Makale versiyonu 2021.186.0

Gizlilik Bildirimi – Tüketici anketleri

Yürürlük başlangıç tarihi:

Yayımlanma tarihi:

Bu belge, bir tüketici anketimize (bundan böyle "Tüketici Anketi" olarak anılacaktır) katıldığınızda, Volvo Cars'ın kişisel verilerinizi (aşağıda tanımlanan şekilde) işleme yöntemini açıklamaktadır.

Aşağıdaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz:

1. Hakkımızda

Tüketici Anketleri ile ilgili kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan kuruluş Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti.'nin kayıtlı adresi Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2 Kule No:8/B K:9 Tepeüstü Ümraniye-İstanbul, Türkiye'dir, şirketin kayıt numarası 422515'tir ve bu belgede bundan böyle "Volvo Cars", "biz" veya "bizi/bize" şeklinde anılacaktır.

2. Topladığımız kişisel veri türleri ve toplama nedenlerimiz

Size bir Tüketici Anketi talebi gönderebilmek için, sizinle ilgili aşağıda belirtilen veri kategorilerini işlemden geçireceğiz:

 • İsim, e-posta adresi, telefon numarası, hitap, yaş, cinsiyet, posta kodu ve şehir gibi tanımlayıcı bilgiler. Bu verileri, Tüketici Anketini göndermek ve bölümlendirme yoluyla tüketici performansını değerlendirmek için işliyoruz. Bu işleme faaliyeti, genel ticari işlemleri ve tüketici deneyimini iyileştirmemize olanak tanımaktadır. Veriler, e-Gizlilik Yönergesi (ePrivacy Directive) (2002/58/EC) / (Art. 6(1)(a) GDPR, KVKK Art.5. ve Art.13(1)) onaylarınıza dayanılarak işlenmekte ve Volvo Cars bünyesinde muhafaza edilmektedir. Anketin gönderilmesine ilişkin verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz onayı, aşağıda "Haklarınız" bölümünde verilen web formunu kullanarak veya anket gönderisinde yer alan "Aboneliği Sonlandır" bağlantısına doğrudan tıklayarak, dilediğiniz anda iptal edebilirsiniz.
 • Aracınızın araç tipi, Araç Şasi Numarası (VIN) ve kayıt numarası (REG) gibi verileri. Bu verileri e-Gizlilik Yönergesi (ePrivacy Directive) (2002/58/EC) / (Art. 6(1)(a) GDPR, KVKK Art.5. ve Art.13(1)) onaylarınıza dayanarak, saha eylemleri ve garanti performansı için işliyoruz.
 • Sözleşme tipi, abonelik numarası, araç ilişkisi (sözleşme/satış tipi başlangıç ve bitiş tarihi). Bu verileri, Tüketici Anketini göndermek ve bölümlendirme yoluyla tüketici performansını değerlendirmek için işliyoruz. Bu işleme faaliyeti, genel ticari işlemleri ve tüketici deneyimini iyileştirmemize olanak tanımaktadır. Veriler, e-Gizlilik Yönergesi (ePrivacy Directive) (2002/58/EC) / (Art. 6(1)(a) GDPR, KVKK Art.5. ve Art.13(1)) onaylarınıza dayanılarak işlenmektedir.
 • Açma/tıklama oranları. Bu verileri istatistiksel analizler ve aralık ölçümlerinin yanı sıra, tüketicilerimizin ilgi alanlarını anlamak için de işliyoruz. Bu analiz için e-posta davetleri, yine web sitemize eklenmiş olan tek pikselli görüntü dosyalarını görüntüleyen web işaretçilerini veya takip piksellerini içerir. Veriler, e-Gizlilik Yönergesi (ePrivacy Directive) (2002/58/EC) / (Art. 6(1)(a) GDPR, KVKK Art.5. ve Art.13(1)) onaylarınıza dayanılarak işlenmektedir.

3. Verilerinizi muhafaza etme süremiz

Anket geri bildirim yanıtlarınız, yanıtınızı gönderdiğiniz andan itibaren beş (5) yıla kadar saklanacak ve bu sürenin sonunda anonim hale getirilecektir.

Yanıtlarınızın güvenliğini korumak için, geri bildirim daveti size başka hiçbir kişinin erişemeyeceği, kişiselleştirilmiş bir anket sağlar. Anket web sitesi ve diğer veri saklama olanaklarımızda, kontrolünüz altındaki bilgileri kaybolmaya, kötüye kullanıma ve tahrif edilmeye karşı korumak için yerleştirilmiş güvenlik önlemleri yer almaktadır.

Tarafımıza sağladığınız kişisel bilgilere yalnızca belirli çalışanlar erişebilir. Bu kişiler bilgilere yalnızca olay işlemleri, veri analizi ve kalite kontrol amacıyla erişebilirler.

