ข้อกำหนด​และเงื่อนไข

6 ผลลัพธ์

เงื่อนไข​การ​ใช้บริการ Google Local Search

เมื่อ​ท่าน​เปิดแอป Google Local Search เป็น​ครั้ง​แรก ท่าน​ต้อง​ยอมรับ​เงื่อนไข​การ​ใช้บริการ (ดู​ลิงก์ด้านล่าง) เพื่อให้​ใช้​แอปได้ การ​อนุมัติ​มอบ​ให้​ใน​รถยนต์เสมอ

ผู้​ติดต่อ​ด้านกฎหมาย

หาก​ท่าน​มี​คำถาม​เกี่ยวกับ​การ​ปกป้องข้อมูล​, ความ​เป็น​ส่วนตัว หรือ​ประเด็น​ด้าน​กฎหมาย​อื่นๆ โปรด​ใช้​ข้อมูล​การ​ติดต่อ​ที่​เกี่ยวข้อง​ที่​แสดง​ไว้​ทางด้านล่าง

เอกสาร​ทาง​กฎหมาย​และ​การ​จัดการข้อมูล

เรา​ทุก​คนที่ Volvo Car Group ต้องการ​นำเสนอ​บริการ​ที่​จะ​ทำ​ให้​ประสบการณ์​การ​ใช้​งานรถยนต์ Volvo ของ​ท่าน​มี​ความปลอดภัย​, ง่ายดาย และ​เพลิดเพลิน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้

เงื่อนไข​การ​ใช้บริการ Yelp

เมื่อ​ท่าน​เปิดแอป Yelp เป็น​ครั้ง​แรก ท่าน​ต้อง​ยอมรับ​เงื่อนไข​การ​ใช้บริการ (ดู​ลิงก์ด้านล่าง) เพื่อให้​ใช้​แอปได้ การ​อนุมัติ​มอบ​ให้​ใน​รถยนต์เสมอการ​ยืนยัน​การ​จอง​ใด ๆ ในแอป Yelp สำหรับ Volvo แสดง​ว่า​ท่าน​ตก​ลง​ยอมรับ​เงื่อนไข​การ​ใช้บริการ Yelp Reservations Diner และ​นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัวของ Yelp

เงื่อนไข​การ​ใช้บริการ HERE (GlympseInternet MapsWeatherWikiLocation, Yelp)

แอ​ปต่อ​ไปนี้ Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp ใช้​เทคโนโลยี​รองรับ​จากบริษัท HERE ครั้ง​แรก​ที่​ท่าน​เริ่ม​ใช้​แอป​ใดๆ เหล่านี้ ท่าน​ต้อง​ยอมรับ​เงื่อนไข​การ​ใช้บริการ (ดู​ลิงก์ด้านล่าง) เพื่อให้​ใช้​แอปได้ การ​อนุมัติ​มอบ​ให้​ใน​รถยนต์เสมอ

ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​สำหรับ​การบริการ

อัปเดตแล้ว 6/29/2020

ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​สำหรับ​การบริการ

1. บทนำ

1.1

เรา​ทุก​คนที่ Volvo Car Group ต้องการ​นำเสนอ​บริการ​ที่​จะ​ทำ​ให้​ประสบการณ์​การ​ใช้​งานรถยนต์ Volvo ของ​ท่าน​มี​ความปลอดภัย​, ง่ายดาย และ​เพลิดเพลิน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้

1.2

"บริการ" คือ​บริการที่ Volvo จัดหา​ให้ ตามที่​ระบุ​ไว้​ในส่วน 2.1 ด้านล่าง ("บริการของ Volvo") และ/หรือ​บริษัทภายนอก ("บุคคล​ที่สาม" และ "บริการ​ของ​บุคคล​ที่สาม" ตามลำดับ) ซึ่ง​สามารถ​สั่งซื้อ​ได้​โดยใช้ Volvo ID ดังที่​อธิบาย​ไว้​ในข้อ 3 ทาง​ด้านล่าง ซึ่ง​รวมถึง​แต่​ไม่​จำกัด​เฉพาะ​บริการ​ที่เกี่ยวข้อง​, แอพ และ​ซอฟต์แวร์อื่นๆ

2. ข้อกำหนด​ใน​การ​ใช้งาน

2.1

เมื่อ​ท่าน​กา​เครื่องหมาย​เลือก​ช่อง​ใน​กระบวนการ​ยอมรับ​ทางดิ​จิทัล แสดง​ว่า​ท่าน​รับรอง​ว่า​ได้​อ่าน​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​สำหรับ​การบริการ ("เงื่อนไข") เหล่านี้​แล้ว และ​ตก​ลง​ยอมรับ​ว่า​ท่าน​ได้​ทำ​สัญญา​กับ​บริษัท วอล​โว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1527 ซอยสุขุมวิท 71 แขวง​สวน​หลวง เขต​สวน​หลวง กรุงเทพฯ ประเทศไทย (ต่อ​จาก​นี้​จะเรียกว่า "Volvo" หรือ "เรา", "พวกเรา​" หรือ "ของเรา​") เพื่อ​ใช้​บริการ​ที่​เรา​จัดหา​ให้​หรือ​มี​ให้​เป็น​ครั้งคราว

2.2

ท่าน​จะ​สามารถ​ใช้​บริการ​ได้​ก็​ต่อเมื่อท่าน: (ก) มี​อายุ​ตาม​เกณฑ์​ที่กำหนด, (ข) สามารถ​ทำ​สัญญา​ได้ และ (ค) มิได้​ถูก​ห้าม​ไม่ให้​ใช้​บริการ​ภายใต้​กฎหมาย​ที่​มี​ผล​บังคับใช้

2.3

บริการ​ที่​เชื่อมโยง​กับรถยนต์ Volvo ใน​ลักษณะ​ใด​ก็​ตาม​จะ​อนุญาต​ให้​ผู้​ขับหลัก (ดังที่​กำหนด​ในข้อ 2.3 ด้านล่าง) ของ​รถ​ดังกล่าว​เป็น​ผู้ใช้​เท่านั้น หรือ​หาก​ท่าน​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ผู้​ขับ​หลัก​อย่าง​ชัดเจน​และ​ไม่​มี​ข้อ​โต้แย้ง​เพื่อ​ใช้​บริการนี้ นอกจากนี้ ท่าน​ต้อง​เป็น​ผู้​ขับ​หลัก​หรือ​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ผู้​ขับ​หลัก​อย่าง​ชัดเจน​และ​ไม่​มี​ข้อ​โต้แย้ง​เพื่อ​เชื่อมโยง​บริการ​กับรถยนต์ Volvo ที่​เจาะจง​หรือ​กับ​บริการ​อื่นใด คนขับ​หลัก​ของรถยนต์ Volvo คือ​บุคคล​ที่​มี​สิทธิ์​จำหน่าย ขาย โอน ใช้​รถ​เพื่อ​เป็น​พาหนะ​ใน​การ​ขนส่ง​อย่าง​ถาวร และ/หรือ​จด​ทะเบียน​กับ​หน่วยงานรัฐ (ถ้ามี) ว่า​เป็น​ผู้ดูแล​รถยนต์ดังกล่าว ("คนขับหลัก") ผู้​ขับ​หลัก​อาจ​ไม่​จำเป็นต้อง​เป็น​เจ้าของ​รถดังกล่าว ตัวอย่างเช่น: เมื่อ​ให้​เช่ารถยนต์ Volvo ผู้​เช่า​จะ​เป็น​ผู้​ขับ​หลัก​ของ​รถ​คัน​ดังกล่าว ในขณะ​ที่​บริษัท​ผู้ให้​เช่า​จะ​เป็น​เจ้าของ​แต่​ไม่ใช่​ผู้​ขับหลัก เรา​สามารถ​ดำเนินการ​ตรวจสอบ​ได้​ทุก​เมื่อ​ว่า​ท่าน​เป็น​ผู้​ขับ​หลัก​หรือ​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ผู้​ขับ​หลัก​อย่าง​ชัดเจน​และ​ไม่​มี​ข้อ​โต้แย้ง​ดังที่​ระบุ​ไว้​ข้างต้นหรือไม่

