Concept 40

ขอแนะนำวิสัยทัศน์ของเราสำหรับรถขนาดเล็ก ซึ่งเป็นรถที่ได้รับการออกแบบมาจาก Compact Modular Architecture (CMA) ใหม่

วอลโว่ Concept 40 สีขาวพร้อมหลังคาสีดำตัดกัน มองจากด้านบน
SUV

Volvo Concept 40.1

สำรวจวิสัยทัศน์ของเราสำหรับรถ SUV ขนาดเล็กของวอลโว่ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด Compact Modular Architecture (CMA) ใหม่ของเรา

วอลโว่ Concept 40 SUV สีขาวพร้อมหลังคาสีดำตัดกัน มองจากด้านข้าง

ด้านท้ายของ วอลโว่ Concept 40 SUV สีขาวพร้อมหลังคาสีดำตัดกัน มองจากด้านข้าง

วอลโว่ Concept 40 SUV สีขาวพร้อมหลังคาสีดำตัดกันเมื่อมองจากด้านซ้ายหน้า

"การเน้นที่ความต้องการของคนยุคใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมือง ทำให้เราสามารถกระตุ้นตลาดที่เงียบเหงาให้ตื่นตัวขึ้นได้"

Sedan

Volvo Concept 40.2

สำรวจวิสัยทัศน์ของเราสำหรับรถซีดานขนาดเล็กของวอลโว่ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด Compact Modular Architecture (CMA) ใหม่ของเรา

วอลโว่ Concept 40 ซีดานสีขาว มองจากด้านข้าง

มุมมองบางส่วนด้านหลังรถยนต์ วอลโว่ Concept 40 ซีดานสีขาวที่มีไฟส่องหลัง

วอลโว่ Concept 40 ซีดานสีขาว มองจากด้านหน้า

"เส้นสายที่สวยงาม, ท่วงท่าที่ทรงพลัง และบุคลิกที่อ่อนเยาว์ ทำให้รถต้นแบบ 40.2 ของวอลโว่แตกต่างไปจากผู้อื่นอย่างสิ้นเชิง"

แพลตฟอร์ม Compact Modular Architecture (CMA) ของวอลโว่ คาร์ส์

รถขนาดเล็ก วิสัยทัศน์ที่กว้างใหญ่

COMPACT MODULAR ARCHITECTURE

รถในแนวคิดใหม่ของเราจะเป็นรถคันแรกที่ผลิตขึ้นโดยใช้แนวคิด Compact Modular Architecture (CMA) ใหม่ของวอลโว่ คาร์ส์ แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรถขนาดเล็กโดยเฉพาะ โดยเราได้ให้อิสระแก่นักออกแบบและวิศวกรของเราในการค้นหาแนวทางที่แปลกใหม่และท้าทาย