4. Kişisel verilerinizi paylaştığımız kuruluşlar

KVKK Art. 9 uyarınca verdiğiniz açık onaya dayanarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kategorilerdeki üçüncü taraflar ile, bilinmesi gereken ölçüde paylaşabiliriz:

 • IT çözüm sağlayıcıları gibi, etkinliklerimizi genel olarak destekleyen işlemcilerimiz;
 • Tüketici Anketlerinin sağlanmasını destekleyen işlemcilerimizin kişisel verilerinizi, hizmetleri bizim adımıza ve yürürlükteki her veri işleme anlaşması ile uyumlu şekilde sağlamak dışında herhangi bir amaçla kullanabilme kapasiteleri, sözleşme ile sınırlandırılmıştır:
  • Tüketici Anketlerinin temini.
  • WhatsApp metin iletişimi.
  • Bakım İşlemleri.

Kişisel verileriniz (uygulanabiliyorsa) seçilen perakende satıcınıza ve VCC olarak aynı şirketler grubu içindeki firmalara açıklanacak ve bu kuruluşlar tarafından işlenecektir. VCC olarak aynı şirketler grubu içinde olan, ancak Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışında yer alan firmalar söz konusu olduğunda, kişisel verilerinizi Avrupa Komisyonu tarafından benimsenmiş Standart Sözleşme Maddeleri'ne dayanarak aktaracağız.

5. Gerçekleştirdiğimiz veri işleme ile ilgili haklarınız

GDPR kapsamında, sizinle ilgili olarak işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında belirli yasal haklarınız bulunmaktadır. Aşağıda kısaca açıklanan bu haklarınızı, yine aşağıda verilen özel formu doldurarak uygulamaya koyabilirsiniz.

 1. Onayı geri çekme hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz onayı, dilediğiniz anda ve geleceğe dönük olarak geri alabilirsiniz.
 2. Kişisel verilerinize erişme hakkı: Bizden, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerle ilgili bilgiler isteyebilirsiniz. Talep edildiğinde, kişisel verilerinizin bir kopyasını size verebiliriz. Kişisel verilerinizin daha fazla kopyasını talep ederseniz, sizden idari masraflarımız nedeniyle makul bir ücret alabiliriz. Kişisel verilerinizi Avrupa Birliği (EU) ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışındaki bir ülkeye aktarıp aktarmadığımızı ve bu ülkelerde işleyip işlemediğimizi onaylamamızı talep etme ve kişisel verilerinizin Avrupa Birliği (EU) ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışındaki bir ülkeye aktarılmasına yönelik tedbirlerimiz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.
 3. Düzeltme hakkı: Bizden, sizinle ilgili hatalı veya eksik kişisel bilgileri düzeltmemizi isteyebilirsiniz. Kişisel verilerinizi mülkiyetimiz veya kontrolümüz altında ve kullanımımıza sunulan en son bilgilere dayanarak, kesintisiz, doğru, eksiksiz, güncel ve konuyla ilgili şekilde muhafaza etmek için elimizden gelen tüm makul çabayı gösteriyoruz.
 4. Sınırlandırma hakkı: Aşağıda belirtilen durumlarda, bizden kişisel verileriniz ile yapılacak işlemlerin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.
  1. kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda, doğruluğunu kanıtlamamız için gerek duyduğumuz süre boyunca,
  2. işlem yapılmasının kanuna aykırı olduğu ve kişisel verilerinizin silinmesi yerine, işlenmesinin sınırlandırılmasını talep ettiğiniz durumlarda,
  3. kişisel verilerinize işleme amacıyla artık ihtiyaç duymamamıza rağmen, bunları yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli gördüğünüz durumlarda, veya
  4. kişisel verilerinizin bizim meşru zeminimizin sizin meşru zemininizi geçersiz kılıp kılmadığını doğrularken işlenmesine itiraz ettiğinizde.
 5. Taşınabilirlik hakkı: Aşağıdaki durumlarda, bize sağladığınız kişisel verilerinizi alma ve teknik açıdan mümkünse, (tarafımıza verdiğiniz) kişisel verilerinizi başka bir organizasyona iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz:
  1. kişisel verilerinizi otomatik araçlarla işlediğimizde;
  2. kişisel verilerinizin işlenmesini sizin onayınıza dayandırdığımızda veya kişisel verilerinizi işlememiz, bir tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası veya performansı için gerekli olduğunda;
  3. kişisel verileriniz bize sizin tarafından sağlandığında; ve
  4. taşınabilirlik hakkınız, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemediğinde.
  Kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizi alma hakkınız, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilememelidir. Kişisel verilerinizin bizden başka bir organizasyona iletilmesi hakkınız, söz konusu iletim, teknik olarak uygulanabiliyorsa geçerlidir.
 6. Sildirme hakkı: Sizinle ilgili olarak işlediğimiz kişisel verileri silmemizi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu talebinizi, kişisel verilerinizi işlememizin aşağıdakiler için gerekli olmaması durumunda yerine getirebiliriz:
  1. ifade özgürlüğü ve bilgi özgürlüğü hakkını uygulamak için;
  2. verilerin, bir süjesi olduğumuz Birlik veya Üye Ülke yasaları tarafından işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe riayet etmek için;
  3. kamu yararı, bilimsel veya tarihi araştırma veya istatistik amaçlarına yönelik arşivleme için; veya
  4. yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.
 7. İtiraz etme hakkı: İşlemlerin onayınıza değil, meşru menfaatlerimize veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerine dayandırılmış olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine özel bir durumunuz nedeniyle –dilediğiniz anda– itiraz edebilirsiniz. Bu durumda, zorunlu meşru zemini ve verilerin işlenmesine veya yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulmasına yönelik ağır basan bir menfaati sergileyemediğimiz takdirde, kişisel verilerinizi artık herhangi bir işleme tabi tutmayacağız. Verilerin işlenmesine itiraz ediyorsanız, lütfen kişisel verilerinizin silinmesini de isteyip istemediğinizi belirtin; aksi takdirde onları yalnızca sınırlandırmaya gideceğiz. Ayrıca, söz konusu işleme faaliyetinin meşru menfaatlerimize dayanması kaydıyla, kişisel verilerinizin (söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde, profil oluşturmayı da içeren) doğrudan pazarlama için işlenmesine, nedeni ne olursa olsun, dilediğiniz anda itiraz etme hakkına da sahipsiniz. Pazarlama sizin onayınıza dayanıyorsa, onayınızı geri çekebilirsiniz (yukarıya bakınız).
 8. Şikayette bulunma hakkı: Yerel veri koruma denetleme kurumunuza veya AB içindeki başka herhangi bir veri koruma otoritesine şikayette bulunabilirsiniz. Ancak ilk önce bizimle iletişim kurmanızı ve sorununuzu çözmeye çalışmamızı tercih ederiz. İletişim bilgilerimiz aşağıda verilmektedir.

