คำสัญญาของเราต่อโลก

ทุกการทำงานของเรามีความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานหลัก

เราได้เริ่มผลิตรถยนต์ในปี 1927 เนื่องจากเราเชื่อว่าไม่มีใครที่สามารถผลิตรถยนต์ที่แข็งแรงเพียงพอ หรือปลอดภัยเพียงพอสำหรับท้องถนนของสวีเดน ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก และบางอย่างก็เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิง คำมั่นสัญญานี้คือสิ่งที่ผลักดันให้เรามุ่งหน้าสู่แนวคิดที่ยิ่งใหญ่อันดับต่อไปของ Volvo Cars

ความปลอดภัยของคุณและการดูแลรักษาโลก

องค์ประกอบที่สำคัญของแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราก็คือ การปกป้องคุณและโลกของคุณ เราได้แสดงความรับผิดชอบอย่างจริงจังต่อการรักษาความปลอดภัยของคุณ และจำกัดผลกระทบของเราต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจและการลงทุนทั้งหมดของเรา และเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จและธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ

คำประกาศเกี่ยวกับค่านิยมหลัก - สิ่งแวดล้อม

สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในโลก

เราได้มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยมาโดยตลอด แต่เราก็เข้าใจถึงผลกระทบจากรถที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นี่คือสาเหตุที่เราได้พัฒนาระบบส่งกำลัง Drive-E ที่ประหยัดมากขึ้นแต่ปล่อยมลพิษน้อยลง 

เราใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ส่วนตัวของคุณด้วยเช่นกัน; อากาศภายในรถวอลโว่จะสะอาดกว่าอากาศภายนอก ทั้งนี้ก็เนื่องจากระบบควบคุมสภาพอากาศของเรา และเราก็ทราบดีว่ารถจำเป็นต้องผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณได้ดีขึ้น 


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRIVE-E

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติที่ครอบคลุมของเรา ซึ่งอ้างอิงตามนโยบายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นวิถีทางของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎข้อบังคับ หลักปฏิบัตินี้จะนำไปใช้กับทุกคนที่อยู่ใน Volvo Cars รวมถึงที่ปรึกษาและพนักงานตัวแทนที่ทำงานภายใต้การกำกับดูแลของ Volvo Cars ด้วย เราคาดหวังว่าผู้ติดต่อทางธุรกิจและคู่ค้าทางการพาณิชย์ทุกรายของเราควรอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่มีหลักการคล้ายคลึงกันด้วย สิ่งนี้เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราด้วยเช่นกัน

หลักปฏิบัติ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับล่าสุด

เราได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการผลิตของเรามาตั้งแต่ปี 2000 ก่อนที่จะกลายเป็นระเบียบอย่างเป็นทางการ

ในปี 2003 เราได้ตีพิมพ์รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับแรกของเรา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการรายงานระหว่างประเทศจาก Global Reporting Initiative (GRI) คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับล่าสุดของเราได้ที่นี่


รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่นๆ

ติดต่อกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ถ้าคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือรายงานฉบับล่าสุดของเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดต่อไปนี้:

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Gothenburg, Sweden

citizen@volvocars.com