2.4

ความ​เชื่อมโยง​ระหว่างรถยนต์ Volvo กับ​บริการ​หรือ​ระหว่าง​บริการ​ต่างๆ สามารถ​ปิด​ใช้​งาน​ได้​ทุก​เมื่อ ดังที่​ระบุ​ใน​เอกสารประกอบ (ตามที่​กำหนด​ในข้อ 5 ด้านล่าง) ท่าน​มี​หน้าที่​ใน​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​เชื่อมโยง​ดังกล่าว หาก​ท่าน​ไม่ใช่​ผู้​ขับ​หลัก​ของ​รถยนต์​หรือไม่​ได้รับ​ความ​ยินยอม​ตามที่​กำหนด​ในข้อ 2.3 ข้างต้น​อีกต่อไป

2.5

บริการ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ตาม​รุ่น​ของรถยนต์ Volvo และ​ปี​ที่​ผลิต ประเทศ​ที่​ท่าน​มี​ถิ่น​ที่​อยู่ สถานที่​จด​ทะเบียนรถยนต์ Volvo สถานที่​จำหน่าย และ​สถานที่​ใช้​งานรถ หากรถยนต์ Volvo ไม่ได้​ติดตั้ง​คุณลักษณะ​ทาง​เทคนิค​ที่​จำเป็น​หรือ​หาก​ท่าน​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อกำหนด​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​ข้อกำหนด​ฉบับ​นี้​และ​ข้อกำหนดเฉพาะ (ดังที่​ระบุ​ไว้​ในข้อ 4 ด้านล่าง) สำหรับ​บริการ​นั้นๆ เรา​ไม่​จำเป็นต้อง​ให้บริการ​แก่ท่าน

2.6

บริการ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ตาม​สิทธิ​ของ​ท่าน​เอง​ใน​การ​เข้าถึง​อุปกรณ์บางอย่าง (เช่น อุปกรณ์​มือ​ถือ​หรือ​คอมพิวเตอร์​ที่​มี​ซอฟต์แวร์​และ​ระบบปฏิบัติการ​ที่เฉพาะเจาะจง) หาก​อุปกรณ์​ของ​ท่าน​ไม่ได้​ติดตั้ง​คุณลักษณะ​ทาง​เทคนิค​ที่​จำเป็น​หรือไม่​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​ข้อกำหนด​ฉบับ​นี้​และ​ข้อกำหนด​เฉพาะใดๆ (ดังที่​ระบุ​ไว้​ในข้อ 4 ด้านล่าง) สำหรับ​บริการ​นั้นๆ เรา​ไม่​จำเป็นต้อง​ให้บริการ​แก่ท่าน

2.7

การ​ใช้​บริการ​อาจ​ต้อง​อาศัย​อินเทอร์เน็ต​หรือ​บริการ​โทรคมนาคมอื่น ข้อกำหนด​ฉบับ​นี้​ไม่​มี​ผล​บังคับ​ใช้​กับ​บริการ​โทรคมนาคม​ที่​อาจ​จำเป็น​ใน​การ​ใช้​บริการ แต่​โดยทั่วไป​อาจ​มี​สัญญา​แยก​ต่างหาก​กับ​ผู้​ให้บริการ​โทรคมนาคม​ของท่าน ผู้​ให้บริการ​โทรคมนาคม​ของ​ท่าน​อาจ​เรียก​เก็บ​ค่าธรรมเนียม​สำหรับ​การ​ใช้​บริการโทรคมนาคม

2.8

การ​ใช้​บริการ​บางอย่าง​อาจ​กำหนดให้​ท่าน​จ่าย​ค่าธรรมเนียม​เพื่อ​เข้าถึง​บริการ​นั้น ดังที่​ระบุ​ไว้​เพิ่มเติม​ใน​ข้อกำหนด​เฉพาะที่​เกี่ยวข้อง​หรือ​เอกสารประกอบ นอกจากนี้ การ​ใช้​บริการ​บางอย่าง​อาจ​ต้อง​สมัคร​สมาชิก​เพื่อ​ใช้​บริการก่อน

2.9

คุณลักษณะ​บางอย่าง​ที่​ให้​ไว้​ใน​บริการ​ต้อง​ใช้​งาน​ก็​ต่อเมื่อ​ท่าน​มีรถยนต์ Volvo ใน​ระยะ​ที่​มองเห็น​ได้ หรือ​เมื่อ​มั่นใจ​ว่า​ปลอดภัย​ที่​จะ​ใช้​งาน​และ​ไม่​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​ทรัพย์สิน​หรือ​บุคคล ดังที่​ระบุ​ไว้​เพิ่มเติม​ใน​ข้อกำหนด​เฉพาะ​ใดๆ ที่​เกี่ยวข้อง​หรือ​เอกสารประกอบ เรา​ไม่​รับประกัน​แต่​ประการ​ใด​ว่า​คุณลักษณะ​ทั้งหมด​ของ​บริการ​นี้​จะ​เหมาะสม ปลอดภัย และ​สามารถ​ใช้ได้​ใน​สถานที่ สถานการณ์ และ​สภาพแวดล้อม​ทุกแห่ง

3. Volvo ID

3.1

ท่าน​จะต้องมี Volvo ID ที่​ลงทะเบียน​ไว้​จึง​จะ​สามารถ​ใช้​บริการได้ Volvo ID เป็น​บัญชี​ส่วน​บุคคล​ที่​ไม่​ซ้ำ​กัน และ​ไม่​สามารถ​โอน​เปลี่ยน​มือ​ให้​บุคคล​อื่น​ได้ ซึ่ง​เรา​จัดเตรียม​ให้แก่​ท่าน​เพื่อให้​ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​บริการ​ใน​ระบบ​นิเวศของ Volvo ได้ โดย​จะ​ประกอบด้วย​ทั้ง​บริการของ Volvo และ​บริการ​ของ​บุคคล​ที่สาม Volvo ID และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​เป็น​บริการของ Volvo และ​อยู่​ภายใต้​บังคับ​ของ​ข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้ Volvo ID จะ​ไม่​เสียค่าใช้จ่าย

3.2

เพื่อให้​สามารถ​เข้าถึง​บริการ​บางอย่าง ท่าน​อาจ​ต้องเชื่อมโยง Volvo ID กับรถยนต์ Volvo หนึ่ง​คัน​หรือ​มากกว่านั้น ดังที่​ระบุ​ไว้​ในข้อ 2.3 ข้างต้น ท่าน​อาจ​ต้อง​ได้รับ​อนุญาต​ก่อน​จึง​จะ​ทำ​การ​เชื่อมโยง​เช่นนี้ได้

3.3

ท่าน​สามารถ​ดู​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​วิธีการ​ทำงานของ Volvo ID และ​วิธีการใช้​งาน​ได้​ใน​เอกสารประกอบ

