ความ​เป็นส่วนตัว

ผู้​ติดต่อ​ด้านกฎหมาย

ผู้​ติดต่อ​ด้านกฎหมาย

หาก​ท่าน​มี​คำถาม​เกี่ยวกับ​การ​ปกป้องข้อมูล​, ความ​เป็น​ส่วนตัว หรือ​ประเด็น​ด้าน​กฎหมาย​อื่นๆ โปรด​ใช้​ข้อมูล​การ​ติดต่อ​ที่​เกี่ยวข้อง​ที่​แสดง​ไว้​ทางด้านล่าง

ผู้ควบคุม

โดย​ส่วนใหญ่ Volvo Car Corporation ซึ่ง​เป็น​นิติ​บุคคล​สัญชาติ​สวีเดน หมายเลข​จด​ทะเบียนเลขที่ 556074-3089 และ​ที่​อยู่​จด​ทะเบียนที่ Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden จะ​เป็น​ผู้​ควบคุม​การ​เก็บ​รวบรวม​และ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคลที่ Volvo Cars ดำเนินการ“Volvo Cars” หมายถึง Volvo Car Corporation หน่วยงาน​หนึ่ง​หรือ​หลาย​หน่วยงาน​ภายใน​กลุ่มบริษัท Volvo Car หรือ​ทั้ง​กลุ่มบริษัท Volvo Car ตาม​ความเหมาะสม สำหรับ​ข้อมูล​เฉพาะ​เกี่ยวกับ​ผู้​ควบคุม​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน เรา​จะ​หมายถึง​ประกาศ​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ที่​แจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ โดย​เกี่ยวข้อง​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ได้​จัดเก็บไว้

การ​ปกป้อง​ข้อมูล​และ​ความ​เป็นส่วนตัว

หาก​ต้องการ​ใช้​สิทธิ์​ของ​ท่าน​ใน​เรื่อง​เกี่ยวกับ​ข้อมูล เช่น ขอรับ​ข้อมูล หรือ​เข้าถึง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคลที่ Volvo Cars ประมวลผล โปรดใช้ แบบฟอร์ม​บนเว็บ นี้

การตลาด​ทางตรง​หรือ​ปัญหา​ด้าน​กฎหมายอื่นๆ

สำหรับ​คำถาม​ทาง​กฎหมาย​ที่​ไม่​เกี่ยวกับ​การ​ปกป้อง​ข้อมูล​และ​ความ​เป็น​ส่วนตัว โปรด​ติดต่อ​คู่สัญญา​ของ​ท่าน ซึ่ง​เป็น​องค์กร​ที่​ท่าน​ได้​ลง​นาม​ร่วม​ใน​ข้อกำหนด​และเงื่อนไข:

Volvo Car (Thailand) Limited

1527 ซอยสุขุมวิท 71

แขวง​สวน​หลวง เขต​สวน​หลวง กรุงเทพมหานคร

ไทย

เจ้าหน้าที่​รับผิดชอบ​ด้าน​การ​ปกป้องข้อมูล

สามารถ​ติดต่อ​เจ้าหน้าที่​รับผิดชอบ​ด้าน​การ​ปกป้อง​ข้อมูลของ Volvo Cars ทาง​อีเมล์​หรือ​ไปรษณีย์ ตามที่​ระบุ​ไว้​ทางด้านล่าง:

อีเมล์: globdpo[at]volvocars[.]com

ที่​อยู่​จัดส่ง​ทางไปรษณีย์: Volvo Car Corporation, att: Data Protection Officer, Avd 50092 VAK, SE-405 31 Gothenburg, Sweden


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่