ความยั่งยืน

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ทรัพยากรธรรมชาติของโลกมีอยู่จำกัด เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นธุรกิจหมุนเวียนภายในปี พ.ศ.2583 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในยานยนต์ ส่วนประกอบ และวัสดุ โดยเรามุ่งเน้นที่การกำจัดของเสีย ใช้วัสดุรีไซเคิลให้มากขึ้น รวมถึงการนำชิ้นส่วนกลับมาผลิตใหม่และนำกลับมาใช้ใหม่

ภาพระยะใกล้ของเบาะรถยนต์ซึ่งมีสัญลักษณ์รีไซเคิลสากลติดอยู่บนผ้า
ผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจของวอลโว่ในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน

"หากเราจะไปให้ถึงเป้าหมายของเรา เราต้องนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้"

Anders Kärrberg หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนของโลก

รถยนต์วอลโว่ในระบบหมุนเวียน

การเป็นระบบหมุนเวียนภายในปี พ.ศ.2583 หมายความว่าเราต้องดำเนินการตั้งแต่เดี๋ยวนี้ และการใช้ระบบหมุนเวียนให้มากขึ้นก็เป็นผลดีทั้งกับโลกและธุรกิจของเรา เราได้เริ่มต้นด้วยการวางแผนว่า ภายในปี พ.ศ.2568 เราจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 1 พันล้านโครนสวีเดน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 2.5 ล้านตัน ด้วยการริเริ่มเรื่องระบบหมุนเวียนอย่างไร และยังมีอีกมากมายที่จะตามมา ชมภาพยนตร์นี้เพื่อดูว่าการหมุนเวียนมีความหมายอย่างไรต่ออนาคตของเรา

การออกแบบเพื่อการหมุนเวียน

บริษัท (และผู้คน) ส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง นั่นก็คือนำวัตถุดิบมาสร้างผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น และในท้ายที่สุดก็โยนทิ้งไปเป็นขยะ เศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรให้สูงสุด ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คงทน สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ และรีไซเคิลได้ เราพิจารณาถึงวงจรชีวิตทั้งหมดของรถยนต์ และวิธีเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาเหล่านั้นตั้งแต่จุดเริ่มต้น และเมื่อหมดอายุลง กระบวนการถอดแยกชิ้นส่วนและการรีไซเคิลก็จะทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในปริมาณสูงสุด

การออกแบบเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

วัสดุรีไซเคิล

หนึ่งในความมุ่งมั่นของเราในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือ การเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุจากธรรมชาติในรถของเราให้มากขึ้นภายในปี พ.ศ.2568

ความใฝ่ฝันสำหรับปี พ.ศ.2568

25%

พลาสติกรีไซเคิลหรือพลาสติกชีวภาพ

40%

วัสดุอะลูมิเนียมรีไซเคิล

25%

วัสดุเหล็กรีไซเคิล

โรงงานผลิตรถยนต์วอลโว่

เพิ่มการนำชิ้นส่วนเก่ามาผลิตใหม่

เมื่อเทียบกับการผลิตชิ้นส่วนใหม่ การนำชิ้นส่วนเก่ามาผลิตใหม่ใช้วัตถุดิบน้อยลงไปราวร้อยละ 85 และใช้พลังงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ในปัจจุบัน เรานำกลุ่มชิ้นส่วนเก่าต่างๆ มาผลิตใหม่ถึง 36 กลุ่ม ทั้งเครื่องยนต์ ชุดเกียร์ คอมเพรสเซอร์เทอร์โบ และคลัทช์ ในปี พ.ศ.2563 เราลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 4,000 ตันด้วยการนำชิ้นส่วนเก่ามาผลิตใหม่มากกว่า 39,000 ชิ้นส่วน

โรงงานผลิตรถยนต์วอลโว่

ของเสียจากการผลิตที่น้อยกว่า

ในปี พ.ศ.2563 ของเสียจากกระบวนการผลิตทั่วโลกของเราร้อยละ 95 ได้ถูกนำไปรีไซเคิล ดังนั้น เราจึงสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถรักษาวัตถุดิบอันมีค่าให้เอามาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุดิบใหม่อีกด้วย

รีไซเคิล

เหล็กเป็นของเสียส่วนใหญ่ที่เรานำมารีไซเคิล ในปี พ.ศ.2563 เรารีไซเคิลเหล็กกว่า 176,000 ตัน และหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้เกือบ 640,000 ตัน

รีไซเคิล

สถานะของเรา

เราต้องการเป็นธุรกิจหมุนเวียนภายในปี พ.ศ.2583 เราจึงต้องเอาชนะอุปสรรคบางอย่างให้ได้ โดยเรากำลังเปลี่ยนแปลงบริษัทของเรา ห่วงโซ่คุณค่า และระบบอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใสตลอดการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจะดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ และจะพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมของเราอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถอ่านแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ และแน่นอนว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมกับเราในส่วนที่คุณมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งคุณคิดว่าจะสามารถช่วยเราบนเส้นทางของเราได้

รายงานสถานะเศรษฐกิจหมุนเวียน

วิธีที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

รายงานสถานะการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ

สิ่งที่เรายืนหยัดเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน

รายงานสถานะการชดเชยคาร์บอนเครดิต

สถานะการชดเชยคาร์บอนเครดิตของเรา