3.4

เมื่อลงทะเบียน Volvo ID แสดง​ว่า​ท่าน​ยืนยัน​ว่า​ท่าน​ได้​ให้​ข้อมูล​แก่​เรา และ​ข้อมูล​ดังกล่าว​ยังคง​ถูกต้อง และ Volvo ID ถูก​สร้าง​ขึ้น​เพื่อ​การ​ใช้​งาน​ตาม​ข้อกำหนดเหล่านี้ นอกจากนี้ ท่าน​ยัง​ยืนยัน​ด้วย​ว่า​เรา​สามารถ​มั่นใจ​ได้​ว่า​เรา​จะ​สามารถ​เชื่อมโยง​กับบริการ Volvo ID ได้​เมื่อ​จำเป็น เพื่อ​ติดต่อ​กับ​ท่าน​ตาม​อี​เม​ลแอด​เด​รส​ที่​ท่าน​ระบุ​ไว้​เมื่อ​ท่านลงทะเบียน Volvo ID ของ​ท่าน เรา​จะ​ไม่​ใช้​อี​เม​ลแอด​เด​รส​นี้​เพื่อ​ทำ​การตลาด เว้น​แต่​เรา​จะ​ขอ​อนุญาต​จาก​ท่าน​อย่างชัดเจน

4. ข้อกำหนด​เฉพาะ​และ​เงื่อนไข​สำหรับบริการ VOLVO และ​บริการ​ของ​บุคคล​ที่สาม

4.1

สำหรับ​บริการ​บางอย่าง อาจ​มี​ข้อกำหนด และ/หรือ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​บริการ​แยก​ต่างหาก ทั้ง​จาก​เรา​หรือ​จาก​บุคคล​ที่สาม ("ข้อกำหนดเฉพาะ") ข้อกำหนด​เฉพาะของ Volvo ต้อง​สอดคล้อง​กับ​ข้อกำหนด​เหล่านี้เสมอ

4.2

ใน​กรณี​ที่​ข้อกำหนด​เหล่านี้​และ​ข้อกำหนด​เฉพาะของ Volvo ไม่​สอดคล้อง​กัน จะ​ยึด​ตาม​ข้อกำหนด​เฉพาะ​เป็นหลัก หาก​บริการ​ใด​อยู่​ใน​บังคับ​ของ​ข้อกำหนด​เฉพาะ จะ​ไม่​มี​ข้อความ​ใด​ใน​ข้อกำหนด​ฉบับ​นี้​ที่​ตีความ​ได้​ว่า​ท่าน​มี​สิทธิ​ใช้​บริการ​ดังกล่าว แต่​ต้อง​ยอมรับ​ข้อกำหนด​เฉพาะ​เช่นกัน​ก่อนที่​จะ​ได้รับ​สิทธินั้น

4.3

ใน​กรณี​บริการ​ของ​บุคคล​ที่​สาม บทบาท​หลัก​ของ​เรา​คือ การ​จัด​ให้​มี​บริการ​ดังกล่าว​สำหรับท่าน ท่าน​ยอมรับ​ว่า​บริการ​ของ​บุคคล​ที่​สาม​อาจ​ขึ้นอยู่​กับ​ข้อกำหนด​เฉพาะที่​จะต้อง​ตก​ลง​กัน​ระหว่าง​ท่าน​กับ​บุคคล​ที่สาม เนื่องจาก​เป็น​เงื่อนไข​ใน​การ​ใช้​บริการ​ของ​บุคคล​ที่​สาม ท่าน​อาจ​ต้อง​จ่าย​ค่าธรรมเนียมและ/หรือ​ยอมรับ​ข้อกำหนด​เฉพาะ​ของ​บุคคล​ที่สาม เรา​จะ​ไม่​รับผิดชอบ​ใดๆ เกี่ยวกับ​ความ​พร้อม​ใช้​งาน​หรือ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​ของ​บุคคล​ที่​สาม หรือ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วนบุคคล ภายใน​บริการ​ของ​บุคคล​ที่​สามดังกล่าว และ​ท่าน​ยัง​ยอมรับ​ว่า​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน โดย​บุคคล​ที่​สาม​อาจ​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​เฉพาะ​ของ​บุคคล​ที่สาม

5. เอกสารประกอบ

5.1

หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เพิ่มเติม รวมถึง​เงื่อนไข​และ​ข้อบังคับ​เกี่ยวกับ​บริการ​เฉพาะ สามารถ​ดู​ได้​จาก​แหล่งข้อมูล​หลาย​แห่ง​ใน​ระบบ​นิเวศของ Volvo เช่น คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ​, ที่ http://support.volvocars.com, ที่ http://volvocars.com ในแอพ Volvo สำหรับ​อุปกรณ์เคลื่อนที่​, ในรถยนต์ Volvo ของ​ท่าน และ/หรือ​ที่​ตัวแทนจำหน่าย Volvo ในพื้นที่ ("เอกสารประกอบ") โปรด​ทราบ​ว่า​เอกสาร​ประกอบ​อาจ​มี​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ทาง​กฎหมาย ตลอดจน​ข้อจำกัด​เกี่ยวกับ​สิทธิ​ของ​ท่าน​ใน​การ​ใช้​บริการใดๆ ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข ตลอดจน​ข้อจำกัด​ดังกล่าว เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​สัญญา​ระหว่าง​ท่านกับ VOLVO

5.2

หาก​เอกสาร​ประกอบ​และ​ข้อกำหนด​ฉบับ​นี้​หรือ​ข้อกำหนด​เฉพาะ​ใดๆ ไม่​สอดคล้อง​กัน จะต้อง​ใช้​ข้อกำหนด​เฉพาะ​ใน​การ​บังคับใช้ จะ​ไม่​มี​ข้อความ​ใด​ใน​เอกสาร​ประกอบ​ที่​ตีความ​ได้​ว่า​ท่าน​มี​สิทธิ​ใช้​บริการ​ที่เฉพาะเจาะจง

6. การ​เปลี่ยนแปลง​ข้อกำหนด ข้อกำหนด​เฉพาะ หรือบริการ

6.1

เรา​อาจ​เปลี่ยนแปลง​ข้อกำหนด​เหล่านี้​หรือ​ข้อกำหนด​เฉพาะของ Volvo เป็นระยะๆ เรา​จะแจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ​ถึง​การ​เปลี่ยนแปลง​ผ่าน​ทาง​อี​เมลหรื​อการ​สื่อสาร​ใน​รูปแบบ​อื่นๆ ใน​ครั้ง​ถัดไป​ที่​ท่าน​เข้า​สู่​ระบบ​บริการของ Volvo และ​จะ​เผยแพร่​ให้​ทราบที่ http://support.volvocars.com ท่าน​อาจ​ต้อง​ยอมรับ​ข้อกำหนด และ/หรือ​ข้อกำหนด​เฉพาะของ Volvo ที่​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​ดังกล่าว​ก่อน​จึง​จะ​สามารถ​ใช้​บริการของ Volvo ต่อไปได้

