ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ วอลโว่ ประเทศไทย

ประมวลภาพบรรยากาศในงาน Motor Expo 2015

ประมวลภาพบรรยากาศในงาน Motor Expo 2015
- โชว์วัฒนธรรมแบบสวีเดน เป็นการเฉลิมฉลองลูเซีย-เทพแห่งแสงสว่าง ปกติงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 13ธันวาคมของทุกปี และนับเป็นหนึ่งในคืนที่ยาวนานและท้องฟ้ามืดมากที่สุดของปีด้วย เด็กๆ ทั้งชายและหญิงจะมายืนเป็นวงล้อมรอบลูเซีย และร้องเพลงเพราะๆ เพื่อฉลองโอกาสพิเศษดังกล่าว

At Motor Expo 2015
- A Swedish tradition where we celebrate the feast day of Saint Lucia, our patron saint of light.  We do this every year on December 13, which is one of the longest and darkest nights of the year. Girls and boys gather around “Lucia”, and sing beautiful songs to mark the festive season.

กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม