ความยั่งยืน

เราต้องการเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ หัวใจของสิ่งนี้หมายถึงการทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งในการดำเนินธุรกิจ พฤติกรรมของเราในฐานะพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานของเรา รวมถึงความคาดหวังต่อคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เราต้องการเป็นพลังแห่งความดี และส่งผลกระทบในแง่บวกต่อสังคม

คนสามคนกำลังคุยกันในโรงงานผลิต

ความมุ่งมั่นของเรา: ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีจริยธรรมอันแข็งแกร่งภายในบริษัทของเรา

มาตรฐานใหม่ของผู้คนทั่วโลก

เป็นแบบอย่างของอุตสาหกรรมในด้านมาตรฐานของผู้คนทั่วโลก ความเสมอภาค และสิทธิแรงงาน

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

มุ่งสู่ความโปร่งใส และการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดของเรา

เป็นผู้นำทางจริยธรรม

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบเป็นรากฐานของวัฒนธรรมของเรา และวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา

การเงินที่ยั่งยืน

เลือกโอกาสทางการเงินที่นำไปสู่ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อยู่ร่วมกัน

ผู้ชายยิ้มให้เด็กวัยหัดเดินที่ไถลตัวลงมาจากไม้ลื่นในพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก

มาตรฐานใหม่ของผู้คนทั่วโลก

Family Bond โดย วอลโว่ คาร์ส์ เป็นการลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนทั่วโลก

นโยบาย Family Bond โดย วอลโว่ คาร์ส์ เป็นนโยบายที่ใช้ทั่วโลกในการลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้างสำหรับทุกเพศ โดยเราให้พนักงานของ วอลโว่ คาร์ส์ ทุกคนที่ทำงานมาอย่างน้อยหนึ่งปีสามารถลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ 24 สัปดาห์ โดยได้รับค่าจ้างร้อยละ 80 ของค่าจ้างพื้นฐาน

นโยบายระดับโลกนี้มีผลกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง และใช้ได้สำหรับครอบครัวหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงพ่อแม่บุญธรรม ผู้อุปถัมภ์ และตัวแทนของพ่อแม่ ตลอดจนผู้ปกครองที่ไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นคู่รักเพศเดียวกัน

ผู้หญิงคนหนึ่งมองไปทางขวาพร้อมด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย

ความหลากหลาย

เราเป็นสากลและเรายอมรับสิ่งเดียวกันในพนักงานของเรา เราขายรถยนต์ในกว่า 100 ประเทศ และเจริญรุ่งเรืองได้จากการเป็นแหล่งรวมของความคิด ประสบการณ์ ภูมิหลัง และบุคลิกที่แตกต่างกัน อุตสาหกรรมของเรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความทะเยอทะยานของเราทางด้านธุรกิจและความยั่งยืนต้องอาศัยความกล้าหาญ การเปิดรับทุกมุมมอง ด้วยทีมงานที่แตกต่างและหลากหลายที่อยู่ร่วมกันเพื่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา

ห้องที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนมากมายกำลังทำสิ่งต่างๆ กัน

ความสมดุลระหว่างเพศแบบ 50/50

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่หลากหลายและวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่าง ด้วยการเป็นผู้นำที่ดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในบุคลากรของเราออกมา การมุ่งมั่นเพื่อความหลากหลายทางเพศทั่วทั้งบริษัทเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินการนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความทะเยอทะยานในเรื่อง 50/50 ของเรา ซึ่งเรากำลังดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่การแบ่งตำแหน่งผู้นำหญิง/ชายในแบบ 50/50 อย่างแท้จริง

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม

เราจริงจังกับความต้องการที่จะลดผลกระทบต่อโลก และเรารู้ว่าความรับผิดชอบของเรากว้างไกลออกไปนอกเหนือขอบเขตของเรา กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบของเราต้องคำนึงถึงเรื่อง อะไร อย่างไร และ ที่ไหน ในการคำนวณผลกระทบของเรา

เราตั้งเป้าสู่ความโปร่งใส และการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดของเรา ตัวอย่างเช่น เราใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการจัดหาแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบ

แบเตอรี่ที่กำลังชาร์จอยู่

แบตเตอรี่บนหลักจริยธรรม

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาแบตเตอรี่ของเราด้วยความรับผิดชอบ โดยส่วนหนึ่งของการทำตามคำสัญญานี้ เราเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานโคบอลต์ของเราทั้งหมด เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบและติดตามโคบอลต์ที่ใช้ในแบตเตอรี่ของเราได้

มุมมองระยะใกล้ของมือที่กำลังสแกนคิวอาร์โค้ด

การจัดหาโคบอลต์อย่างมีความรับผิดชอบ

โคบอลต์เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า ในบางกรณี การสกัดโคบอลต์อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนได้ เราจึงใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และเรายังใช้กระบวนการอื่นๆ อีกหลายอย่าง ร่วมกับซัพพลายเออร์ของเรา ทั้งการตรวจสอบแหล่งเหมืองแร่ และการติดตามด้วย GPS เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาโคบอลต์ในแบตเตอรี่ของเราเปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนคืออะไร

