ความยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติของโลกมีอยู่อย่างจำกัด เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นธุรกิจหมุนเวียนภายในปี พ.ศ.2583 โดยลดการใช้ทรัพยากรหลักให้เหลือน้อยที่สุด โดยเรามุ่งเน้นไปที่การกำจัดของเสียและมลพิษ การใช้วัสดุรีไซเคิลให้มากขึ้น รวมถึงการนำชิ้นส่วนกลับมาผลิตใหม่และการนำกลับมาใช้ใหม่

ผู้ชายกำลังทำงานอยู่ใต้รถที่อยู่บนเครื่องยก
"หากเราจะไปให้ถึงเป้าหมายของเรา เราต้องนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้"

"หากเราจะไปให้ถึงเป้าหมายของเรา เราต้องนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้"

Anders Kärrberg หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนของโลก

การออกแบบเพื่อการหมุนเวียน

บริษัท (และผู้คน) ส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง นั่นก็คือนำวัตถุดิบมาสร้างผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น และในท้ายที่สุดก็โยนทิ้งไปเป็นขยะ เศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรให้สูงสุด ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คงทน สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ และรีไซเคิลได้

เราพิจารณาถึงวงจรชีวิตทั้งหมดของรถยนต์ และวิธีเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาเหล่านั้นตั้งแต่จุดเริ่มต้น และเมื่อหมดอายุลง กระบวนการถอดแยกชิ้นส่วนและการรีไซเคิลก็จะทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในปริมาณสูงสุด

ผู้หญิงสองคนและผู้ชายหนึ่งคนนั่งล้อมวงกันอยู่รอบโต๊ะกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับวัสดุที่วางอยู่บนโต๊ะ

ธุรกิจหมุนเวียน

รากฐานของความทะเยอทะยานในธุรกิจหมุนเวียนของเราก็คือ การลดการใช้ทรัพยากรหลัก กำจัดของเสียและมลพิษ และสร้างรายได้หมุนเวียนให้มากขึ้น

ความทะเยอทะยานสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในปี พ.ศ.2573

99%

ของขยะทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล

50%

ลดการใช้น้ำโดยเฉลี่ยต่อคันในการดำเนินงานของตนเอง

35%

ของวัสดุรีไซเคิลในรถยนต์รุ่นใหม่

รีไซเคิล

ปริมาณขยะที่มากที่สุดของเราคือโลหะจากการผลิตรถยนต์ ซึ่งมีจำนวนถึง 188,000 ตันในปี พ.ศ.2022 และได้นำกลับมารีไซเคิลทั้งหมด

กล่องจำนวนมากที่เปียกโชกไปด้วยไขมันและน้ำมันในบริเวณทิ้งขยะ

สถานะของเรา

เราตั้งเป้าที่จะเป็นธุรกิจแบบหมุนเวียนภายในปี พ.ศ.2583 เราจึงจำเป็นต้องเอาชนะความท้าทายบางประการ โดยเรากำลังเปลี่ยนแปลงทั้งบริษัทของเรา ห่วงโซ่คุณค่า และระบบอุตสาหกรรม ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใสตลอดการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจะดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ และจะพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมของเราอย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถอ่านแหล่งข้อมูลใน นโยบายและจุดยืนด้าน ESG ของเรา และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ และแน่นอนว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมกับเราในส่วนที่คุณมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งคุณคิดว่าจะสามารถช่วยเราบนเส้นทางของเราได้