Skip to content

ความยั่งยืน

วอลโว่ คาร์ ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนเทียบเท่ากับความปลอดภัย จากความมุ่งมั่นของเรา ในการเป็นธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (climate neutrality) พร้อมกับสร้างคุณค่าผ่านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยจริยธรรมเเละความรับผิดชอบ เราช่วยปกป้องโลกเเละต่อยอดไปสู่สังคมที่ดีกว่าเดิม

รถยนต์วอลโว่กำลังชาร์จไฟอยู่ที่สถานีชาร์จ

ความมุ่งมั่นของเรา

เพื่อสภาพภูมิอากาศ

เป็นธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (climate neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2583

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เป็นธุรกิจแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในปี พ.ศ. 2583

ธุรกิจที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ

เป็นผู้นำที่ได้การยอมรับในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบ

การก้าวไปสู่เป้าหมาย

เพื่อสภาพภูมิอากาศ

ในฐานะผู้ผลิตยานยนต์ เราตระหนักดีว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องลงมือทำ โดยเราตั้งเป้าที่จะเป็นธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2583 ด้วยการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในห่วงโซ่คุณค่าของเราทั้งหมด

-50%

มลพิษจากท่อไอเสีย

-25%

วัตถุดิบและซัพพลายเออร์

-25%

การดำเนินการรวม การขนส่ง

-40%

การลดโดยรวมต่อรถหนึ่งคัน

ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด

การปล่อยไอเสียเป็นส่วนสำคัญของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้รถยนต์วอลโว่รุ่นใหม่ ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายของเราก็คือ ยอดขายรถยนต์ภายในปี พ.ศ.2568 ทั้งหมด ควรเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 50 และที่เหลือเป็นรถยนต์ไฮบริด

รถยนต์ SUV ของวอลโว่ขับอยู่บนสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำ

การผลิตที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Climate neutrality)

เราตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการผลิตโดยปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2568 ปัจจุบันโรงงานทั่วโลกของเราใช้พลังงานไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์กว่าร้อยละ 80 และตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 เป็นต้นมา โรงงานผลิตในยุโรปของเราทั้งหมดก็ประกอบธุรกิจด้วยไฟฟ้าพลังน้ำ

การทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์

การลดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทานของเรามีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายสภาพภูมิอากาศของเรา เราสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของเราใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี พ.ศ.2568 และพัฒนาการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนให้มากขึ้น

รถยนต์ SUV ของวอลโว่ขับอยู่บนสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำ

การยอมรับแผนด้านสภาพภูมิอากาศของเราจากองค์กรต่างๆ

องค์กร Science Based Targets initiative (SBTi)* ยอมรับแผนของเราที่มุ่งมั่นจะเป็นธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ.2583 โดย SBTi ระบุว่าเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีสเรื่องการจำกัดภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า 2°C เมื่อเทียบกับระดับยุคก่อนอุตสาหกรรม

*SBTi เป็นความร่วมมือระหว่าง Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) และ World Wide Fund for Nature (WWF)

*SBTi เป็นความร่วมมือระหว่าง Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) และ World Wide Fund for Nature (WWF)

ภาพระยะใกล้ของเบาะรถยนต์ซึ่งมีสัญลักษณ์รีไซเคิลสากลติดอยู่บนผ้า

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ทรัพยากรธรรมชาติของโลกนี้มีอยู่จำกัด จึงต้องใช้แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่นำมาใช้นั้น ไม่เพียงแต่จะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ แต่เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของรถยนต์ยังต้องนำมาใช้ในการผลิตยานยนต์คันใหม่ได้อีกด้วย เราจึงออกแบบให้รถของเรามีปริมาณขยะน้อยที่สุด และใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุจากธรรมชาติให้มากที่สุด

25%

พลาสติกรีไซเคิลหรือพลาสติกชีวภาพ

40%

วัสดุอะลูมิเนียมรีไซเคิล

25%

วัสดุเหล็กรีไซเคิล

Close-up of frosty reeds close to a frozen lake with two people dressed in black in the background.

ธุรกิจที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ

เพื่อปกป้องความเป็นอยู่และสิทธิของพนักงาน ส่งเสริมความเท่าเทียม และมุ่งสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในห่วงโซ่อุปทานของเรา เราตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำที่ได้การยอมรับในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ

แบเตอรี่ที่กำลังชาร์จอยู่

แบตเตอรี่บนหลักจริยธรรม

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาแบตเตอรี่ของเราด้วยความรับผิดชอบ โดยส่วนหนึ่งของการทำตามคำสัญญานี้ เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานโคบอลต์ของเราทั้งหมด เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบและติดตามโคบอลต์ที่ใช้ในแบตเตอรี่ของเราได้

เทคโนโลยีบล็อกเชนคืออะไร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการทดสอบความปลอดภัยขั้นสูงสุด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการทดสอบความปลอดภัยขั้นสูงสุด

ผู้คิดค้นระบบเซ็นเซอร์ Lambda ของวอลโว่

มรดกแห่งความยั่งยืน

เราได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานานหลายปี มาทำความรู้จักกับสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้

Recharge ทุกรุ่น