ภาพด้านในของแผงแดชบอร์ดในรถยนต์ Volvo พร้อมด้วยข้อมูลแสดงอยู่บนระบบความบันเทิงในรถยนต์

ไม้ที่ผ่านการรับรองจาก Forest Stewardship Council

สำหรับ Volvo Cars การลดผลกระทบของเราต่อโลกเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราจึงตั้งเป้าไปที่ความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับได้ในห่วงโซ่อุปทานของเรา ใน Volvo EX90 เราใช้ไม้ที่ผ่านการรับรองจาก FSC (FSC™ N004117) ในแผงตกแต่งห้องโดยสาร โดย FSC แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมาจากแหล่งที่มาซึ่งมีความรับผิดชอบ มีความเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ต่อสังคม และมีการจัดการป่าไม้ของโลกในเชิงเศรษฐกิจ

เป็นผู้นำทางจริยธรรม

ในปี พ.ศ.2562 Volvo Cars ได้รับการยอมรับว่า เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก® โดยสถาบัน Ethisphere เป็นปีที่สามติดต่อกัน สถาบัน Ethisphere เป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การมีส่วนร่วมของเราในการสำรวจของสถาบัน Ethisphere ที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเรา

ผู้หญิงสูงอายุกับสิ่งที่ดูเหมือนแล็ปท็อปกำลังจ้องมองไปทางด้านขวา

"ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบเป็นรากฐานวัฒนธรรมของเรา และวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา"

Maria Hemberg หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและบรรษัทภิบาล

รางวัลนี้เป็นการยอมรับอันอบอุ่นต่อโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมที่ครอบคลุมของเรา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเราดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม วอลโว่ คาร์ส์ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมของการเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม

ช่องทางการรายงาน

โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมของเราเป็นตัวขับเคลื่อนที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นแนวทางของเราในการป้องกันและตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และลดความเสี่ยงทางกฎหมายและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทุจริต การต่อต้านการผูกขาด การปกป้องข้อมูล การลงโทษทางการค้า และการควบคุมการส่งออก สายการรายงาน "บอกเรา" ที่ปลอดภัยและเป็นความลับช่วยให้พนักงานสามารถรายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณที่น่าสงสัยได้

ผู้ชายกำลังควบคุมระบบบางอย่างภายในโรงงานผลิต

การเงินที่ยั่งยืน

ชุมชนการเงินมีบทบาทสำคัญในการเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ เราต้องการสนับสนุนการเติบโตของพวกเขาที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืน โดย Green Financing Framework ของเราปรับกลยุทธ์ความยั่งยืนของตัวเอง ให้สอดคล้องกับโอกาสทางการเงินที่นำไปสู่ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อยู่ร่วมกัน กรอบการทำงานนี้สอดคล้องกับทั้ง ICMA Green Bond Principles (GBP) และ LMA Green Loan Principles (GLP)

เราใช้รายได้ไปกับโครงการเชิงกลยุทธ์ในการขนส่งที่สะอาด เพิ่มกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ และการประกอบแบตเตอรี่ การลงทุนใน Polestar เพื่อเป็นหัวหอกในการใช้พลังงานไฟฟ้า และการวิจัยและพัฒนายานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ระบบส่งกำลังไฟฟ้า และเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่

ผลกระทบเชิงนโยบาย

ที่ วอลโว่ คาร์ส์ เราสนับสนุนการพัฒนานโยบายอย่างแข็งขันในประเด็นต่างๆ มากมาย รวมถึงนโยบายที่มุ่งเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เราสนับสนุนแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จ ความพร้อมของพลังงานหมุนเวียน การกำหนดมาตรฐานการชำระเงิน การกำหนดมาตรฐานอินเทอร์เฟซการชาร์จ การสนับสนุนการวิจัย สิ่งจูงใจและการเก็บภาษี ตลอดจนระดับความทะเยอทะยานโดยรวม

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนในเชิงนโยบายของเรา และวิธีที่เราดำเนินการตามความรับผิดชอบอื่นๆ ได้ในส่วนเอกสารด้านล่าง

เอกสาร

การคำนึงถึงผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และหลักจรรยาบรรณที่เข้มงวดของเราช่วยให้มั่นใจว่าเราดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ

จรรยาบรรณของเรา – วิธีดำเนินการของเรา

จรรยาบรรณของเราเป็นแนวทางในการดำเนินการของเรา

จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

เราคาดหวังให้พันธมิตรของเราทุกคนมีค่านิยมร่วมกันกับเรา

นโยบายภาษี

คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายภาษีของเรา

ผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะ

รายละเอียดการมีส่วนร่วมของ วอลโว่ คาร์ส์ ต่อสมาคมการค้า

ใบรับรอง ISO

ใบรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

รายงานสถานะการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

เราทำงานอย่างไรเพื่อให้มั่นใจในการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

ความมุ่งมั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ Volvo Cars

วิธีที่เรานำเสนอสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย ยั่งยืน และน่าดึงดูดใจ

Volvo Cars มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

สิ่งที่เราทำเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก