ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ วอลโว่ ประเทศไทย

วอลโว่ จิตอาสา

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานบริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา เติมฝันปันยิ้มที่โรงเรียน ห้วยยาง จ. ระยอง โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การทำ 5R (Recycle, Repair, Reuse, Reduce, Reject) ปลูกฝังเรื่องการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าด้วยการดูแลและซ่อมแซม นอกจากนี้ ยังได้ช่วยดูแลจุดที่อาจเกิดอุบัติเหตุ โดยปรับปรุงความปลอดภัยรอบสระน้ำเพื่อสวัสดิภาพของนักเรียนซึ่งเป็นเด็กเล็กชั้นประถมศึกษา และมอบทุนทรัพย์เพื่อซื้ออุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน

นางสาว แอเน็ต แอนเดอร์สัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เยาวชนคือกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการดูแลความปลอดภัยของเด็ก ๆ นับเป็นสิ่งสำคัญ ในวันนี้วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนห้วยยาง ขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น หวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พวกเราตั้งใจนำมาแบ่งปัน ทั้งในวันนี้และในระยะยาวด้วยเช่นกัน”

Volvo Volunteer Mission in Rayong

The Volvo Car (Thailand) team recently visited the Huay Yang School in Rayong, to share the brand’s passion for environmental care and safety.  The Volvo volunteers became guest teachers for the day, sharing the idea that everyone has a role to play in saving the planet.  The schoolchildren were encouraged and taught to repair, reuse and recycle everyday objects, instead of throwing them away. In addition, the Volvo team enhanced safety at school by building a plant-covered fence to prevent children from falling into the water. Last but not least, the company offered a donation to the school for the purchase of equipment to enhance learning.

Ms. Anette Andersson, Managing Director of Volvo Car (Thailand) said, “Children are the key force behind any society. It is important to cultivate knowledge and understanding regarding environmental care and safety, and also to take measures that would minimise the physical risks around them. The Volvo Car (Thailand) team was warmly welcomed by the school’s teachers and students. We hope to have succeeded in instilling some life-long lessons that will benefit these children in the future.” 


กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม