ความ​เป็นส่วนตัว

6 ผลลัพธ์

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - Volvo ID

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่เกี่ยวกับ Volvo ID แก่​ท่านได้

นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า

ผู้​ติดต่อ​ด้านกฎหมาย

หาก​ท่าน​มี​คำถาม​เกี่ยวกับ​การ​ปกป้องข้อมูล​, ความ​เป็น​ส่วนตัว หรือ​ประเด็น​ด้าน​กฎหมาย​อื่นๆ โปรด​ใช้​ข้อมูล​การ​ติดต่อ​ที่​เกี่ยวข้อง​ที่​แสดง​ไว้​ทางด้านล่าง

เอกสาร​ทาง​กฎหมาย​และ​การ​จัดการข้อมูล

เรา​ทุก​คนที่ Volvo Car Group ต้องการ​นำเสนอ​บริการ​ที่​จะ​ทำ​ให้​ประสบการณ์​การ​ใช้​งานรถยนต์ Volvo ของ​ท่าน​มี​ความปลอดภัย​, ง่ายดาย และ​เพลิดเพลิน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - การรับ​-ส่ง​ข้อความ​เป็นคำพูด

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation (“Volvo”, “เรา​”) สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่​เกี่ยวกับ​การ​แปลง​คำพูด​เป็น​ข้อความได้

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - Real-Time Traffic Information

อัปเดตแล้ว 11/25/2019

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - Real-Time Traffic Information

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation ("Volvo", "เรา​") สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่เกี่ยวกับ Real Time Traffic Information แก่​ท่านได้

1. ผู้​ควบคุมข้อมูล

ผู้​ควบคุม​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ทั้งหมด​ที่​เก็บ​รวบรวม​และ​ประมวลผล​โดย​เกี่ยวข้องกับ Real Time Traffic Information คือ Volvo Car Corporation ซึ่ง​เป็น​นิติ​บุคคล​ใน​สวีเดน โดย​มี​หมายเลข​ทะเบียนบริษัท 556074-3089 ตั้งอยู่ที่ Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

2. การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วนบุคคล

จุดประสงค์​ใน​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​คือ เพื่อให้ Volvo สามารถให้บริการ Real Time Traffic Information แก่​ท่าน​ได้ และ​เพื่อให้​ปรับปรุง​บริการ​ดังกล่าว​ให้​ดียิ่งขึ้น บริการ​นี้​จะ​รับ​ข้อมูล​การจราจร​บน​ท้อง​ถนน​จาก​ผู้​ให้บริการ​บุคคล​ที่สาม และ​จะ​ส่ง​ข้อมูล​จาก​รถยนต์​ของ​ท่าน​ไป​ยัง​ผู้​ให้บริการ​บุคคล​ที่​สาม​ด้วย เพื่อให้​การ​บริการ​เป็นไปด้วยดี

3. หมวดข้อมูล

3.1 ตำแหน่ง​ที่ตั้งรถยนต์

ข้อมูล​นี้​จะ​ใช้​เพื่อให้​ผู้​ให้บริการ​บุคคล​ที่​สาม​สามารถ​คำนวณ​ความ​หนาแน่น​ของ​การจราจร และ​เพื่อ​แจ้ง​ผู้​ขับ​ขี่​คน​อื่นๆ เกี่ยวกับ​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เข้า​สู่​จุด​ที่​มี​การจราจรหนาแน่น

3.2 ความเร็ว

ข้อมูล​นี้​จะ​ใช้​เพื่อให้​ผู้​ให้บริการ​บุคคล​ที่​สาม​สามารถ​คำนวณ​ความ​หนาแน่น​ของ​การจราจร และ​เพื่อ​แจ้ง​ผู้​ขับ​ขี่​คน​อื่นๆ เกี่ยวกับ​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เข้า​สู่​จุด​ที่​มี​การจราจรหนาแน่น

3.3 หมายเลข​ตัวถังรถยนต์ (VIN)

จะใช้ VIN เพื่อ​ตรวจสอบ​ว่า​รถยนต์​ของ​ท่าน​ได้​สมัคร​สมาชิก​เพื่อ​ใช้​บริการ​นี้หรือไม่

4. การ​แบ่งปันข้อมูล

ความเร็ว​และ​ตำแหน่ง​ที่ตั้ง​ของ​รถ​ของ​ท่าน​จะ​ถูก​แบ่งปัน​ผ่าน​ทาง​อินเตอร์เน็ต​ด้วย​บริการ​คลาวด์ของ Volvo และ​ถูก​ส่ง​ต่อไป​ยัง​ผู้​ให้บริการ​บุคคล​ที่สาม จะ​ใช้​ข้อมูล​นี้​เพื่อ​คำนวณ​ความ​เสี่ยง​ของ​ความ​หนาแน่น​ของ​การจราจร ณ จุด​ใด​จุดหนึ่ง ข้อมูล​ความ​หนาแน่น​ของ​การจราจร​จะ​ถูก​แบ่งปัน​ให้กับ​รถ​คัน​อื่นๆ ด้วย หมายเลข​ตัวถัง​รถยนต์​ของ​ท่าน​จะ​ถูก​แบ่งปัน​ระหว่าง​รถยนต์​กับ​คลาวด์ของ Volvo เท่านั้น

5. มูลเหตุ​ทาง​กฎหมาย​ที่​กล่าว​อ้างได้

Volvo เป็น​ผู้​ควบคุม​ข้อมูล​ดังกล่าว​ข้างต้น ขณะที่​ผู้​ให้บริการ​บุคคล​ที่​สาม​จะ​เป็น​ผู้​ประมวลผล​ข้อมูล​ตำแหน่ง​และความเร็ว ข้อมูล​ใน​รายการ​ข้างต้น​จะ​ถูก​ประมวลผล​ตาม​ความ​จำเป็น เพื่อให้ Volvo สามารถให้บริการ Real Time Traffic Information ได้

6. การ​จัดเก็บ​และ​ลบข้อมูล

หมายเลข​ตัวถัง​รถยนต์​จะ​ถูก​จัดเก็บ​ไว้​บน​คลาวด์ของ Volvo ตลอดเวลา​ที่​สถานภาพ​การ​เป็น​สมาชิก​เพื่อ​ใช้​บริการ​มี​ผลอยู่ หาก​สถานภาพ​การ​เป็น​สมาชิก​เพื่อ​ใช้​บริการ​สิ้นสุด​ลง หาก​ไม่​มี​ข้อ​ขัดแย้ง​ใดๆ กับ​กฎหมาย​ท้องถิ่น ข้อมูล VIN, ความเร็ว​และ​ตำแหน่ง​ที่ตั้ง และ​ข้อมูล​ความ​หนาแน่น​ของ​การจราจร​จะ​ถูก​จัดเก็บ​ไว้​ไม่เกิน 90 วัน

7. อื่นๆ

หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน (รวมถึง​ข้อมูล​การ​ติดต่อกับ Volvo และ​เจ้าหน้าที่​รับผิดชอบ​ด้าน​การ​ปกป้อง​ข้อมูลของ Volvo, ข้อมูล​เกี่ยวกับ​สิทธิ์​ของ​ท่าน และ​มาตรการ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​ที่​ใช้​เพื่อ​ปกป้อง​ข้อมูล​ของท่าน) สามารถ​ดู​ได้จาก Volvo Car Group Customer privacy policy


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่