เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ของท่าน

16 ผลลัพธ์

จัดการ​การ​โทร​แบบ​แฮนด์​ฟรีผ่าน Bluetooth®

โทรศัพท์มือถือ​ที่​สามารถใช้ Bluetooth® ได้​จะ​สามารถ​เชื่อมต่อ​และ​ใช้​เป็น​โทรศัพท์​แบบ​แฮนด์​ฟรี​ใน​รถ​ของ​ท่านได้ ใน​การ​เปิด​ใช้​งาน​แฮนด์​ฟรีผ่าน Bluetooth® และ​จัดการ​การ​โทร โปรด​ดู​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

โทรศัพท์​และ​ความสามารถ​ใน​การใช้ Bluetooth ได้

Bluetooth เป็น​เทคโนโลยี​แบบ​ไร้​สาย​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​หลาย​อุปกรณ์ได้ ใน​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับระบบ Bluetooth ของ​วอล​โว่ โทรศัพท์​ต้อง​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกับ​รถได้ วอล​โว่​ได้​ทำ​การ​ประเมินโทรศัพท์ Bluetooth อย่าง​ต่อเนื่อง เพื่อ​ระบุ​ว่า​โทรศัพท์​รุ่น​ใดบ้าง​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกับ​รถ​วอล​โว่ได้

สลับ​เปลี่ยนไป​ยังอุปกรณ์ Bluetooth® อีก​อุปกรณ์หนึ่ง

ถ้า​มี​การ​จับคู่​อุปกรณ์​เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​มากกว่า​หนึ่ง​อุปกรณ์ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​อุปกรณ์​ที่​จะ​เชื่อมต่อ​ได้​อย่าง​ง่ายดาย โดย​การ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

ข้อความ

ถ้า​รถ​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ จะ​สามารถ​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อความ​จาก​โทรศัพท์มือถือ​ใน​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​ดำเนินการนี้

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) จากอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต) กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​รถผ่าน Bluetooth

อัปเดตแล้ว 6/5/2020

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​รถผ่าน Bluetooth

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านผ่าน Bluetooth เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชั่น​แฮนด์​ฟรี หรือ​สตรีม​เพลง​แบบ​ไร้​สาย​ภายใน​รถ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โทรศัพท์มือถือ​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​รถผ่าน Bluetooth

ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สอง​อุปกรณ์​ใน​เวลา​เดียวกัน​ได้ โดย​อุปกรณ์​หนึ่ง​ใช้​สำหรับ​การ​สตรีม​สื่อข้อมูลเท่านั้น โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​เป็น​เครื่อง​ล่าสุด​จะ​ได้รับ​การ​เชื่อมต่อ​โดย​อัตโนมัติ​สำหรับ​การ​โทรออก​, รับ/ส่งข้อความ​, สต​รีม​สื่อข้อมูล และ​ให้​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้องมี Bluetooth ติดตั้ง​ไว้​และ​ต้อง​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โทรศัพท์มือถือ​และ​การ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้ โปรด​ดูที่ โทรศัพท์​และ​ความสามารถ​ใน​การใช้ Bluetooth ได้

การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​สามารถ​ทำ​ได้​ที​ละ​อุปกรณ์เท่านั้น หลังจาก​ที่​เชื่อมต่อ​แล้ว สิ่ง​ที่​จำเป็น​ก็​มี​เพียงแค่ Bluetooth ของอุปกรณ์ Bluetooth จะต้อง​เปิด​ใช้​งาน​อยู่เท่านั้น

ใน​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับ​รถ​ของ​ท่านผ่าน Bluetooth โปรด​ดู​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน หรือ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

การจับคู่ Bluetooth

บันทึก

การ​ตั้ง​ค่า​และ​เมนู​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของซอฟต์แวร์

คำแนะนำ

ด้านล่าง​นี้​เป็น​คำอธิบาย​วิธีการ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับโทรศัพท์

การ​เชื่อมต่อโทรศัพท์

สั่งงาน Bluetooth ใน​โทรศัพท์​ของท่าน

ใน​การ​เชื่อมต่อ​รถ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth ของ​โทรศัพท์ ให้​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่าย​ร่วมกัน และ​ได้​เปิด​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​นี้​ไว้แล้ว ฟังก์ชัน​นี้เรียกว่า “tethering” บน iPhones และ “personal hotspot” บนโทรศัพท์ Android สำหรับ iPhones จะต้อง​เปิด​หน้าเมนู “tethering” ค้าง​ไว้​จนกว่า​จะ​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตได้