6.2

เรา​มี​เป้าหมาย​ที่​จะ​นำเสนอ​บริการ​ที่​มี​ประโยชน์​และ​เป็น​ปัจจุบัน​ให้กับ​ท่าน และ​อาจ​เพิ่ม​หรือ​นำ​บริการ​และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​หรือ​คุณลักษณะ​ใน​บริการ​ดังกล่าว​ออก​เมื่อ​เวลา​ผ่านไป ท่าน​ยอมรับ​ว่า​เรา​สามารถ​ยุติ​การ​ให้บริการ​หรือ​การ​ให้​สิทธิ​เข้าถึง​บริการบางอย่าง (บางส่วน​หรือทั้งหมด) ตลอดจน​ยุติ​การ​เปลี่ยนแปลง​บริการ​โดยทั่วไป​หรือ​สิทธิ​การ​เข้าถึง​บริการดังกล่าว หาก​มี​การ​ยุติ​บริการ​ที่​ท่าน​ใช้​หรือ​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​ไป​อย่าง​มาก ท่าน​จะ​ได้รับ​แจ้ง​ทาง​อี​เมลหรื​อการ​สื่อสาร​ใน​รูปแบบ​อื่น​ใน​ครั้ง​ถัดไป​ที่​ท่าน​เข้า​สู่​ระบบ​บริการ​ดังกล่าว และ​จะ​เผยแพร่​ให้​ทราบที่ http://support.volvocars.com

6.3

หาก​ท่าน​ไม่​ยินยอม​ให้​เปลี่ยนแปลง​ข้อกำหนดเหล่านี้​, ข้อกำหนด​เฉพาะของ Volvo และ/หรือ​บริการ​ดังกล่าว ท่าน​มี​สิทธิ์​หยุด​ใช้​บริการ​และ​ยกเลิก​ข้อกำหนด​เหล่านี้​และ​ข้อกำหนด​เฉพาะของ Volvo นี้​ได้​ทุก​เมื่อ ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​ข้อที่ 17 ทางด้านล่าง

7. การ​เปลี่ยนแปลง​ความ​เป็นเจ้าของ/ผู้​ขับ​หลัก​ของรถยนต์ VOLVO

7.1

ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​เจ้าของ และ/หรือ​เปลี่ยน​คนขับหลัก (หาก​ไม่ใช่เจ้าของ) ของรถยนต์ Volvo ท่าน​ต้อง​ปิด​ใช้​งาน​บริการ​ทั้งหมด​ที่​เกี่ยวกับรถยนต์ Volvo คัน​ดังกล่าว​โดย​ทันที โดยใช้ "รี​เซ็ต​กลับไป​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​จากโรงงาน​" ทั้งนี้ ท่าน​อาจ​จำเป็นต้อง​นำ​รถ​ไป​ที่​ตัวแทนจำหน่าย Volvo ใน​พื้นที่ เพื่อ​ทำ​การ​รี​เซ็ต​ดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​และ​รุ่น​ปี​ของรถยนต์ Volvo นอกจากนี้ ท่าน​ต้อง​ปิด​ใช้​งาน​การ​เชื่อมโยงระหว่าง Volvo ID ของ​ท่านกับ Volvo ที่​ได้รับ​การ​ถ่าย​โอน ตลอดจน​บริการ​ทั้งหมด​และ​ข้อมูล​ใดๆ ที่​เกี่ยวข้องในทันที ท่าน​สามารถ​ดู​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​วิธีการ​ปิด​ใช้​งาน​บริการ​ได้​ใน​เอกสารประกอบ นอกจากนี้ ท่าน​สามารถ​สอบถาม​จาก​ตัวแทนจำหน่าย Volvo ใน​พื้นที่​ของ​ท่านได้

7.2

หาก​เรา​ทราบ​เกี่ยวกับ​การ​เปลี่ยน​เจ้าของและ/หรือ​การ​เปลี่ยน​คนขับหลัก (หาก​ไม่ใช่เจ้าของ) ของรถยนต์ Volvo ที่​เชื่อมโยงกับ Volvo ID อย่าง​น้อย​หนึ่ง​บัญชี เรา​อาจ​บล็อก​หรือ​ปิด​ใช้​งาน​การ​เชื่อมโยง​ดังกล่าว​ทันที เว้น​แต่​ท่าน​จะ​สามารถ​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​ตนเอง​เป็น​คนขับ​หลัก หรือ​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​คนขับ​หลัก​อย่าง​ชัดเจน​และ​ไม่​มี​ข้อ​โต้แย้ง เพื่อใช้ Volvo ID สำหรับรถยนต์ Volvo ดังกล่าวต่อไป เจ้าของรถยนต์ Volvo หรือ​คนขับ​หลัก​จะ​ไม่​มี​สิทธิ์​เข้าถึง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เจ้าของ​คนก่อน​, คนขับ​หลัก​คน​ก่อน หรือ Volvo ID ก่อน​หน้าที่​เชื่อมโยง​กับรถยนต์ Volvo นี้ ยกเว้น​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​กำหนด​ไว้​ใน​กฎหมาย​ที่​มี​ผล​บังคับใช้

8. ข้อจำกัด​ใน​การ​ใช้งาน

8.1

ท่าน​ไม่​สามารถ​ใช้​บริการ​ที่​ขัด​ต่อ​สิ่ง​ที่​ระบุ​ใน​ข้อกำหนด​ฉบับ​นี้ ข้อกำหนด​เฉพาะ​ใดๆ และ/หรือ​เอกสารประกอบ

8.2

และ​ท่าน​ไม่​สามารถ​ใช้​บริการ​ใน​ลักษณะ​ที่​จะ​ขัด​ต่อ​กฎหมาย​หรือ​ข้อบังคับ​ที่​เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย​ว่า​ด้วย​ทรัพย์สิน​ทาง​ปัญญา​หรือ​กฎจราจร ห้าม​ไม่ให้​ใช้​งาน​ใน​ลักษณะ​ที่​คุกคาม​ความ​ปลอดภัย​ของ​บริการ​ใดๆ ตลอดจน​การ​ใช้​งาน​ที่​อาจ​สร้าง​ความ​เสียหาย​หรือ​เป็น​อุปสรรค​ต่อ​โครงสร้าง​พื้นฐาน​ทาง​เทคนิค​ของ​เรา​หรือ​ของ​บุคคล​ที่​สาม หรือ​การ​ใช้​งานบริการ Volvo ของ​ลูกค้า​รายอื่น นอกจากนี้ ท่าน​ต้อง​ไม่​สร้าง​ความ​เสียหาย ทำ​ให้​ใช้​งาน​ไม่ได้ หรือ​ทำ​ให้บริการ​ด้อย​คุณภาพ​ลง​ใน​ลักษณะ​ใด​ก็​ตาม หรือ​นำไวรัส "หนอนไวรัส​" มัลแวร์ สปายแวร์ "ม้า​โทรจัน​" หรือ​รหัส​หรือ​โปรแกรม​อื่นๆ ที่​เกี่ยวกับ​บริการ​เข้า​มา​ซึ่ง​อาจ​สร้าง​ความ​เสียหาย​ต่อ​การ​ดำเนินการ​บริการนี้

8.3

หาก​ท่าน​อนุญาต​ให้​ผู้อื่น​ใช้​บริการ แสดง​ว่า​ท่าน​ยอมรับ​และ​เห็น​ด้วย​ว่า​การ​ใช้​งาน​ดังกล่าว​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ท่าน​แต่​เพียง​ผู้เดียว ซึ่ง​หมายความ​ว่า​หาก​ผู้ใช้​ละเมิด​ข้อกำหนดเหล่านี้​, ข้อกำหนด​เฉพาะที่​เกี่ยวข้อง และ/หรือ​เอกสาร​ประกอบ จะ​ถือ​ว่า​ท่าน​เป็น​ผู้ทำ​การ​ละเมิดนั้น

8.4

ห้าม​มิ​ให้​ใช้​งานและ/หรือ​สร้าง​บัญชี​ที่​จำเป็นต้อง​ใช้​สำหรับ​บริการ​นี้​โดย​ใช้อัต​ลักษณ์​ที่​เป็น​เท็จ​หรือ​ใช้​ข้อมูล​ที่​ไม่​ถูกต้อง และ​อาจ​ถือ​เป็น​ความผิด​ทาง​อาญาด้วย

