ความยั่งยืน

กลยุทธ์ความยั่งยืนของเราผสานเข้ากับกลยุทธ์องค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ และได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอจากการวิเคราะห์เป็นประจำ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

เรามีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่จะติดตามความคืบหน้าของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ความใฝ่ฝัน และการริเริ่มของเรา

ผู้ชายกำลังสังเกตผู้หญิงทำงานบนบอร์ดอัจฉริยะด้วยปากกาสไตลัส

เราจัดระเบียบโครงสร้างอย่างไร

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการด้านความยั่งยืนของเราจัดระเบียบโดยอิงจากคำแนะนำของคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ซึ่งหมายความว่าเราดำเนินการทบทวนเกี่ยวกับความยั่งยืนเป็นประจำในแต่ละระดับการจัดการรวมถึงคณะกรรมการบริหาร ทีมความยั่งยืนระดับโลกทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาและความคืบหน้าของกลยุทธ์ความยั่งยืนทั่วทั้งบริษัท

การจัดองค์กร

คณะกรรมบริหาร (BoD) ของเรากำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และอนุมัติกลยุทธ์ของเรา รวมถึงเรื่องความยั่งยืนและการติดตามความคืบหน้า ในการประชุม BOD ได้มีการหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศของเรารวมทั้งความเสี่ยงและโอกาสอยู่เป็นประจำ

ทีมผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการโดยรวม การปฏิบัติการ และการดำเนินการตามกลยุทธ์ความยั่งยืน และติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอผ่าน KPI ต่างๆ โดยมีการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศพร้อมความเสี่ยงและโอกาสในทุกไตรมาส

ทีมความยั่งยืนระดับโลกเป็นศูนย์กลางที่รับผิดชอบในด้านการกำกับดูแลและการประสานงานด้านความยั่งยืนในแต่ละวัน โดยมีหน้าที่พัฒนาและปรับแต่งกลยุทธ์ความยั่งยืน เป็นผู้นำและสนับสนุนการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ และติดตามความคืบหน้าของ KPI ของเรา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจเกี่ยวกับความยั่งยืนอีกด้วย

คณะกรรมการ GFC ทบทวนและตรวจสอบการเลือกโครงการสีเขียวที่เข้าเกณฑ์ (ดูรายงานการเงินสีเขียวในหน้า 189 ของรายงานประจำปีของเรา) และทบทวนรายงานอนุกรมวิธานของสหภาพยุโรป (ดูรายงานอนุกรมวิธานของสหภาพยุโรปในหน้า 184 ในรายงานประจำปีของเรา)

ทีมฝ่ายบริหารจัดการองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่า ความยั่งยืนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานประจำวันของทุกคน พวกเขาเป็นตัวแทนความคิดสำหรับสมาชิก GST และสามารถขอทรัพยากรและเงินทุนสำหรับโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนได้

การรายงาน ESG

เราเชื่อในการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของเราโดยบุคคลที่สามจากภายนอก การได้รับความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรของเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกว่า กลยุทธ์ความยั่งยืนและความใฝ่ฝันของเรานั้นสนับสนุนเป้าหมายระดับโลก เช่น เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDG) และข้อตกลงปารีส

การประเมินความยั่งยืนขององค์กรโดย S&P Global

การประเมินความยั่งยืนขององค์กรโดย S&P Global

Volvo Cars ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (CSA) ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งจัดโดยผู้ให้บริการด้านการจัดเรตติ้ง S&P Global ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในการจัดอันดับความยั่งยืนที่มีความเข้มงวดสูง ซึ่งทำให้ Volvo Cars อยู่ในกลุ่ม 10% แรกของบริษัทยานยนต์ที่มีผลงานดีที่สุดในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (จากการประเมินประมาณ 7,500 ราย)

CDP: Climate Change A List และผู้นำการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์

เราเป็นหนึ่งใน 200 บริษัทเท่านั้นที่อยู่ในรายชื่อ Climate Change A List ของ CDP (จากการส่ง 13,000 รายการ) และได้รับคะแนนสูงสุด จากผล CDP ของเรา เรายังได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์จากการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา (อยู่ในกลุ่ม 8% แรกในด้านการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์)

EcoVadis: แพลทินัม

เป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่ Volvo Cars ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนจาก EcoVadis ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการประเมินความยั่งยืนขององค์กรสำหรับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก สถานะระดับแพลทินัมของเราทำให้เราอยู่ในกลุ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ชั้นแนวหน้าจากการประเมินบริษัท 75,000 แห่ง

การประเมินความยั่งยืนขององค์กรโดย S&P Global

Volvo Cars ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (CSA) ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งจัดโดยผู้ให้บริการด้านการจัดเรตติ้ง S&P Global ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในการจัดอันดับความยั่งยืนที่มีความเข้มงวดสูง ซึ่งทำให้ Volvo Cars อยู่ในกลุ่ม 10% แรกของบริษัทยานยนต์ที่มีผลงานดีที่สุดในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (จากการประเมินประมาณ 7,500 ราย)

โลโก้ของ S&P Global

CDP: Climate Change A List และผู้นำการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์

เราเป็นหนึ่งใน 200 บริษัทเท่านั้นที่อยู่ในรายชื่อ Climate Change A List ของ CDP (จากการส่ง 13,000 รายการ) และได้รับคะแนนสูงสุด จากผล CDP ของเรา เรายังได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์จากการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา (อยู่ในกลุ่ม 8% แรกในด้านการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์)

โลโก้การดำเนินการเชิงลึกในการเปิดเผยรายการข้อมูลของ CDP ปี 2021

EcoVadis: แพลทินัม

เป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่ Volvo Cars ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนจาก EcoVadis ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการประเมินความยั่งยืนขององค์กรสำหรับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก สถานะระดับแพลทินัมของเราทำให้เราอยู่ในกลุ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ชั้นแนวหน้าจากการประเมินบริษัท 75,000 แห่ง

โลโก้ของ Ecovadis แพลตทินัมระดับสูงสุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์

สถานการณ์ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

จากมุมมองเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นความเสี่ยงสูงสุด ทั้งในแง่ของผลกระทบและความเป็นไปได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทและอุตสาหกรรมของเราในหลายๆ ด้าน

เราจึงเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะโลกร้อนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำของ TCFD เพื่อตรวจสอบความยืดหยุ่นของกลยุทธ์ของเรา เราใช้สถานการณ์ตามนโยบายที่ประกาศไว้ของ IEA (4DS) และสถานการณ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (<2DS) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในช่วงเปลี่ยนผ่านและสถานการณ์ 8.5 ของ IPCC สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางกายภาพ ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบและความเป็นไปได้ในสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ เราจึงไม่เพียงระบุได้ถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโอกาสอีกด้วย

คณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ (TCFD)

คณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ (TCFD)

เราเป็นผู้สนับสนุน TCFD และรายงานตามการเปิดเผยที่แนะนำ 11 ประการของ TCFD ในรายงานประจำปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563