เปิด​มุมมองโทรศัพท์

  • ถ้า​ไม่​มี​โทรศัพท์​เครื่อง​ใด​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ ให้กด Add phone
  • ถ้า​มี​โทรศัพท์​เครื่อง​ใด​เครื่อง​หนึ่ง​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ​อยู่​แล้ว ให้กด Change ใน​กล่อง​ที่​แสดง​ขึ้น ให้กด Add phone

อุปกรณ์ Bluetooth ที่​พร้อม​ใช้​งาน​จะ​แสดง​ขึ้น​ในรายการ

แตะ​ที่​ชื่อ​ของ​โทรศัพท์​ที่​ต้องการ​เชื่อมต่อ และ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

บันทึก

ใน​โทรศัพท์​บาง​เครื่อง จะต้อง​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​ข้อความก่อน

โทรศัพท์มือถือ​บาง​เครื่อง​อาจ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้ และ​อาจ​ไม่​แสดง​ผู้​ติดต่อ​และ​ข้อความ​ขึ้น​ในรถ

ถ้า​ระบบปฏิบัติการ​ของ​โทรศัพท์​ได้รับ​การ​อัพเดต การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​อาจหายไป ใน​กรณี​นี้ ให้​ลบ​โทรศัพท์​ออก​จาก​รถ​แล้ว​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​ใหม่​อีกครั้ง

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​วิธีการ​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth โปรด​ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ของ​รุ่น​รถ​ของท่าน

การ​แจ้ง​เตือน​สำหรับข้อความ iOS

การ​ตั้ง​ค่า​การ​แจ้ง​เตือน​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของ​โทรศัพท์​และ​เวอร์​ชั่น​ของซอฟต์แวร์

ใน​การ​แสดง​การ​แจ้ง​เตือน​สำหรับ​ข้อความ​จาก​โทรศัพท์​ที่ใช้ iOS บน​จอแสดงผล​ของ​รถ ท่าน​จำเป็นต้อง​เปิด​ใช้​งาน​การ​แจ้ง​เตือน​สำหรับ​ข้อความ​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​โทรศัพท์เสียก่อน

Settings (การ​ตั้งค่า)

Notifications (การ​แจ้งเตือน)

Messages

สั่งงาน Allow Notifications (อนุญาต​ให้​แจ้งเตือน), Show in Notification Centre (แสดง​ใน​ศูนย์​การ​แจ้งเตือน), Badge App Icon (ติด​เครื่องหมาย​ไอ​คอน​ของแอพ), Show on Lock Screen (แสดง​บน​หน้าจอล็อค) และ Notifications (การ​แจ้งเตือน) ในส่วน Alert Style When Unlocked (ลักษณะ​การ​แจ้ง​เตือน​เมื่อ​ปลดล็อค)

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus IAM2.1

Sensus IAM2.1 รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.0+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus IAM2.1)

จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth®

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) ระหว่าง​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต)

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus Connect

Sensus Connect IHU รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.1+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2)

Bluetooth® และ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

Bluetooth® เป็น​เทคโนโลยี​แบบ​ไร้​สาย​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​หลาย​อุปกรณ์ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​และ​ข้อดีของ Bluetooth® ใน​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus Connect IHU

Sensus Connect IHU รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.1+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus Connect IHU)

ลบอุปกรณ์ Bluetooth ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ถ้า​ท่าน​ต้องการ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์​ใด​อุปกรณ์​หนึ่ง​ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​อย่าง​ถาวร ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้ เมื่อ​ดำเนินการ​นี้​เสร็จ​แล้ว อุปกรณ์​นั้น​จะ​ไม่​อยู่​ใน​รายการ​อุปกรณ์​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อีกต่อไป

เคล็ด​ลับ​สำหรับ​การ​ใช้​การเชื่อมต่อ Bluetooth

ถ้า​ท่าน​พบว่า​การ​เชื่อมต่อ​หรือ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ระหว่าง​รถ​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth ไม่​ทำงาน​ตามที่​คาด​ไว้ เคล็ด​ลับ​ต่อไปนี้​อาจ​ช่วย​ท่านได้

ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ท่าน​สามารถ​ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์​ใด​อุปกรณ์​หนึ่ง​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านได้ เมื่อ​ดำเนินการ​นี้​เสร็จ​แล้ว อุปกรณ์​นั้น​จะ​ไม่​เชื่อมต่อ​กับ​รถ​ของ​ท่าน​อีกต่อไป

ใช้​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง

ฟังก์ชั่น​การ​รับรู้​เสียง​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ใช้​เสียง​ใน​การ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ใน​ระบบสื่อข้อมูล​, วิทยุ​, โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® หรือ​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​วอล​โว่ ได้

โอน​ถ่าย​สมุด​โทรศัพท์​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลด​สมุด​โทรศัพท์​จาก​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่ได้ วิธีการ​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระบบ​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถ​วอล​โว่​ของท่าน