8.5

บริการ​บางอย่าง​อาจ​ต้อง​อาศัย​รหัสผ่าน ซึ่ง​ท่าน​ต้อง​เลือก​รหัสผ่าน​ที่​ผู้อื่น​คาด​เดา​ได้ยาก เรา​อาจ​ระบุ​ข้อกำหนด​เกี่ยวกับ​รหัสผ่าน​ที่​ถือ​ว่า​มี​ความ​ปลอดภัย​อย่างเพียงพอ ท่าน​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​แต่​เพียง​ผู้​เดียว​ใน​การ​เก็บ​รักษา​รหัสผ่าน​ของ​ตนเอง​ไว้​เป็น​ความลับ และ​ต้อง​ไม่​เปิดเผย​ให้​บุคคล​ที่​สามทราบ หาก​ท่าน​สงสัย​ว่า​มี​บุคคล​ที่​สาม​เข้าถึง​รหัสผ่าน​ของ​ท่าน​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต ท่าน​จะต้อง​เปลี่ยน​รหัสผ่านทันที หาก​ท่าน​สงสัย​ว่า​มี​บุคคล​ที่​สาม​เข้าถึง​บริการของ Volvo ผ่านทาง Volvo ID ของ​ท่าน​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต โปรด​ติดต่อ​แผนก​บริการ​ลูกค้า​ของ​เราทันที

9. สิทธิ​ใน​การ​ใช้งาน สำหรับ​ผู้ใช้​และ​สิทธิ​ใน​ทรัพย์สิน​ทางปัญญา

9.1

สิทธิ์​ใน​ทรัพย์สิน​ทาง​ปัญญา​ทั้งหมด​ใน​และ​สำหรับ​เนื้อหา​ของ​บริการของ Volvo (รวมถึง​แต่​ไม่​จำกัด​เฉพาะ​ซอฟต์แวร์ใดๆ) เป็น​ทรัพย์สิน​ของ​เรา หรือ​ของ​บริษัท​ใน​เครือ​ของ​เรา และ/หรือ​ของ​ผู้​อนุญาต​แต่​เพียง​ผู้เดียว ท่าน​ไม่ได้​รับ​สิทธิ​ใน​หรือ​สำหรับ​สิทธิ​ใน​ทรัพย์สิน​ทาง​ปัญญา​ดังกล่าว เว้น​แต่​ข้อกำหนด​ฉบับ​นี้และ/หรือ​ข้อกำหนด​เฉพาะ​ใดๆ อนุญาต​ไว้​เป็น​อย่างอื่น

9.2

เรา​ให้​สิทธิ์​ใน​การ​ใช้​งาน​หรือ​ใช้​เนื้อหา​และ​ซอฟต์แวร์​ที่​เชื่อมโยง​กับ​บริการของ Volvo เพื่อ​ประโยชน์​ส่วนตัว​ของ​ท่านเท่านั้น สิทธิ์​ใน​การ​ใช้​งาน​นี้ ซึ่ง​อาจ​รวมถึง​สิทธิ์​ใน​ทรัพย์สิน​ทาง​ปัญญา เป็น​แบบ​ไม่​ผูกขาด​และ​ไม่​สามารถ​โอน​เปลี่ยน​มือ​ได้ สิทธิ์​ใน​การ​ใช้​งาน​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ตาม​วัตถุประสงค์​และ​ตาม​ข้อจำกัด​ใน​การ​ใช้​งาน​ที่​กำหนด​ไว้​ใน​ข้อกำหนด​เหล่​นี้​หรือ​ตาม​ข้อกำหนด​เฉพาะที่​มี​ผล​บังคับ​ใช้เท่านั้น

9.3

ท่าน​ไม่​สามารถ​แยก​ส่วน ทำ​วิศวกรรม​ย้อนกลับ หรือ​พยายาม​ให้​ได้มา​ซึ่ง​โค้ด​ต้นฉบับ​ของ แก้ไข หรือ​สร้าง​งาน​ลอก​แบบ​ของ​ซอฟต์แวร์​ที่​เกี่ยวกับ​บริการ​และ​เนื้อหา​ของ​บริการ หาก​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​ตามกฏหมาย การ​ละเมิด​ข้อจำกัด​นี้​หรือไม่​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อกำหนด​ใดๆ เกี่ยวกับ​สิทธิ์​ใน​การ​ใช้​งาน​นี้​อาจ​ส่งผล​ให้​การ​ให้บริการ​สิ้นสุดลง ซึ่ง​หมายความ​ว่า​เป็น​การ​บอก​เลิก​ข้อกำหนด​เหล่านี้​หรือ​ข้อกำหนด​เฉพาะ​ตามที่​ระบุ​ในข้อ 17 ทางด้านล่าง

9.4

เครื่องหมาย โล​โก้​องค์กร ชื่อ​โดเมน และ​สัญลักษณ์​อยู่​ภายใต้​สิทธิ​ใน​เครื่องหมาย​การค้า​ของ​เรา​หรือ​ของ​ผู้​อนุญาต​ของ​เรา ตลอดจน (แล้วแต่กรณี) สิทธิ​ใน​เครื่องหมาย​การค้า​ของ​บุคคล​ที่​สาม เว้น​แต่​ระบุ​ไว้​เป็น​อย่างอื่น

9.5

สิทธิ์​ใน​การ​ใช้​งาน​จะ​หมดอายุ​เมื่อ​ท่าน​หรือ​เรา​บอก​เลิก​ข้อกำหนด​เหล่านี้​หรือ​ข้อกำหนด​เฉพาะ​ตามที่​ระบุ​ในข้อ 17 ทางด้านล่าง

10. เนื้อหา​ของผู้ใช้

Volvo จะ​ไม่​อ้าง​สิทธิ์​ความ​เป็น​เจ้าของ​ใน​เนื้อหา​ใดๆ ให้​ไว้​ผ่าน​ทาง​บริการนี้ และ​ไม่​มี​ข้อความ​ใด​ใน​ข้อกำหนด​เหล่านี้​ที่​จำกัด​สิทธิ์​ใน​การ​ใช้​เนื้อหา​ดังกล่าว​ของท่าน อย่างไร​ก็​ตาม การ​เผยแพร่​เนื้อหา​ผ่าน​ทาง​บริการ แสดง​ว่า​ท่าน​ให้​การ​อนุญาต​แบบ​ไม่​ผูกมัด ถ่าย​โอน​ได้ ให้​อนุญาต​ต่อ​ได้ ทั่ว​โลก และ​ไม่​มี​ค่าลิขสิทธิ์​แก่​เรา​และ​บริษัท​แต่​ละ​แห่ง​ใน​เครือ​ของ​เรา เพื่อ​ใช้​งาน คัดลอก แก้ไข และ​แจกจ่าย​เนื้อหา​ดังกล่าว​ที่​เกี่ยวกับ​การ​ดำเนินงาน​หรือ​การ​ให้บริการ​แก่​ท่าน​และ​ลูกค้า​รายอื่นๆ ท่าน​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​แต่​เพียง​ผู้​เดียว​ต่อ​เนื้อหา​ทั้งหมด​ที่​ท่าน​ให้​ไว้​ผ่าน​ทาง​บริการ​และ​จะต้อง​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​มี​สิทธิ​ทั้งหมด​ที่​จำเป็น​ใน​การ​ให้​สิทธิ​การ​อนุญาต​ตามที่​อธิบาย​ไว้​ในข้อ 10 นี้

