เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ของท่าน

16 ผลลัพธ์

จัดการ​การ​โทร​แบบ​แฮนด์​ฟรีผ่าน Bluetooth®

โทรศัพท์มือถือ​ที่​สามารถใช้ Bluetooth® ได้​จะ​สามารถ​เชื่อมต่อ​และ​ใช้​เป็น​โทรศัพท์​แบบ​แฮนด์​ฟรี​ใน​รถ​ของ​ท่านได้ ใน​การ​เปิด​ใช้​งาน​แฮนด์​ฟรีผ่าน Bluetooth® และ​จัดการ​การ​โทร โปรด​ดู​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

โทรศัพท์​และ​ความสามารถ​ใน​การใช้ Bluetooth ได้

Bluetooth เป็น​เทคโนโลยี​แบบ​ไร้​สาย​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​หลาย​อุปกรณ์ได้ ใน​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับระบบ Bluetooth ของ​วอล​โว่ โทรศัพท์​ต้อง​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกับ​รถได้ วอล​โว่​ได้​ทำ​การ​ประเมินโทรศัพท์ Bluetooth อย่าง​ต่อเนื่อง เพื่อ​ระบุ​ว่า​โทรศัพท์​รุ่น​ใดบ้าง​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกับ​รถ​วอล​โว่ได้

สลับ​เปลี่ยนไป​ยังอุปกรณ์ Bluetooth® อีก​อุปกรณ์หนึ่ง

ถ้า​มี​การ​จับคู่​อุปกรณ์​เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​มากกว่า​หนึ่ง​อุปกรณ์ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​อุปกรณ์​ที่​จะ​เชื่อมต่อ​ได้​อย่าง​ง่ายดาย โดย​การ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

ข้อความ

ถ้า​รถ​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ จะ​สามารถ​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อความ​จาก​โทรศัพท์มือถือ​ใน​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​ดำเนินการนี้

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) จากอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต) กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​รถผ่าน Bluetooth

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านผ่าน Bluetooth เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชั่น​แฮนด์​ฟรี หรือ​สตรีม​เพลง​แบบ​ไร้​สาย​ภายใน​รถ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โทรศัพท์มือถือ​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus IAM2.1

Sensus IAM2.1 รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.0+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus IAM2.1)

จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth®

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) ระหว่าง​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต)

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus Connect

Sensus Connect IHU รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.1+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2)

Bluetooth® และ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

Bluetooth® เป็น​เทคโนโลยี​แบบ​ไร้​สาย​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​หลาย​อุปกรณ์ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​และ​ข้อดีของ Bluetooth® ใน​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

โปรไฟล์ Bluetooth สำหรับ Sensus Connect IHU

Sensus Connect IHU รองรับ Bluetooth Core เวอร์ชั่น 2.1+EDR ตาราง​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรไฟล์ Bluetooth ที่​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​ของ​รถ​ของ​ท่านรองรับ (บทความ​นี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความบันเทิง Sensus Connect IHU)

ลบอุปกรณ์ Bluetooth ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ถ้า​ท่าน​ต้องการ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์​ใด​อุปกรณ์​หนึ่ง​ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​อย่าง​ถาวร ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้ เมื่อ​ดำเนินการ​นี้​เสร็จ​แล้ว อุปกรณ์​นั้น​จะ​ไม่​อยู่​ใน​รายการ​อุปกรณ์​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อีกต่อไป

เคล็ด​ลับ​สำหรับ​การ​ใช้​การเชื่อมต่อ Bluetooth

ถ้า​ท่าน​พบว่า​การ​เชื่อมต่อ​หรือ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ระหว่าง​รถ​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth ไม่​ทำงาน​ตามที่​คาด​ไว้ เคล็ด​ลับ​ต่อไปนี้​อาจ​ช่วย​ท่านได้

ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ท่าน​สามารถ​ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์​ใด​อุปกรณ์​หนึ่ง​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านได้ เมื่อ​ดำเนินการ​นี้​เสร็จ​แล้ว อุปกรณ์​นั้น​จะ​ไม่​เชื่อมต่อ​กับ​รถ​ของ​ท่าน​อีกต่อไป

ใช้​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง

ฟังก์ชั่น​การ​รับรู้​เสียง​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ใช้​เสียง​ใน​การ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ใน​ระบบสื่อข้อมูล​, วิทยุ​, โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® หรือ​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​วอล​โว่ ได้

โอน​ถ่าย​สมุด​โทรศัพท์​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

โอน​ถ่าย​สมุด​โทรศัพท์​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลด​สมุด​โทรศัพท์​จาก​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ไป​ยัง​รถ​วอล​โว่ได้ วิธีการ​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระบบ​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