Bizimle ilgili haklarınızı, talebinizle gereken şekilde ilgilenmemize yardımcı olması için bu formu doldurarak yürürlüğe koyabilirsiniz. Çevrimiçi form, kimliğinizi doğrulamamızı ve talebinizi incelememizi gerektiren bilgiler içermektedir. Telefon veya e-posta yoluyla gönderilen taleplerde, sizin kişisel bilgilerini topladığımız kişi olduğunuzu makul şekilde doğrulayabilmemizi sağlayacak yeterli bilgileri vermeniz ve talebinizi gerektiği gibi değerlendirebilmemiz ve yanıtlayabilmemiz için gerekli ayrıntıları içerecek şekilde açıklamanız gerekecektir. Erişim ve silme taleplerinizde kimliğinizi verilen bilgilerle doğrulayamadığımız durumlarda, sizden ek bilgi sağlamanızı talep edebiliriz.

Bu hakları, bu bildirimde belirtilen ortak denetçilerin tümü ile ilgili olarak uygulayabilirsiniz.

6. KVKK kapsamındaki haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca, şirketimize başvurma ve aşağıdakileri talep etme hakkınız olduğunu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Eğer kişisel verileriniz işleniyorsa, bu işlemlerle ilgili bilgi almak,
 • Verilerinizin işlenme amacını ve bu tür verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü tarafları bilmek,
 • Varsa tam veya doğru işlenmemiş verilerin düzeltilmesi, ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesi,
 • 6698 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin kaybolması, silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin aktarıldığı bu işlemlerin üçüncü taraflara bildirilmesi,
 • Sizin için olumsuz sonuç doğuracak şekilde, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yollarla işlenmesine itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı şekilde işlenmesinden doğan zararın tazminini talep etmek

7. İletişim bilgileri

Haklarınızı uygulamak için, lütfen yukarıda Müşteri Gizlilik Politikasında belirtilen web formunu kullanın. Kişisel verilerin korunması ile ilgili diğer tüm sorularınız için, bu gizlilik bildiriminde ortak denetçi olarak belirtilen Volvo Car UK Ltd ile, burada verilen iletişim bilgileri üzerinden doğrudan irtibata geçebilirsiniz: https://www.volvocars.com/uk/support/contact-us

Volvo Car Corporation Veri Koruma Yetkilisi ile aşağıdaki bilgiler üzerinden de iletişime geçebilirsiniz:

Şirket: Volvo Car Corporation

Posta adresi: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, İsveç

E-posta: globdpo@volvocars.com

Şirket: Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti

Posta adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2 Kule No:8/B K:9 Tepeüstü Ümraniye-İstanbul,Turkey

E-Posta: kvkktr@volvocars.com

Web sitesi: https://www.volvocars.com/tr

8. Gizlilik Bildirimimizde Yapılan Değişiklikler

Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda gizlilik uygulamalarımızda değişiklik yapma ve bu gizlilik bildiriminde güncelleştirme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Bu nedenle, bu gizlilik bildirimine her zaman başvurmanızı önemle tavsiye ederiz. Bu gizlilik bildirimi, belgenin en üst kısmında görüntülenen tarihte günceldir. Kişisel verilerinize, farklı şekilde davranmak için onayınıza sahip değilsek, toplandıkları kapsamda gizlilik bildirimi ile tutarlı olacak şekilde davranacağız.