11. ลิงก์​ไป​ยัง​เว็บไซต์​หรือ​แหล่งข้อมูล​ของ​บุคคล​ที่สาม

บริการอาจ​มี​ลิงค์​ที่​เชื่อมโยง​ไป​ยัง​เว็บไซต์​หรือ​แหล่งข้อมูล​ของ​บุคคล​ที่สาม เรา​ให้​ลิงค์​เหล่านี้​ไว้​เพื่อ​อำนวย​ความ​สะดวก​เท่านั้น และ​จะ​ไม่​รับผิดชอบ​ต่อเนื้อหา​, ผลิตภัณฑ์ หรือ​บริการ​ที่​มี​อยู่​หรือ​ที่​มี​ให้​จาก​เว็บไซต์​หรือ​แหล่งข้อมูล​เหล่านั้น หรือ​ลิงค์​ที่​แสดง​บน​เว็บไซต์ดังกล่าว การ​รวม​ลิงก์​ใดๆ ไว้​มิได้​บ่ง​บอก​ถึง​การ​สนับสนุน​ของ​เรา​ที่​มี​ต่อ​เว็บไซต์ดังกล่าว การ​ใช้​งาน​เว็บไซต์​ที่​มี​ลิงก์​ดังกล่าว​ถือ​เป็น​ความ​เสี่ยง​ของ​ท่านเอง ท่าน​ทราบ​ว่า​ท่าน​มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​แต่​เพียง​ผู้​เดียว และ​ยอมรับ​ความ​เสี่ยง​ทั้งหมด​ที่​เกิด​จาก​การ​ใช้​งาน​เว็บไซต์​หรือ​แหล่งข้อมูล​ของ​บุคคล​ที่สาม

12. การ​ปฏิเสธ​การรับประกัน

12.1

ทั้ง​เรา​และ​บริษัท​ใน​เครือ​ของ​เรา​จะ​ไม่​รับ​ผิด​ใดๆ ที่​เกิด​จาก​หรือ​เกี่ยวกับ​การ​ให้บริการ หรือ​ข้อพิพาท​, ข้อ​โต้เถียง หรือ​ข้อ​เรียกร้อง​ใดๆ ที่​เกิด​จาก​หรือ​เกี่ยวกับ​การ​กระทำ​หรือไม่​กระทำ​ของ​ท่าน หรือ​การ​ให้บริการ ทั้ง​ต่อ​ท่าน​หรือ​บุคคล​ที่​สาม เว้น​แต่​จะ​ระบุ​ไว้​เป็น​อย่าง​อื่น​ใน​ข้อกำหนดเหล่านี้

12.2

บริการ​และ​เนื้อหา​จะ​ให้​ไว้​ตาม​สภาพ​ที่​เป็น โดย​ไม่​มี​การ​รับประกันใดๆ เรา​และ​บริษัท​ใน​เครือ​ของ​เรา​ขอ​ปฏิเสธ​การ​รับประกัน​ทั้งหมด​เกี่ยวกับ​ความสามารถ​ใน​การขาย​, ความ​เหมาะสม​กับ​วัตถุประสงค์เฉพาะ​, การ​ปราศจาก​การ​แทรกแซง​หรือ​การ​ปราศจาก​ก้าว​ก่าย หรือ​การ​รับประกัน​ที่​เกิดขึ้น​จาก​การ​ขาย​หรือ​การ​ใช้​เพื่อ​วัตถุประสงค์​ทางการค้า ทั้ง​เรา​และ​บริษัท​ใน​เครือ​ของ​เรา​ไม่​รับประกัน​ว่า​บริการ​หรือ​เนื้อหา​จะ​ตรง​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​ท่าน หรือ​จะ​สามารถ​ให้บริการ​ได้​อย่างปลอดภัย​, ปราศจาก​ข้อบกพร่อง หรือไม่​มี​การหยุดชะงัก ทั้ง​เรา​และ​บริษัท​ใน​เครือ​ของ​เรา​จะ​ไม่​รับประกัน​เกี่ยวกับคุณภาพ​, ความถูกต้อง​, ความทันเวลา​, ความซื่อตรง​, ความ​สมบูรณ์ หรือ​ความ​น่าเชื่อถือ​ของ​บริการ​หรือ​เนื้อหาใดๆ

13. ข้อจำกัด​ความ​รับผิด

13.1

ทั้ง​เรา​และ​บริษัท​ใน​เครือ​ของ​เรา​จะ​ไม่​รับผิดชอบ​ต่อ​ความ​เสียหาย​อัน​เนื่องมาจากอุบัติเหตุ​, ความ​เสียหายพิเศษ​, ความ​เสียหาย​จาก​การ​ทำ​เป็นตัวอย่าง​, ความ​เสียหาย​จาก​การ​ลงโทษ หรือ​ความ​เสียหาย​ที่​เป็น​สืบเนื่อง ซึ่ง​รวมถึง​การ​สูญเสีย​ผลกำไร​, การ​สูญเสีย​ข้อมูล หรือ​ค่า​ความนิยม​, การ​หยุดชะงัก​ของบริการ​, ความ​เสียหาย​ของ​คอมพิวเตอร์​หรือ​ความ​ล้มเหลว​ของ​ระบบ หรือ​ค่าใช้จ่าย​ใน​ส่วน​ของ​บริการ​ทดแทน ซึ่ง​เกิด​จาก​หรือ​เกี่ยวกับข้อกำหนด เหล่านี้ หรือ​จาก​การ​ใช้​หรือ​การ​ไม่​สามารถ​ใช้​บริการ​หรือ​เนื้อหา​นี้ ไม่​ว่า​จะ​เป็นไป​ตาม​การรับประกัน​, สัญญา​, การละเมิด (รวมถึง​ความ​ประมาทเลินเล่อ), ความ​รับ​ผิด​จาก​ผลิตภัณฑ์ หรือ​เกณฑ์​ทาง​กฎหมาย​อื่นๆ และ​ไม่​ว่า​เรา​หรือ​บริษัท​ใน​เครือ​ของ​เรา หรือ​คู่สัญญา​อื่น​จะ​ได้รับ​แจ้ง​เกี่ยวกับ​ความ​เป็นไป​ได้​ที่​จะ​เกิด​ความ​เสียหาย​หรือ​ความ​ประมาท​เลินเล่อ​ดังกล่าว​หรือไม่​ก็​ตาม และ​แม้ว่า​วิธีแก้ไข​แบบ​จำกัด​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​ที่นี้​จะ​ไม่​เป็นไป​ตาม​วัตถุประสงค์​สำคัญ​ที่​กำหนด​ไว้​ก็ตาม เขต​อำนาจ​ศาล​บาง​แห่ง​ไม่​อนุญาต​ให้​ละ​เว้น​หรือ​จำกัด​ความ​รับ​ผิด​สำหรับ​ค่าเสียหาย​บางอย่าง ดังนั้น ข้อจำกัด​ข้างต้น​จึง​อาจ​ไม่​สามารถ​บังคับ​ใช้​กับ​ท่าน​ได้ทั้งหมด

13.2

เรา​จะ​ไม่​รับ​ผิด​ต่อ​ความ​สูญเสีย​ใดๆ ที่​เกิน​กว่า​จำนวน​ที่​ท่าน​ได้​จ่าย​ให้​เรา​สำหรับ​การ​ใช้​บริการ​นี้ในช่วง 12 เดือน​ก่อน​จะ​เกิด​เหตุการณ์​ที่​เป็น​มูลเหตุ​ของ​ข้อเรียกร้อง

