นักลงทุนสัมพันธ์

ที่ Volvo Cars เราแจ้งข้อมูลด้านการเงิน การดำเนินงาน และความก้าวหน้าของบริษัทให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจของเราได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

การรายงานด้านการเงิน

Volvo Cars จะแจ้งผลการประกอบการให้ผู้ถือหุ้นภายนอกของบริษัททราบโดยใช้การรายงานทุกหกเดือน คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับล่าสุดพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ก่อนหน้านี้ได้


งบการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดได้ในห้องข่าว (Newsroom)

VOLVO CARS NEWSROOM

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ

ติดต่อ: Nils Mösko, Vice President, Head of Investor Relations
แผนก: Finance Dept 50400
บริษัท: Volvo Car Group
รหัสไปรษณีย์: SE-405 31 - Gothenburg
โทรศัพท์: +46-31-592255
อีเมล: nils.mosko@volvocars.com