Connectivity

ค้นหา​คำตอบ​สำหรับ​คำถาม​ของ​ท่าน​เกี่ยวกับ​วิธีการ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​รถ รวมทั้ง​ทุก​เรื่อง​ที่​เกี่ยวข้องกับ Bluetooth, Wi-Fi และ​ตัวเลือก​การ​เชื่อมต่ออื่นๆ

Connectivity

ค้นหา​คำตอบ​สำหรับ​คำถาม​ของ​ท่าน​เกี่ยวกับ​วิธีการ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​รถ รวมทั้ง​ทุก​เรื่อง​ที่​เกี่ยวข้องกับ Bluetooth, Wi-Fi และ​ตัวเลือก​การ​เชื่อมต่ออื่นๆ

บทความสนับสนุน

เรียกดูบทความที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อที่เลือก

More on Connectivity

ติดตามลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่อสำหรับรถของคุณ

 • จาน​อักขระ​และแป้นพิมพ์

  S60, V60, XC60 รุ่นปี 2014 (สัปดาห์ที่ 46) ที่ติดตั้ง Sensus Connect, รถ​รุ่นปี 2015 และ​หลังจาก​นั้น​ที่ติดตั้ง Sensus Connect

 • ใช้​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง

  S60, V60, XC60 รุ่นปี 2014 (สัปดาห์ที่ 46) ที่ติดตั้ง Sensus Connect, รถ​รุ่นปี 2015 และ​หลังจาก​นั้น​ที่ติดตั้ง Sensus Connect

 • เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

  XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น, S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น, XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น, V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น, S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น, ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

 • เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน (WiFi)

  XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น, S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น, XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น, V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น, S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น, ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

 • การ​ตั้งนาฬิกา

  XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น, S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น, XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น, V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น, S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น, ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

 • เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Wi-Fi)

  S60, V60, XC60 รุ่นปี 2014 (สัปดาห์ที่ 46) ที่ติดตั้ง Sensus Connect, รถ​รุ่นปี 2015 และ​หลังจาก​นั้น​ที่ติดตั้ง Sensus Connect

 • ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ร่วมกัน​ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi

  XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น, S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น, XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น, V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น, S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น, ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

 • เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Bluetooth)

  S60, V60, XC60 รุ่นปี 2014 (สัปดาห์ที่ 46) ที่ติดตั้ง Sensus Connect, รถ​รุ่นปี 2015 และ​หลังจาก​นั้น​ที่ติดตั้ง Sensus Connect

วิดีโอ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวอลโว่ของคุณโดยดูบทแนะนำวิดีโอที่เชื่อมต่อกับหัวข้อที่เลือก

 • เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่าน​ทาง​โทรศัพท์​ที่เชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว

  สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth โดย​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ร่วมกัน และ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ ใน​รถ​ของท่าน

  อ่านเพิ่มเติม
 • เชื่อมต่อ​รถ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านทาง WiFi และโทรศัพท์

  สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi โดย​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ร่วมกัน และ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ ใน​รถ​ของท่าน

  อ่านเพิ่มเติม
 • เชื่อมต่อโทรศัพท์ (Android)

  ถ้า​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านมี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่ จะ​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านได้ เพื่อให้​สามารถ​ดำเนินการ​นี้​ได้ โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้องมี Bluetooth® ติดตั้ง​อยู่ และ​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน

  อ่านเพิ่มเติม
 • Android Auto

  การ​เชื่อมต่อโทรศัพท์ Android เข้า​กับ​รถ​ของ​ท่าน​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ฟังเพลง​, โทรออก​, รับ​การ​แนะนำเส้นทาง​, ใช้​แอ​พบางอ​ย่าง และ​อื่นๆ ได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • การใช้ CarPlay

  การเชื่อมต่อ iPhone เข้า​กับ​รถ​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ฟังเพลง​, ใช้สายโทรศัพท์​, ส่ง​และ​รับ​ข้อความ รวมถึง​ใช้​แอพ​ที่​เลือก​ไว้​จำนวน​หนึ่งได้ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชั่น​เหล่านี้​ด้วย​เสียง​โดยใช้ Siri ได้​อีกด้วย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การจับคู่ Bluetooth

  เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านผ่าน Bluetooth เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชั่น​แฮนด์​ฟรี หรือ​สตรีม​เพลง​แบบ​ไร้​สาย​ภายใน​รถ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โทรศัพท์มือถือ​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

  อ่านเพิ่มเติม
 • จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

  เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) จากอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต) กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

  อ่านเพิ่มเติม
 • จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​เข้า​กับอุปกรณ์ Bluetooth®

  เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) ระหว่าง​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต)

  อ่านเพิ่มเติม