้วยกัน โปรด​ดู​หัวข้อ​ด้านล่างนี้

โทรออก

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่าสัญลักษณ์ แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านบน​ของหน้าจอ Infotainment

บน​คอนโซลกลาง: กด TEL แล้ว​หมุน​หมายเลข​ที่ต้องการ

บน​คอนโซลกลาง: หมุน OK/MENU ไป​ทางขวา​เพื่อ​เข้า​ใช้​งาน​สมุดโทรศัพท์

บน​คอนโซลกลาง: หมุน OK/MENU ไป​ทางซ้าย​เพื่อ​เข้า​ใช้​งาน​รายการ​การ​โทร​สำหรับ​การ​โทรทั้งหมด

บน​คอนโซลกลาง: กด OK/MENU เพื่อ​หมุน​หมายเลข​หรือ​โทร​ไป​ยัง​ผู้​ติดต่อ​ที่​เลือกไว้

ใน​การ​วาง​สาย ให้กด EXIT

P3/P4 - Support site - Center console overwiew

การ​รับสายโทรศัพท์

ใน​การ​รับสาย​เรียก​เข้า ให้กด OK/MENU ท่าน​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชั่น​นี้​ได้​แม้​ในขณะ​ที่​ระบบ​เครื่อง​เสียง​ใน​รถ​กำลัง​ทำงานอยู่ (เช่น โหมด​วิทยุ​หรือสื่อข้อมูล)

ปฏิเสธ​หรือ​วาง​สาย​โดย​การกด EXIT

รับสายอัตโนมัติ

สำหรับ Sensus Infotainment เท่านั้น ไม่​มีใน Sensus Infotainment Connect

ฟังก์ชั่น​การ​รับสาย​อัตโนมัติ​หมายความ​ว่า​ระบบ​จะ​รับสาย​เรียก​เข้า​โดยอัตโนมัติ ใน​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

บน​คอนโซลกลาง: กด TEL และ OK/MENU

บน​คอนโซลกลาง: เลือก Call options จากนั้นเลือก Auto answer

เมนู​การโทร

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูลโทรศัพท์ (TEL) การกด OK/MENU หนึ่ง​ครั้ง​ใน​ระหว่าง​ที่​กำลัง​ใช้​สาย​อยู่​จะ​เป็น​การ​เข้า​ไป​ที่​ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

  • Mute - ไมโครโฟน​ของ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​ถูก​เงียบเสียง
  • Mobile phone - สาย​ถูก​โอน​จาก​แฮนด์​ฟรี​ไป​ที่โทรศัพท์มือถือ สำหรับ​โทรศัพท์มือถือ​บางอย่าง สาย​จะ​ถูกขัดจังหวะ จากนั้น ฟังก์ชั่น​แฮนด์​ฟรี​จะ​ถาม​ว่า​ท่าน​ต้องการ​ต่อ​สาย​กลับคืนหรือไม่
  • Dial number - ตัวเลือก​ใน​การ​โทร​ไป​ยัง​คู่​สนทนา​คน​ที่​สาม​โดย​ใช้​แป้นตัวเลข (สาย​ที่​สนทนา​อยู่​จะ​เข้า​สู่​โหมดส​แตนบายด์)

บันทึก​การโทร

บันทึก​การ​โทร​จะ​ถูก​จำลองข้อมูล (Sensus Connect) หรือคัดลอก (Sensus) ใน​ฟังก์ชั่น​แฮนด์​ฟรี​ทุก​ครั้ง​ที่​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​ใหม่ และ​จากนั้น​จะ​ได้รับ​การ​อัพเดต​ใน​ระหว่าง​การเชื่อมต่อ ใน​การ​ไปที่ Call list ให้กด TEL แล้วหมุน OK/MENU ไป​ทางด้านซ้าย (เลือก All calls ใน Sensus)

บันทึก

โทรศัพท์มือถือ​เพียง​บาง​รุ่น​เท่านั้น​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ฟังก์ชั่น​แฮนด์​ฟรี​ได้​อย่าง​เต็มรูปแบบ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​ใช้​งาน​ได้ ดูที่ โทรศัพท์​และ​ความสามารถ​ใน​การใช้ Bluetooth ได้ สำหรับ​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของ​ท่าน หรือ​ศูนย์บริการ​ลูกค้าของ Volvo Cars

