ความยั่งยืน

กลยุทธ์ความยั่งยืนของเราผสานเข้ากับกลยุทธ์องค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ และได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอจากการวิเคราะห์ภายในเป็นประจำ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ

เรามีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่จะติดตามความคืบหน้าของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ความทะเยอทะยาน และโครงการริเริ่มของเรา

ผู้ชายกำลังสังเกตผู้หญิงทำงานบนบอร์ดอัจฉริยะด้วยปากกาสไตลัส

เราจัดระเบียบโครงสร้างอย่างไร

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการด้านความยั่งยืนของเราจัดระเบียบโดยอิงจากคำแนะนำของคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ซึ่งหมายความว่าเราดำเนินการทบทวนเกี่ยวกับความยั่งยืนเป็นประจำในแต่ละระดับการจัดการรวมถึงคณะกรรมการบริหาร ทีมความยั่งยืนระดับโลกทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาและความคืบหน้าของกลยุทธ์ความยั่งยืนทั่วทั้งบริษัท

การจัดองค์กร

คณะกรรมการบริหาร (BoD)

คณะกรรมบริหาร (BoD) ของเรากำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และอนุมัติกลยุทธ์ของเรา รวมถึงเรื่องความยั่งยืนและการติดตามความคืบหน้า ในการประชุม BOD ได้มีการหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศของเรารวมทั้งความเสี่ยงและโอกาสอยู่เป็นประจำ

ทีมผู้บริหารระดับสูง (EMT)

ทีมผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการโดยรวม การปฏิบัติการ และการดำเนินการตามกลยุทธ์ความยั่งยืน และติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอผ่าน KPI ต่างๆ โดยมีการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศพร้อมความเสี่ยงและโอกาสในทุกไตรมาส

ทีมความยั่งยืนระดับโลก (GST)

ทีมงานด้านความยั่งยืนระดับโลกหรือ GST เป็นศูนย์กลางที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการทำงานในแต่ละวันและการประสานงานด้านความยั่งยืน โดยมีหน้าที่พัฒนาและปรับแต่งกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เป็นผู้นำและสนับสนุนโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ และติดตามความคืบหน้าของ KPI ของเรา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจเกี่ยวกับความยั่งยืนอีกด้วย หัวหน้าฝ่าย GST รายงานตรงต่อ CEO ของเรา

คณะกรรมการการเงินสีเขียว (GFC)

คณะกรรมการ GFC ทบทวนและตรวจสอบการเลือกโครงการสีเขียวที่เข้าเกณฑ์ และทบทวนรายงานอนุกรมวิธานของสหภาพยุโรป.

สายงานธุรกิจ

ทีมฝ่ายบริหารจัดการองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่า ความยั่งยืนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานประจำวันของทุกคน พวกเขาเป็นตัวแทนความคิดสำหรับสมาชิก GST และสามารถขอทรัพยากรและเงินทุนสำหรับโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนได้

การรายงาน ESG

เราเชื่อในการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของเราโดยบุคคลที่สามจากภายนอก การได้รับความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรของเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกว่า กลยุทธ์ความยั่งยืนและความใฝ่ฝันของเรานั้นสนับสนุนเป้าหมายระดับโลก เช่น เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDG) และข้อตกลงปารีส

การประเมินความยั่งยืนขององค์กรโดย S&P Global

การประเมินความยั่งยืนขององค์กรโดย S&P Global

Volvo Cars ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (CSA) ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งจัดโดยผู้ให้บริการด้านการจัดเรตติ้ง S&P Global ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในการจัดอันดับความยั่งยืนที่มีความเข้มงวดสูง โดย Volvo Cars อยู่ในกลุ่ม 10 เปอร์เซ็นต์แรกของกลุ่มบริษัทยานยนต์ที่มีผลงานดีที่สุดในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (จากการประเมินประมาณ 7,500 ราย)

CDP: Climate Change A List และผู้นำการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์

CDP: Climate Change A List และผู้นำการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์

เราเป็นหนึ่งใน 200 บริษัทเท่านั้นที่อยู่ในรายชื่อ Climate Change A List ของ CDP (จากการส่ง 13,000 รายการ) และได้รับคะแนนสูงสุด จากผล CDP ของเรา เรายังได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์จากการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา (อยู่ในกลุ่ม 8% แรกในด้านการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์)

EcoVadis: แพลทินัม

EcoVadis: แพลทินัม

เป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่ Volvo Cars ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนจาก EcoVadis ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการประเมินความยั่งยืนขององค์กรสำหรับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก สถานะระดับแพลทินัมของเราทำให้เราอยู่ในกลุ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ชั้นแนวหน้าจากการประเมินบริษัท 75,000 แห่ง