บันทึก

การ​ใช้​สมุด​โทรศัพท์​ทั้งหมด​สามารถ​ทำ​ได้​เมื่อสัญลักษณ์ แสดง​ขึ้น​ที่​ส่วนบน​ของ​จอแสดงผล และ​ฟังก์ชั่น​แฮนด์​ฟรี​อยู่​ใน​โหมดโทรศัพท์ (ดูที่ จัดการ​การ​โทร​แบบ​แฮนด์​ฟรีผ่าน Bluetooth®)

ระบบ Sensus Connect

ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​มี​สอง​เวอร์​ชั่น​ด้วยกัน ใน​การ​ค้นหา​ว่า​รถ​ของ​ท่าน​มี​เวอร์​ชั่น​ใด ให้​ตรวจสอบ​ว่า​ท่าน​มี​ปุ่มเชื่อมต่อ หรือไม่ ถ้า​มี ให้​ไป​ที่ส่วน Sensus Connect ถ้า​ไม่​มี ให้​ไป​ที่ส่วน Sensus

Sensus Connect

รถ​จะ​จำลอง​ข้อมูล​สมุด​โทรศัพท์​ของ​โทรศัพท์มือถือ และ​จะ​แสดง​สมุด​โทรศัพท์​นี้​ขึ้น​เมื่อ​โทรศัพท์​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถเท่านั้น (ดูที่ จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® หรือ จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน) ท่าน​จำเป็นต้อง​ยอมรับ​การ​จำลอง​ข้อมูล​ใน​โทรศัพท์​เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับรถ การ​ดำเนินการ​จะ​ขึ้นอยู่​โทรศัพท์​ที่​ใช้ โดย​อาจ​ทำ​ได้โดย:

  • ยอมรับ​กล่อง​ข้อมูล​แบบ​ผุด​ขึ้น​หรือ​การ​แจ้ง​เตือน​ที่​แสดง​ขึ้น​ในโทรศัพท์
  • ยอมรับ​การ​ใช้​ข้อมูล​ร่วมกัน​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​โทรศัพท์​สำหรับ​การเชื่อมต่อ Bluetooth® เข้า​กับรถ

ใน​บาง​กรณี อาจ​มี​การ​กำหนดให้​ตัด​การ​เชื่อมต่อ​กับ​โทรศัพท์ และ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​รถ​อีก​ครั้ง จึง​จะ​สามารถ​ทำ​การ​จำลอง​ข้อมูล​ได้ โปรด​ดูที่ ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

Sensus

ท่าน​สามารถ​คัดลอก​สมุด​โทรศัพท์​ไป​ยัง​รถ​โดย​อัตโนมัติ​ใน​แต่​ละ​ครั้ง​ที่​ทำ​การ​เชื่อมต่อได้ (ดูที่ จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® หรือ จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน) ใน​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ฟังก์ชั่นนี้:

บน​คอนโซลกลาง: กด TEL แล้วเลือก OK/MENU

บน​คอนโซลกลาง: เลือก Phone settings

บน​คอนโซลกลาง: เลือก Download phone book แล้วกด OK/MENU

ในตอนนี้ สมุด​โทรศัพท์​จะ​มี​อยู่​ใน​รถ​เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับ​รถแล้ว

นอกจากนี้ รถ​ยัง​มี​สมุด​โทรศัพท์​ใน​ตัว​อีกด้วย สมุด​โทรศัพท์​นี้​จะ​มี​ผู้​ติดต่อ​ทั้งหมด​ที่​บันทึก​ใน​รถ โดย​ไม่​พิจารณา​ว่า​โทรศัพท์​เครื่อง​ใด​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ​ในขณะ​ที่​ทำ​การ​บันทึก​ผู้ติดต่อ ผู้ใช้​รถ​ทุก​คน​จะ​สามารถ​เห็น​ผู้​ติดต่อ​เหล่านี้​ได้ โดย​ไม่​ขึ้นกับ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ​ในขณะนั้น หาก​ต้องการ​บันทึก​ผู้​ติดต่อ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

บน​โทรศัพท์​ของท่าน: เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​รถ โปรด​ดูที่ จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® หรือ จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

บน​คอนโซลกลาง: กด TEL แล้วเลือก OK/MENU

บน​คอนโซลกลาง: เลือก Phone book จากนั้นเลือก Search contact

บน​คอนโซลกลาง: เลือก​ผู้​ติดต่อ​แล้วกด OK/MENU

บน​คอนโซลกลาง: กด OK/MENU อีก​ครั้ง กด Select option แล้วเลือก Copy to car memory

สัญลักษณ์ จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านหน้า​ของ​ผู้​ติดต่อ​ที่​บันทึก​ไว้​ใน​สมุดโทรศัพท์

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018มี Sensus Connect ติดตั้งอยู่

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019มี Sensus Connect ติดตั้งอยู่

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่