13.3

ข้อกำหนด​ข้างต้น​ยัง​บังคับ​ใช้​กับ​การ​ตัดสินใจ​หรือ​การ​กระทำ​ใดๆ ของ​ท่าน​โดย​การ​พึ่งพา​บริการนี้ และ​เรา​ขอ​ปฏิเสธ​เพิ่มเติม​ใน​ความ​รับผิดชอบ​ใดๆ ใน​การ​ปกป้อง​อุปกรณ์​และ​ระบบ​ของ​ท่าน​จากไวรัส "หนอนไวรัส​" มัลแวร์ สปายแวร์ "ม้า​โทรจัน​" และ​โค้ด​หรือ​โปรแกรม​ที่​เป็น​อันตรายอื่นๆ

14. ข้อกำหนด​เพิ่มเติม​สำหรับ​แอปใน APP STORE

14.1

หาก​ท่าน​ได้​เข้าถึง​หรือ​ดาวน์​โหลด​บริการของ Volvo ผ่าน​ทางแอพ ("แอพของ Volvo") จาก App Store หรือ​แพลตฟอร์ม​จัดจำหน่าย (เช่น Apple Store, Google Play หรือ Amazon Appstore) (แต่​ละ​รายการ​จะ​อย่างเรียกว่า "ผู้​ให้บริการแอพ") แสดง​ว่า​ท่าน​รับทราบ​และ​ยอมรับ​ข้อกำหนดต่อไปนี้

14.2

ท่าน​ตก​ลง​ที่​จะ​ใช้​แอพของ Volvo นี้​ตามที่​ได้รับ​อนุญาต​ใน​ข้อกำหนด​ของ​ผู้ใช้​ที่​ผู้​ให้บริการ​แอพ​กำหนด​ไว้เท่านั้น นอกจากนี้ ได้​มี​การ​ยอมรับ​ข้อกำหนด​เหล่านี้​ระหว่าง​ท่าน​กับ​เรา​แล้ว ไม่ใช่​กับ​ผู้​ให้บริการ​แอพ และ​เช่นเดียวกับที่​ทำ​ระหว่าง​เรา​กับ​ผู้​ให้บริการ​แอพ เรา​จะ​รับผิดชอบ​ต่อ​แอพของ Volvo เท่านั้น ดังนั้น ผู้​ให้บริการ​แอ​พจึง​ไม่​ต้อง​รับผิดชอบ​ใน​การ​บำรุงรักษา​หรือ​สนับสนุน​บริการ​ใดๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​แอพของ Volvo

14.3

หาก​แอพของ Volvo ไม่​เป็นไป​ตาม​การ​รับประกัน​ที่​มี​ผล​บังคับ​ใช้ ท่าน​สามารถ​แจ้ง​ให้​ผู้​ให้บริการ​แอพ​ทราบ​และ​รับ​เงิน​คืน​ตาม​ราคา​ซื้อ​แอพของ Volvo ตาม​ขอบเขต​สูงสุด​ที่​กฎหมาย​ที่​มี​ผล​บังคับ​ใช้ ผู้​ให้บริการ​แอพ​จะ​ไม่​มี​ความ​รับ​ผิด​ใน​การ​รับประกัน​ใดๆ ใน​ส่วน​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​แอพของ Volvo

15. การ​ประมวลผล​ข้อมูลทั่วไป

15.1

ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของ​ท่าน​และ​ลูกค้า​ราย​อื่นๆ ทั้งหมด​มี​ความสำคัญ​สูงสุด​สำหรับเรา การ​ใช้​บริการ​ของ​ท่าน​จะต้อง​เป็นไปตาม นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า ของ Volvo Car Group นอกจากนี้ นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า ของ Volvo Car Group จะ​อธิบาย​วิธีที่ Volvo Car Group ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของลูกค้า​, เมื่อใด​ที่​สามารถ​เปิดเผย​ข้อมูล​ดังกล่าว​แก่​บุคคล​ที่​สาม และ​มี​การ​ใช้​มาตรการ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​ใด​กับ​ข้อมูล​ดังกล่าว เป็นต้น

15.2

สามารถ​ดู​ข้อมูล​จำเพาะ​เกี่ยวกับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​บริการ​ที่นอกเหนือไปจาก Volvo ID ซึ่ง​อธิบาย​ไว้​ในข้อ 16 ทาง​ด้านล่าง ได้ที่ http://support.volvocars.com/legal สำหรับ​บริการ​อื่นๆ องค์กร​อื่น​ที่ไม่ใช่ Volvo อาจ​เป็น​ผู้​ควบคุมข้อมูล ใน​กรณี​นี้ สามารถ​ตรวจสอบ​ว่า​องค์กร​ใด​เป็น​ผู้​ควบคุม​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​ได้ใน นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า ของ Volvo Car Group หรือ​ใน​ข้อมูล​จำเพาะ​ที่​อ้าง​ถึงข้างต้น

15.3

นอกจากนี้ ใน นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า ของ Volvo Car Group ยัง​มี​คำอธิบาย​เฉพาะ​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​เพื่อ​วัตถุประสงค์​ด้าน​การตลาด ซึ่ง​อาจ​ต้อง​ได้รับ​อนุญาต​จาก​ท่าน​เป็น​การ​เฉพาะ ซึ่ง​จะ​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ความ​ยินยอม​ที่​จำเป็นต้อง​ดำเนินการด้วย

16. การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ที่​เชื่อมโยงกับ Volvo ID

16.1

ผู้​ควบคุมข้อมูลสำหรับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ทั้งหมด​ที่​เก็บ​รวบรวม​ไว้​และ​ที่​ประมวลผล​ใน​ส่วน​ที่เกี่ยวกับ Volvo ID คือ Volvo Car Corporation ซึ่ง​ตั้งอยู่ที่ 405 31 โก​เทนเบิร์ก ("ผู้​ควบคุมข้อมูล")

16.2

ข้อมูล​ของ​ท่าน​ที่​ได้​ทำ​การ​ประมวลผล​ใน​ส่วน​ที่เกี่ยวกับ Volvo ID ประกอบด้วยชื่อ​, อีเมล​, รหัสผ่าน​ที่​มี​การเข้ารหัส​, การ​ยอมรับ​ข้อกำหนด​เหล่านี้ และ​ข้อมูล​อื่นๆ ที่​ท่าน​อาจ​แบ่งปัน​ผ่าน​ทางการใช้ Volvo ID หรือ​มี​การ​เก็บ​รวบรวม​ผ่าน​ทางการใช้ Volvo ID

16.3

วัตถุประสงค์​ของ​การ​ประมวลผล​ก็​คือ​การ​บริหาร​จัดการบัญชี Volvo ID ของท่าน ข้อมูล​จะ​ถูก​ประมวลผล​โดย​เชื่อมโยงกับ Volvo ID เพื่อให้​สามารถ​ให้บริการ​ตามที่​ตก​ลง​ไว้​ใน​ข้อกำหนด​เหล่านี้​และ​ข้อกำหนด​เฉพาะอื่นๆ ดังนั้น เพื่อ​ให้บริการ​แก่​ท่าน การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ของ​ท่าน​จึง​จำเป็น​สำหรับเรา

