Sensus Connected Touch

10 ผลลัพธ์

การ​ใช้​การ์ดหน่วยความจำ SD

ท่าน​สามารถ​ใช้​การ์ดหน่วยความจำ SD ได้​กับตัวเลือก Sensus Connected Touch บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​ถึง​วิธีการใช้​งาน​การ์ดหน่วยความจำ SD

Sensus Connected TouchและConnected Navigation

ด้วย Sensus Connected Touch ท่าน​สามารถ​เลือกเพิ่ม Connected Navigation ซึ่ง​เป็น​บริการ​ที่​ให้​การ​นำ​ทาง​ออนไลน์ได้

Sensus Connected Touch

Sensus Connected Touch จะ​เปลี่ยน​หน้าจอขนาด 7 นิ้ว​ใน​รถ​ของ​ท่าน​ให้​เป็น​แผง​ควบคุม​สื่อข้อมูล พร้อม​ด้วย​ฟังก์ชั่น​หน้าจอสัมผัส​, การ​เข้า​ใช้​งาน​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต และ​ฟังก์ชั่น​จำนวน​หนึ่ง​ของ​แอพ บทความ​นี้​จะ​อธิบายเกี่ยวกับ Sensus Connected Touch และ​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ของ​ระบบนี้

การ​ใช้งาน Sensus Connected Touch

บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการใช้งาน Sensus Connected Touch และ​วิธีการ​เปลี่ยน​ลักษณะ​ของแป้นพิมพ์

ซอฟต์แวร์​และแอพ

บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​เกี่ยวกับ​สถานที่​ที่​ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลด​แอพ​และ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์สำหรับ Sensus Connected Touch ได้ และ​วิธีการ​เปลี่ยน​ลำดับ​ของแอพ

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดยใช้ Sensus Connected Touch

ออปชั่น​เสริมพิเศษ Sensus Connected Touch ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ใช้​โทรศัพท์มือถือ​หรืออะ​แดปเตอร์ 3G/4G ได้

iGo และ Sensus Connected Touch

iGo เป็น​โซลูชั่น​แบบ​รวม​สำหรับ​การ​นำ​ทางผ่าน​ดาวเทียม​พร้อม​ด้วย​แบบจำลอง​ของ​เมือง​และ​สถานที่​สำคัญ​ต่างๆ ใน​รูปแบบ​สามมิติ ระบบ​สามารถ​จัดการ​สถานที่น่าสนใจ (POI) และ​ข้อมูล​การจราจร​ระดับสูง​ได้ นอกจากนี้ ยัง​สามารถใช้ iGo โดย​ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ได้​อีกด้วย

แอพ​พลิเคชัน Service

ตัวเลือก Sensus Connected Touch ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​แอพ​พลิเคชัน Service ได้ แอพ​พลิเคชัน Service ช่วย​ท่าน​ค้นหา​ศูนย์บริการ​ที่​อยู่​ใกล้​ท่าน พร้อม​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ศูนย์บริการ เช่น ข้อมูลติดต่อ

แอพ​พลิเค​ชันอีเมล์

ด้วยตัวเลือก Sensus Connected Touch ท่าน​จึง​สามารถ​เข้าถึง​แอพ​พลิเค​ชัน​อีเมล์​ได้ การ​ใช้​งาน​แอพ​พลิเค​ชัน​อีเมล์​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​รับ อ่าน และ​ส่ง​ข้อความ​อีเมล์ได้

Sensus Connected Touch และ​โรม​มิ่งข้อมูล

บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​ถึง​ความหมาย​ของ​การ​โรม​มิ่ง​ข้อมูล และ​อธิบาย​ว่า​การ​ใช้​งาน​ข้อมูล​จะ​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​ฟังก์ชั่น​ต่างๆ ใน Sensus Connected Touch อย่างไร