ความยั่งยืน

เส้นทางสู่ความเป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศ

เราต้องการเป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศภายในปี พ.ศ.2583 ซึ่งเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยเผชิญมา เราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของเราในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำและวิธีที่เราทำ ให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยกัน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการทดสอบความปลอดภัยขั้นสูงสุด

ความมุ่งมั่นของเรา

เพื่อสภาพภูมิอากาศ

เป็นธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (climate neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2583

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เป็นธุรกิจแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในปี พ.ศ. 2583

ธุรกิจที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ

เป็นผู้นำที่ได้การยอมรับในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบ

Volvo XC40 Recharge รถยนต์ไฟฟ้า SUV สีเงินกำลังชาร์จไฟอยู่ท่ามกลางฉากสีชมพู

การก้าวไปสู่เป้าหมาย

ระบบไฟฟ้าเต็มตัวภายในปี พ.ศ.2573

วันนี้ รถยนต์ของเราทั้งหมดมีรุ่นที่ใช้ไฟฟ้า เราวางแผนที่จะเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบภายในปี พ.ศ.2573 โดยเมื่อถึงตอนนั้น เราต้องการให้รถยนต์ใหม่ของเราทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วน เราทุ่มสุดตัวเพื่อการนี้

ภูเขาน้ำแข็งที่มีน้ำอยู่ด้านข้าง

แต่ระบบไฟฟ้าอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ

เราต้องลดการปล่อยมลพิษของเราทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม เราจึงกำลังจัดการกับคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินงานของเรา ซึ่งรวมถึงการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ด้วย

-50%

มลพิษจากท่อไอเสีย

-25%

การปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทาน

-25%

การปล่อยมลพิษในการดำเนินงาน รวมการขนส่ง

-40%

การลดโดยรวมต่อรถหนึ่งคัน

เราสนับสนุนเป้าหมายของข้อตกลงปารีส

องค์กร Science Based Targets initiative (SBTi)* ยอมรับแผนของเราที่มุ่งมั่นจะเป็นธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2583 โดย SBTi ระบุว่าเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีสเรื่องการจำกัดภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า 2°C เมื่อเทียบกับระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมเรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบของเราที่มีต่อโลก และเรารู้ว่าจะต้องใช้ความพยายามในระดับโลก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องร่วมมือกับบริษัทอื่น ซัพพลายเออร์ และองค์กรที่มีความคิดแบบเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของเราเอง และการเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรมของเรา

*SBTi เป็นความร่วมมือระหว่าง Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) และ World Wide Fund for Nature (WWF)

ผู้คิดค้นระบบเซ็นเซอร์ Lambda ของวอลโว่

มรดกแห่งความยั่งยืน

เราได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานานหลายปี มาทำความรู้จักกับสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้