ความ​เป็นส่วนตัว

6 ผลลัพธ์

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - Volvo ID

อัปเดตแล้ว 11/25/2019

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - Volvo ID

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่เกี่ยวกับ Volvo ID แก่​ท่านได้

1 ผู้ควบคุม

Volvo Car Corporation ซึ่ง​เป็น​นิติ​บุคคล​ใน​สวีเดน โดย​มี​หมายเลข​ทะเบียนบริษัท 556074-3089 ตั้งอยู่ที่ Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden ซึ่ง​ต่อไป​ใน​ข้อตกลง​นี้​จะเรียกว่า “Volvo”, “เรา”, “พวกเรา​” จะ​ทำ​หน้าที่​เป็น​ผู้​ควบคุม​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน ดังที่​จะ​อธิบาย​ไว้​ต่อไป​ด้านล่างนี้

2 วัตถุประสงค์​และ​มูล​ฐาน​ทาง​กฎหมาย​ใน​การประมวลผล

เรา​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ท่าน​ได้​ให้​ไว้​เมื่อ​ลงทะเบียนบัญชี Volvo ID และ​เมื่อ​ท่าน​ใช้​งาน​บัญชี​ของ​ท่านต่อไป จุดประสงค์​ใน​การ​ประมวลผล​ของ​เรา​คือ​การ​บริหาร​จัดการบัญชี Volvo ID ของท่าน (ตั้งแต่​การ​ลงทะเบียน​ไป​จนถึง​การ​ยกเลิกบัญชี) เพื่อให้​ท่าน​สามารถ​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่​เกี่ยวข้องกับ Volvo ID ได้​, เพื่อให้​ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​บริการ​ของ​เรา​ที่​กำหนด​ว่า​ต้อง​ใช้บัญชี Volvo ID และ​เพื่อ​สื่อสาร​ข้อมูล​อัพเดต​ที่​เกี่ยวข้อง​กับบัญชี Volvo ID มูล​ฐาน​ทาง​กฎหมาย​สำหรับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​เพื่อ​ใช้​ใน​การ​บริหารจัดการ Volvo ID ของท่าน​, เพื่อให้​ท่าน​สามารถ​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่​เกี่ยวข้องกับ Volvo ID ได้​, เพื่อให้​ท่าน​สามารถ​ใช้​บริการ​ของ​เรา​ที่​กำหนด​ว่า​ต้อง​ใช้บัญชี Volvo ID ก็​คือ​การ​ประมวลผล​นี้​เป็น​สิ่งจำเป็น​สำหรับ​การ​ปฏิบัติงาน​ตาม​สัญญา​ของ​เรา​ที่​ทำ​ไว้​กับท่าน

3 การเปิดเผย/ผู้รับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน/การ​ถ่าย​โอนข้อมูล

ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​จะ​ถูก​เปิดเผย​ต่อ และ​ประมวลผล​โดย​บริษัท​ใน​เครือ​ของ​เรา​และ​หุ้นส่วน​ธุรกิจ​ของ​เรา เพื่อ​จุดประสงค์​ดังที่​กล่าวข้างต้น ใน​ส่วน​ของ​หุ้นส่วน​ธุรกิจ​ที่​มี​สถาน​ประกอบการ​ตั้งอยู่​ภายนอก​เขต​เศรษฐกิจยุโรป (EEA) เรา​จะ​ถ่าย​โอน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน โดย​ตั้งอยู่​บน​พื้นฐาน​ของ​ข้อกำหนด​ตาม​สัญญา​มาตรฐาน​ที่​คณะกรรมาธิการ​ยุโรปกำหนด

4 ระยะเวลา​ใน​การจัดเก็บ

หลังจาก​ท่าน​ได้ยกเลิก Volvo ID ของ​ท่าน​แล้ว เรา​จะ​จัดเก็บ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ไว้​ไม่​เกินสามสิบ (30) วัน เว้น​แต่​เรา​จะ​ได้รับ​การ​ร้อง​ขอให้​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​บางอย่าง​เป็น​เวลานาน​กว่า​นั้น เนื่องจาก​ข้อกำหนด​ตามกฎหมาย

5 สิทธิ์​ของ​ท่าน​และ​ข้อมูล​การติดต่อ

หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​สิทธิ์​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน และ​รายละเอียด​การ​ติดต่อ​เพื่อ​ขอ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​หรือ​แจ้ง​เรื่อง​ร้องเรียน รวมถึง​รายละเอียด​การ​ติดต่อ​กับ​เจ้าหน้าที่​ฝ่าย​คุ้มครอง​ข้อมูล​ของ​เรา โปรด​ดูที่ นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า ของ Volvo Car Group


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่

นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า

ผู้​ติดต่อ​ด้านกฎหมาย

หาก​ท่าน​มี​คำถาม​เกี่ยวกับ​การ​ปกป้องข้อมูล​, ความ​เป็น​ส่วนตัว หรือ​ประเด็น​ด้าน​กฎหมาย​อื่นๆ โปรด​ใช้​ข้อมูล​การ​ติดต่อ​ที่​เกี่ยวข้อง​ที่​แสดง​ไว้​ทางด้านล่าง

เอกสาร​ทาง​กฎหมาย​และ​การ​จัดการข้อมูล

เรา​ทุก​คนที่ Volvo Car Group ต้องการ​นำเสนอ​บริการ​ที่​จะ​ทำ​ให้​ประสบการณ์​การ​ใช้​งานรถยนต์ Volvo ของ​ท่าน​มี​ความปลอดภัย​, ง่ายดาย และ​เพลิดเพลิน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - การรับ​-ส่ง​ข้อความ​เป็นคำพูด

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation (“Volvo”, “เรา​”) สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่​เกี่ยวกับ​การ​แปลง​คำพูด​เป็น​ข้อความได้

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - Real-Time Traffic Information

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation ("Volvo", "เรา​") สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่เกี่ยวกับ Real Time Traffic Information แก่​ท่านได้