16.4

ผู้​ควบคุม​ข้อมูล​จะ​ไม่​ประมวลผล​ข้อมูล​ของ​ท่าน​นาน​เกิน​ความ​จำเป็น​ใน​การ​ดำเนินการ​ตาม​วัตถุประสงค์​ที่​เกี่ยวข้อง แต่​ข้อมูล​ของ​ท่าน​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​นาน​ตราบ​เท่าที่​ท่านใช้ Volvo ID ของ​ท่าน เมื่อ​ท่าน​ปิดบัญชี Volvo ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ที่​เชื่อมโยงกับ Volvo ID ของ​ท่าน​จะ​ถูก​ลบภายใน 30 วัน เว้น​แต่​ใน​กรณีที่ Volvo จะต้อง​บันทึก​ข้อมูล​ของ​ท่าน​เป็น​ระยะเวลานาน​ขึ้น​ตาม​กฎหมาย​ที่​มี​ผล​บังคับใช้

16.5

นอกจาก​ข้อมูล​ที่​ระบุ​ไว้​ข้างต้น​ในข้อ 16 นี้ ท่าน​สามารถ​ดู​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน ใน​ส่วน​ที่เกี่ยวกับ Volvo ID ของท่าน (รวมถึง​ข้อมูล​การ​ติดต่อกับ Volvo และ​เจ้าหน้าที่​รับผิดชอบ​ด้าน​การ​ปกป้อง​ข้อมูลของ Volvo, ข้อมูล​เกี่ยวกับ​สิทธิ์​ของ​ท่าน และ​มาตรการ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​ที่​ใช้​เพื่อ​ปกป้อง​ข้อมูล​ของท่าน) ได้ใน นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า ของ Volvo Car Group

17. ระยะเวลา​และ​การ​บอกเลิก

17.1

ข้อกำหนด​ฉบับ​นี้​จะ​มี​ผล​บังคับ​ใช้​จนกว่า​ท่าน​หรือ​เรา​จะ​บอก​เลิกดังต่อไปนี้

17.2

ท่าน​สามารถ​เลิก​ใช้บริการได้​ทุก​เมื่อ ซึ่ง​ใน​กรณี​นี้ ข้อกำหนด​เหล่านี้​จะ​ไม่​มี​ผล​บังคับ​ใช้​อีก​ต่อไป และ​ท่าน​จะ​ไม่​มี​พันธะ​ผูกพัน​ตาม​ข้อกำหนด​เหล่านี้​หรือ​ข้อกำหนด​เฉพาะ​ใดๆ ที่​เกี่ยวข้อง​อีกต่อไป

17.3

หาก​ท่าน​ยุติ​การ​ใช้​บริการ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง ข้อกำหนด​ฉบับ​นี้​และ​ข้อกำหนด​เฉพาะ​ใดๆ สำหรับ​บริการ​แต่​ละ​อย่าง​ที่​ท่าน​ยังคง​ใช้​อยู่​จะ​ยังคง​มี​ผล​บังคับ​ใช้ต่อไป

17.4

เรา​ขอ​สงวน​สิทธิ์​ใน​การ​ยุติ​การ​ให้บริการ​โดย​ถาวร​หรือ​ชั่วคราว และ​ด้วย​เหตุ​นี้ จึง​ขอ​สงวน​สิทธิ์​ใน​การ​บอก​เลิก​เงื่อนไข​เหล่านี้ และ/หรือ เงื่อนไข​เฉพาะ​ใดๆ โดย​ถาวร​หรือ​ชั่วคราว​ใน​กรณีที่ (1) ท่าน​ละเมิด​หรือ​เป็น​ที่​สงสัย​โดย​มี​เหตุ​สมควร​ว่า​ละเมิด​เงื่อนไข​เหล่านี้ และ/หรือ เงื่อนไข​เฉพาะใดๆ (2) เรา​ตัดสินใจ​จะ​หยุด​ให้บริการ​ใน​รูปแบบ​ปัจจุบัน ทั่ว​โลก​หรือ​ใน​บาง​พื้นที่​ทาง​ภูมิศาสตร์ หรือ (3) มี​เหตุผล​ทาง​ธุรกิจ​ที่​คล้ายคลึง​กัน ซึ่ง​เรา​เห็น​ว่า​เป็น​เหตุผล​อัน​สมควร​ใน​การ​ยุติ​การ​ให้บริการ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ดุลย​พินิจ​ของ​เรา​แต่​เพียง​ผู้เดียว หาก Volvo ตั้งใจ​ที่​จะ​หยุด​ให้บริการ​ใดๆ ท่าน​จะ​ได้รับ​แจ้ง​เกี่ยวกับ​การ​หยุด​ให้บริการ​นั้น​ใน​ระยะเวลา​ที่​สมเหตุสมผล ก่อนที่​บริการ​จะ​สิ้นสุดลง

17.5

หาก​มี​การ​บอก​เลิก​ข้อกำหนด​เหล่านี้ ข้อกำหนด​เฉพาะของ Volvo ที่​มี​ผล​บังคับ​ใช้​ทั้งหมด​จะ​ถูก​บอก​เลิก​ใน​เวลา​เดียวกัน และ​ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้บริการของ Volvo ได้​อีกต่อไป

17.6

หาก​มี​การ​บอก​เลิก​ข้อกำหนด​ฉบับ​นี้ การ​บอก​เลิก​ดังกล่าว​จะ​ไม่​ส่งผล​ต่อ​เงื่อนไข​ใดๆ ใน​ที่นี้ หรือ​ใน​ข้อกำหนด​เฉพาะที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อให้​มี​ผล​บังคับ​ใช้​ต่อไป​หลังจาก​ที่​มี​การ​บอก​เลิกนั้น

18. การ​โอนสิทธิ์

คู่สัญญา​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​ไม่​สามารถ​ถ่าย​โอน​สิทธิ์​หรือ​พันธะ​ผูกพัน​ภายใต้​ข้อกำหนด​เหล่านี้​หรือ​ข้อกำหนด​เฉพาะ​ใดๆ ให้แก่​บุคคล​ที่​สาม​โดย​ไม่ได้​รับ​ความ​ยินยอม​เป็น​ลาย​ลักษณ์​อักษร​จาก​คู่สัญญา​อีกฝ่าย อย่างไร​ก็​ตาม เรา​อาจ​ถ่าย​โอน​สิทธิ์​และ​พันธะ​ผูกพัน​ภายใต้​ข้อกำหนด​เหล่านี้ และ/หรือ​ข้อกำหนด​เฉพาะของ Volvo ให้แก่​บริษัท​ใดๆ ภายใน Volvo Car Group ได้

19. กฎหมาย​ที่​ใช้​บังคับ​และ​เขต​ศาล​ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดเหล่านี้​, ข้อกำหนด​เฉพาะของ Volvo และ​การ​ใช้​บริการของ Volvo จะต้อง​ได้รับ​การ​ตีความ​และ​อยู่​ภายใต้​การ​บังคับ​ใช้​ของ​กฎหมาย​ไทย โดย​ไม่​คำนึง​ว่า​จะ​ขัด​ต่อ​หลัก​กฎหมายหรือไม่ เขต​ศาล​เฉพาะ​สำหรับ​ข้อ​เรียกร้อง​ทั้งหมด​ที่​เกิด​จาก​ข้อกำหนด​ฉบับ​นี้และ/หรือ​ข้อกำหนด​เฉพาะของ Volvo จะต้อง​เป็น​ศาล​ใน​พื้นที่​ที่​เรา​จด​ทะเบียน​สำนักงาน​ของ​เรา เว้น​แต่​กฎหมาย​ที่​บังคับ​ใช้​จะ​กำหนด​ไว้​เป็น​อย่างอื่น


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่