ความ​เป็นส่วนตัว

6 ผลลัพธ์

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - Volvo ID

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่เกี่ยวกับ Volvo ID แก่​ท่านได้

นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า

ผู้​ติดต่อ​ด้านกฎหมาย

หาก​ท่าน​มี​คำถาม​เกี่ยวกับ​การ​ปกป้องข้อมูล​, ความ​เป็น​ส่วนตัว หรือ​ประเด็น​ด้าน​กฎหมาย​อื่นๆ โปรด​ใช้​ข้อมูล​การ​ติดต่อ​ที่​เกี่ยวข้อง​ที่​แสดง​ไว้​ทางด้านล่าง

เอกสาร​ทาง​กฎหมาย​และ​การ​จัดการข้อมูล

เรา​ทุก​คนที่ Volvo Car Group ต้องการ​นำเสนอ​บริการ​ที่​จะ​ทำ​ให้​ประสบการณ์​การ​ใช้​งานรถยนต์ Volvo ของ​ท่าน​มี​ความปลอดภัย​, ง่ายดาย และ​เพลิดเพลิน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - การรับ​-ส่ง​ข้อความ​เป็นคำพูด

อัปเดตแล้ว 11/25/2019

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - การรับ​-ส่ง​ข้อความ​เป็นคำพูด

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation (“Volvo”, “เรา​”) สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่​เกี่ยวกับ​การ​แปลง​คำพูด​เป็น​ข้อความได้

1. ผู้​ควบคุมข้อมูล

ผู้​ควบคุม​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​เก็บ​รวบรวม​และ​ประมวลผล​ทั้งหมด​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​แปลง​คำพูด​เป็น​ข้อความคือ Volvo Car Corporation ซึ่ง​เป็น​นิติ​บุคคล​ใน​ประเทศ​สวีเดน โดย​มี​หมายเลข​ทะเบียนบริษัท 556074-3089 และ​ที่อยู่ Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

2. จุดประสงค์​ใน​การ​ประมวลผลข้อมูล

จุดประสงค์​ใน​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​คือเพื่อให้ Volvo สามารถ​ให้บริการ​แปลง​คำพูด​เป็น​ข้อความ โดย​ใช้​ระบบ​การ​จดจำ​เสียง เพื่อ​แปลง​คำพูด​ของ​ท่าน​ให้​เป็น​ข้อความได้ Volvo ใช้​บริการ​ของ​บุคคล​ที่​สาม​ใน​การ​ดำเนินการ​ใน​เรื่อง​การ​จดจำ​เสียง และ​เพื่อ​ปรับปรุง​บริการ​ของ​ผู้​ให้บริการด้วย

3. หมวดข้อมูล

3.1 ข้อมูล​คำพูด​ที่​บันทึกไว้

เสียง​ข้อความ​ที่​ต้องการ​ให้​ดำเนินการ​ที่​ได้​บันทึก​ไว้ ซึ่ง​จะ​ถูก​แปลง​ไป​เป็น​ข้อความ​ที่​ส่ง​จาก​รถยนต์​ไป​ยังคลาวด์

3.2 หมายเลข​ตัวถังรถยนต์ (VIN)

จะใช้ VIN เพื่อ​ตรวจสอบ​ว่า​รถยนต์​ของ​ท่าน​ได้​สมัคร​สมาชิก​เพื่อ​ใช้​บริการ​นี้หรือไม่

3.3 ข้อความตัวอักษร

ข้อความ​ตัวอักษร​ที่​ผู้​ให้บริการ​บุคคล​ที่​สาม​สร้าง​ขึ้น​จะ​ถูก​จัดเก็บ​ไว้​ใน​คลาวด์ และ​ถูก​ส่งกลับ​และ​บันทึก​ไว้​ใน​รถยนต์​ของท่าน สามารถ​ส่ง​ข้อความ​ตัวอักษร​ในรูปแบบ SMS ได้

4. การ​แบ่งปันข้อมูล

ข้อมูล​คำพูด​ที่​บันทึก​ไว้​จะ​ถูก​แบ่งปัน​ผ่าน​ทาง​อินเตอร์เน็ต​ด้วย​บริการ​คลาวด์ของ Volvo และ​ถูก​ส่ง​ต่อไป​ยัง​ผู้​ให้บริการ​บุคคล​ที่สาม หมายเลข​ตัวถัง​รถยนต์​ของ​ท่าน​จะ​ถูก​แบ่งปัน​ระหว่าง​รถยนต์​กับ​คลาวด์ของ Volvo เท่านั้น ข้อความ​ตัวอักษร​จะ​ถูก​แบ่งปัน​ระหว่าง​ผู้​ให้บริการ​บุคคล​ที่​สาม​กับ​รถยนต์​ของท่าน

5. มูลเหตุ​ทาง​กฎหมาย​ที่​กล่าว​อ้างได้

Volvo เป็น​ผู้​ควบคุม​ข้อมูล​ที่​กล่าวถึง​ข้างต้น ขณะที่​ผู้​ให้บริการ​บุคคล​ที่​สาม​จะ​เป็น​ผู้​ประมวลผล​ข้อมูล​คำพูด​ที่​บันทึก​ไว้​ให้​เป็น​ข้อความตัวอักษร ข้อมูล​ใน​รายการ​ข้างต้น​จะ​ถูก​ประมวลผล​ตาม​ความ​จำเป็น เพื่อให้ Volvo สามารถ​ให้บริการ​การ​แปลง​คำพูด​เป็น​ข้อความได้

6. การ​จัดเก็บ​และ​ลบข้อมูล

หมายเลข​ตัวถัง​รถยนต์​จะ​ถูก​จัดเก็บ​ไว้​บน​คลาวด์ของ Volvo ตลอดเวลา​ที่​สถานภาพ​การ​เป็น​สมาชิก​เพื่อ​ใช้​บริการ​มี​ผลอยู่ หาก​สถานภาพ​การ​เป็น​สมาชิก​เพื่อ​ใช้​บริการ​สิ้นสุด​ลง หาก​ไม่​มี​ข้อ​ขัดแย้ง​ใดๆ กับ​กฎหมายท้องถิ่น VIN จะ​ถูก​ลบภายใน 90 วัน ผู้​ให้บริการ​บุคคล​ที่​สาม​จะ​จัดเก็บ​ข้อมูล​คำพูด​ที่​บันทึก​ไว้​พร้อม​กับ​ข้อความ​ตัวอักษร​เป็นเวลา 90 วัน

7. อื่นๆ

หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน (รวมถึง​ข้อมูล​การ​ติดต่อกับ Volvo และ​เจ้าหน้าที่​รับผิดชอบ​ด้าน​การ​ปกป้อง​ข้อมูลของ Volvo, ข้อมูล​เกี่ยวกับ​สิทธิ์​ของ​ท่าน และ​มาตรการ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​ที่​ใช้​เพื่อ​ปกป้อง​ข้อมูล​ของท่าน) สามารถ​ดู​ได้จาก Volvo Car Group Customer privacy policy


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - Real-Time Traffic Information

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation ("Volvo", "เรา​") สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่เกี่ยวกับ Real Time Traffic Information แก่​ท่านได้