ความ​เป็นส่วนตัว

6 ผลลัพธ์

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - Volvo ID

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่เกี่ยวกับ Volvo ID แก่​ท่านได้

นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า

ผู้​ติดต่อ​ด้านกฎหมาย

อัปเดตแล้ว 11/25/2019

ผู้​ติดต่อ​ด้านกฎหมาย

หาก​ท่าน​มี​คำถาม​เกี่ยวกับ​การ​ปกป้องข้อมูล​, ความ​เป็น​ส่วนตัว หรือ​ประเด็น​ด้าน​กฎหมาย​อื่นๆ โปรด​ใช้​ข้อมูล​การ​ติดต่อ​ที่​เกี่ยวข้อง​ที่​แสดง​ไว้​ทางด้านล่าง

ผู้ควบคุม

โดย​ส่วนใหญ่ Volvo Car Corporation ซึ่ง​เป็น​นิติ​บุคคล​สัญชาติ​สวีเดน หมายเลข​จด​ทะเบียนเลขที่ 556074-3089 และ​ที่​อยู่​จด​ทะเบียนที่ Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden จะ​เป็น​ผู้​ควบคุม​การ​เก็บ​รวบรวม​และ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคลที่ Volvo Cars ดำเนินการ“Volvo Cars” หมายถึง Volvo Car Corporation หน่วยงาน​หนึ่ง​หรือ​หลาย​หน่วยงาน​ภายใน​กลุ่มบริษัท Volvo Car หรือ​ทั้ง​กลุ่มบริษัท Volvo Car ตาม​ความเหมาะสม สำหรับ​ข้อมูล​เฉพาะ​เกี่ยวกับ​ผู้​ควบคุม​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน เรา​จะ​หมายถึง​ข้อสังเกต​เกี่ยวกับ​ข้อมูล​ที่​แจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ โดย​เกี่ยวข้อง​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ได้​จัดเก็บไว้

การ​ปกป้อง​ข้อมูล​และ​ความ​เป็นส่วนตัว

หาก​ต้องการ​ใช้​สิทธิ์​ของ​ท่าน​ใน​ฐานะ​เจ้าของ​ข้อมูล เช่น รับ​ข้อมูล​หรือ​เข้าถึง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคลที่ Volvo Cars ประมวลผล โปรดใช้แบบฟอร์ม​บนเว็บนี้ (เลือก​ประเทศ​หรือ​ภูมิภาค​ของ​ท่าน​ก่อน แล้ว​เปิด​และ​กรอกแบบฟอร์ม)

การตลาด​ทางตรง​หรือ​ปัญหา​ด้าน​กฎหมายอื่นๆ

สำหรับ​คำถาม​ทาง​กฎหมาย​ที่​ไม่​เกี่ยวกับ​การ​ปกป้อง​ข้อมูล​และ​ความ​เป็น​ส่วนตัว โปรด​ติดต่อ​คู่สัญญา​ของ​ท่าน ซึ่ง​เป็น​องค์กร​ที่​ท่าน​ได้​ลง​นาม​ร่วม​ใน​ข้อกำหนด​และเงื่อนไข:

Volvo Car (Thailand) Limited

1527 ซอยสุขุมวิท 71

แขวง​สวน​หลวง เขต​สวน​หลวง กรุงเทพมหานคร

ไทย

เจ้าหน้าที่​รับผิดชอบ​ด้าน​การ​ปกป้องข้อมูล

สามารถ​ติดต่อ​เจ้าหน้าที่​รับผิดชอบ​ด้าน​การ​ปกป้อง​ข้อมูลของ Volvo Cars ทาง​อีเมล์​หรือ​ไปรษณีย์ ตามที่​ระบุ​ไว้​ทางด้านล่าง:

อีเมล์: globdpo[at]volvocars[.]com

ที่​อยู่​จัดส่ง​ทางไปรษณีย์: Volvo Car Corporation, att: Data Protection Officer, Avd 50092 VAK, SE-405 31 Gothenburg, Sweden


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่

เอกสาร​ทาง​กฎหมาย​และ​การ​จัดการข้อมูล

เรา​ทุก​คนที่ Volvo Car Group ต้องการ​นำเสนอ​บริการ​ที่​จะ​ทำ​ให้​ประสบการณ์​การ​ใช้​งานรถยนต์ Volvo ของ​ท่าน​มี​ความปลอดภัย​, ง่ายดาย และ​เพลิดเพลิน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - การรับ​-ส่ง​ข้อความ​เป็นคำพูด

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation (“Volvo”, “เรา​”) สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่​เกี่ยวกับ​การ​แปลง​คำพูด​เป็น​ข้อความได้

หมาย​เหตุ​เกี่ยวกับข้อมูล - Real-Time Traffic Information

เรา​จำเป็นต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​บางอย่าง เพื่อให้ Volvo Car Corporation ("Volvo", "เรา​") สามารถ​ให้บริการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่เกี่ยวกับ Real Time Traffic Information แก่​ท่านได้