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018มี Sensus Connect ติดตั้งอยู่

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019มี Sensus Connect ติดตั้งอยู่

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่

โทรศัพท์​และ​ความสามารถ​ใน​การใช้ Bluetooth ได้

Bluetooth เป็น​เทคโนโลยี​แบบ​ไร้​สาย​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​หลาย​อุปกรณ์ได้ ใน​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับระบบ Bluetooth ของ​วอล​โว่ โทรศัพท์​ต้อง​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกับ​รถได้ วอล​โว่​ได้​ทำ​การ​ประเมินโทรศัพท์ Bluetooth อย่าง​ต่อเนื่อง เพื่อ​ระบุ​ว่า​โทรศัพท์​รุ่น​ใดบ้าง​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกับ​รถ​วอล​โว่ได้

สลับ​เปลี่ยนไป​ยังอุปกรณ์ Bluetooth® อีก​อุปกรณ์หนึ่ง

ถ้า​มี​การ​จับคู่​อุปกรณ์​เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​มากกว่า​หนึ่ง​อุปกรณ์ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​อุปกรณ์​ที่​จะ​เชื่อมต่อ​ได้​อย่าง​ง่ายดาย โดย​การ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

ข้อความ

ถ้า​รถ​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ จะ​สามารถ​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อความ​จาก​โทรศัพท์มือถือ​ใน​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​ดำเนินการนี้

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) จากอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต) กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​รถผ่าน Bluetooth

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านผ่าน Bluetooth เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชั่น​แฮนด์​ฟรี หรือ​สตรีม​เพลง​แบบ​ไร้​สาย​ภายใน​รถ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โทรศัพท์มือถือ​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus IAM2.1

Sensus IAM2.1 รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.0+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus IAM2.1)

จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth®

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) ระหว่าง​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต)

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus Connect

Sensus Connect IHU รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.1+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2)

Bluetooth® และ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

Bluetooth® เป็น​เทคโนโลยี​แบบ​ไร้​สาย​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​หลาย​อุปกรณ์ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​และ​ข้อดีของ Bluetooth® ใน​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus Connect IHU

Sensus Connect IHU รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.1+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus Connect IHU)

ลบอุปกรณ์ Bluetooth ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ถ้า​ท่าน​ต้องการ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์​ใด​อุปกรณ์​หนึ่ง​ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​อย่าง​ถาวร ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้ เมื่อ​ดำเนินการ​นี้​เสร็จ​แล้ว อุปกรณ์​นั้น​จะ​ไม่​อยู่​ใน​รายการ​อุปกรณ์​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อีกต่อไป

เคล็ด​ลับ​สำหรับ​การ​ใช้​การเชื่อมต่อ Bluetooth

ถ้า​ท่าน​พบว่า​การ​เชื่อมต่อ​หรือ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ระหว่าง​รถ​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth ไม่​ทำงาน​ตามที่​คาด​ไว้ เคล็ด​ลับ​ต่อไปนี้​อาจ​ช่วย​ท่านได้

ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ท่าน​สามารถ​ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์​ใด​อุปกรณ์​หนึ่ง​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านได้ เมื่อ​ดำเนินการ​นี้​เสร็จ​แล้ว อุปกรณ์​นั้น​จะ​ไม่​เชื่อมต่อ​กับ​รถ​ของ​ท่าน​อีกต่อไป

ใช้​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง

ฟังก์ชั่น​การ​รับรู้​เสียง​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ใช้​เสียง​ใน​การ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ใน​ระบบสื่อข้อมูล​, วิทยุ​, โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® หรือ​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​วอล​โว่ ได้

โอน​ถ่าย​สมุด​โทรศัพท์​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลด​สมุด​โทรศัพท์​จาก​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่ได้ วิธีการ​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระบบ​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถ​วอล​โว่​ของท่าน