การประเมินความยั่งยืนขององค์กรโดย S&P Global

Volvo Cars ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (CSA) ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งจัดโดยผู้ให้บริการด้านการจัดเรตติ้ง S&P Global ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในการจัดอันดับความยั่งยืนที่มีความเข้มงวดสูง โดย Volvo Cars อยู่ในกลุ่ม 10 เปอร์เซ็นต์แรกของกลุ่มบริษัทยานยนต์ที่มีผลงานดีที่สุดในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (จากการประเมินประมาณ 7,500 ราย)

โลโก้ของ S&P Global

CDP: Climate Change A List และผู้นำการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์

เราเป็นหนึ่งใน 200 บริษัทเท่านั้นที่อยู่ในรายชื่อ Climate Change A List ของ CDP (จากการส่ง 13,000 รายการ) และได้รับคะแนนสูงสุด จากผล CDP ของเรา เรายังได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์จากการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา (อยู่ในกลุ่ม 8% แรกในด้านการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์)

โลโก้การดำเนินการเชิงลึกในการเปิดเผยรายการข้อมูลของ CDP ปี 2021

EcoVadis: แพลทินัม

เป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่ Volvo Cars ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนจาก EcoVadis ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการประเมินความยั่งยืนขององค์กรสำหรับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก สถานะระดับแพลทินัมของเราทำให้เราอยู่ในกลุ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ชั้นแนวหน้าจากการประเมินบริษัท 75,000 แห่ง

โลโก้ของ Ecovadis แพลตทินัมระดับสูงสุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์

พันธมิตรที่ทำงานร่วมกับเรา

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบของเราที่มีต่อโลก และเรารู้ว่าจะต้องใช้ความพยายามในระดับโลก การร่วมมือกับบริษัท องค์กร และ NGO มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม ตัวอย่างบางส่วน

Cdp

Volvo Cars เข้าร่วมในโปรแกรม CDP Supply Chain และรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามด้านสภาพภูมิอากาศสำหรับซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ชั้นนำของเรา โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซจำนวนมาก เรายังเข้าร่วมกับ CDP Climate และ CDP Water อีกด้วย

Cdp

Responsible Minerals Initiative

เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนช่างฝีมือและเหมืองแร่ขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง Volvo Cars ร่วมมือกับ Better Mining ซึ่งเป็นโปรแกรมการประเมินและศึกษาผลกระทบที่นำโดย RCS Global Group ในสาธารณรัฐประชาธิปไตคองโกและรวันดา

Responsible Minerals Initiative

Responsible Business Alliance

Volvo Cars เป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อุทิศตนเพื่อยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

Responsible Business Alliance

Drive Sustainability

Volvo Cars เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งขององค์กร Drive Sustainability ซึ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทที่ทำงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นการเฉพาะ

Drive Sustainability

Ellen Macarthur Foundation

Volvo Cars เป็นสมาชิกของมูลนิธิ Ellen Macarthur หรือ EMF ซึ่งเป็นเครือข่ายชั้นนำระดับโลกของธุรกิจ นักประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย และผู้นำทางความคิด ที่ร่วมกันค้นหาแรงบันดาลใจสำหรับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และเรายังต่อยอดด้วยการใช้เครื่องมือ Circulytics ของ EMF อีกด้วย

Ellen Macarthur Foundation

United Nations Global Compact

Volvo Cars ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง UN Global Compact หรือข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติมาตั้งแต่ปี 2000 และปฏิบัติตามหลักการ 10 ประการ สามารถดูรายงานความก้าวหน้าของเราได้ในเว็บไซต์ของ UNGC

United Nations Global Compact

สถานการณ์ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

จากมุมมองเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นความเสี่ยงสูงสุด ทั้งในแง่ของผลกระทบและความเป็นไปได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทและอุตสาหกรรมของเราในหลายๆ ด้าน

เราจึงเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะโลกร้อนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำของ TCFD เพื่อตรวจสอบความยืดหยุ่นของกลยุทธ์ของเรา เราใช้สถานการณ์ตามนโยบายที่ประกาศไว้ของ IEA (4DS) และสถานการณ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (<2DS) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในช่วงเปลี่ยนผ่านและสถานการณ์ 8.5 ของ IPCC สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางกายภาพ ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบและความเป็นไปได้ในสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ เราจึงไม่เพียงระบุได้ถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโอกาสอีกด้วย

คณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ (TCFD)

คณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ (TCFD)

เราเป็นผู้สนับสนุน TCFD และรายงานตามการเปิดเผยที่แนะนำ 11 ประการของ TCFD ในรายงานประจำปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563