Makale versiyonu 2021.186.0

Gizlilik Bildirimi – Tüketici anketleri

Yürürlük başlangıç tarihi:

Yayımlanma tarihi:

Bu belge, bir tüketici anketimize (bundan böyle "Tüketici Anketi" olarak anılacaktır) katıldığınızda, Volvo Cars'ın kişisel verilerinizi (aşağıda tanımlanan şekilde) işleme yöntemini açıklamaktadır.

Aşağıdaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz:

 1. Hakkımızda;
 2. Topladığımız kişisel veri türleri ve toplama nedenlerimiz;
 3. Verilerinizi muhafaza etme süremiz;
 4. Kişisel verilerinizi paylaştığımız kuruluşlar;
 5. Gerçekleştirdiğimiz veri işleme ile ilgili haklarınız;
 6. KVKK kapsamındaki haklarınız;
 7. İletişim bilgileri; ve
 8. Gizlilik Bildirimimizde Yapılan Değişiklikler.

1. Hakkımızda

Tüketici Anketleri ile ilgili kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan kuruluş Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti.'nin kayıtlı adresi Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2 Kule No:8/B K:9 Tepeüstü Ümraniye-İstanbul, Türkiye'dir, şirketin kayıt numarası 422515'tir ve bu belgede bundan böyle "Volvo Cars", "biz" veya "bizi/bize" şeklinde anılacaktır.

2. Topladığımız kişisel veri türleri ve toplama nedenlerimiz

Size bir Tüketici Anketi talebi gönderebilmek için, sizinle ilgili aşağıda belirtilen veri kategorilerini işlemden geçireceğiz:

 • İsim, e-posta adresi, telefon numarası, hitap, yaş, cinsiyet, posta kodu ve şehir gibi tanımlayıcı bilgiler. Bu verileri, Tüketici Anketini göndermek ve bölümlendirme yoluyla tüketici performansını değerlendirmek için işliyoruz. Bu işleme faaliyeti, genel ticari işlemleri ve tüketici deneyimini iyileştirmemize olanak tanımaktadır. Veriler, e-Gizlilik Yönergesi (ePrivacy Directive) (2002/58/EC) / (Art. 6(1)(a) GDPR, KVKK Art.5. ve Art.13(1)) onaylarınıza dayanılarak işlenmekte ve Volvo Cars bünyesinde muhafaza edilmektedir. Anketin gönderilmesine ilişkin verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz onayı, aşağıda "Haklarınız" bölümünde verilen web formunu kullanarak veya anket gönderisinde yer alan "Aboneliği Sonlandır" bağlantısına doğrudan tıklayarak, dilediğiniz anda iptal edebilirsiniz.
 • Aracınızın araç tipi, Araç Şasi Numarası (VIN) ve kayıt numarası (REG) gibi verileri. Bu verileri e-Gizlilik Yönergesi (ePrivacy Directive) (2002/58/EC) / (Art. 6(1)(a) GDPR, KVKK Art.5. ve Art.13(1)) onaylarınıza dayanarak, saha eylemleri ve garanti performansı için işliyoruz.
 • Sözleşme tipi, abonelik numarası, araç ilişkisi (sözleşme/satış tipi başlangıç ve bitiş tarihi). Bu verileri, Tüketici Anketini göndermek ve bölümlendirme yoluyla tüketici performansını değerlendirmek için işliyoruz. Bu işleme faaliyeti, genel ticari işlemleri ve tüketici deneyimini iyileştirmemize olanak tanımaktadır. Veriler, e-Gizlilik Yönergesi (ePrivacy Directive) (2002/58/EC) / (Art. 6(1)(a) GDPR, KVKK Art.5. ve Art.13(1)) onaylarınıza dayanılarak işlenmektedir.
 • Açma/tıklama oranları. Bu verileri istatistiksel analizler ve aralık ölçümlerinin yanı sıra, tüketicilerimizin ilgi alanlarını anlamak için de işliyoruz. Bu analiz için e-posta davetleri, yine web sitemize eklenmiş olan tek pikselli görüntü dosyalarını görüntüleyen web işaretçilerini veya takip piksellerini içerir. Veriler, e-Gizlilik Yönergesi (ePrivacy Directive) (2002/58/EC) / (Art. 6(1)(a) GDPR, KVKK Art.5. ve Art.13(1)) onaylarınıza dayanılarak işlenmektedir.

3. Verilerinizi muhafaza etme süremiz

Anket geri bildirim yanıtlarınız, bir Volvo Cars aracın sahibi veya sürücüsü olarak artık bir kaydınızın bulunmamasından sonra en fazla beş (5) yıl muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz altı (6) ay sonra veya yanıtlarınız Volvo Cars Müşteri Hizmetleri veya onun İş Ortakları ile bir teması gerektiriyorsa, sorunun çözümlenmesinden on iki (12) ay sonra isimsiz hale getirilir.

Yanıtlarınızın güvenliğini korumak için, geri bildirim daveti size başka hiçbir kişinin erişemeyeceği, kişiselleştirilmiş bir anket sağlar. Anket web sitesi ve diğer veri saklama olanaklarımızda, kontrolünüz altındaki bilgileri kaybolmaya, kötüye kullanıma ve tahrif edilmeye karşı korumak için yerleştirilmiş güvenlik önlemleri yer almaktadır.

Tarafımıza sağladığınız kişisel bilgilere yalnızca belirli çalışanlar erişebilir. Bu kişiler bilgilere yalnızca olay işlemleri, veri analizi ve kalite kontrol amacıyla erişebilirler.

4. Kişisel verilerinizi paylaştığımız kuruluşlar

KVKK Art. 9 uyarınca verdiğiniz açık onaya dayanarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kategorilerdeki üçüncü taraflar ile, bilinmesi gereken ölçüde paylaşabiliriz:

 • IT çözüm sağlayıcıları gibi, etkinliklerimizi genel olarak destekleyen işlemcilerimiz;
 • Tüketici Anketlerinin sağlanmasını destekleyen işlemcilerimizin kişisel verilerinizi, hizmetleri bizim adımıza ve yürürlükteki her veri işleme anlaşması ile uyumlu şekilde sağlamak dışında herhangi bir amaçla kullanabilme kapasiteleri, sözleşme ile sınırlandırılmıştır:
  • Tüketici Anketlerinin temini.
  • WhatsApp metin iletişimi.
  • Bakım İşlemleri.

Kişisel verileriniz (uygulanabiliyorsa) seçilen perakende satıcınıza ve VCC olarak aynı şirketler grubu içindeki firmalara açıklanacak ve bu kuruluşlar tarafından işlenecektir. VCC olarak aynı şirketler grubu içinde olan, ancak Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışında yer alan firmalar söz konusu olduğunda, kişisel verilerinizi Avrupa Komisyonu tarafından benimsenmiş Standart Sözleşme Maddeleri'ne dayanarak aktaracağız.

5. Gerçekleştirdiğimiz veri işleme ile ilgili haklarınız

Hakkınızda işlediğimiz kişisel verilerle ilgili olarak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından tanınan belirli yasal haklarınız bulunmaktadır. Verilerinizi işlememize yönelik onayınızı geri çekebilir veya buna itiraz edebilir, sizinle ilgili olarak muhafaza ettiğimiz verilere erişebilir, verilerinizin düzeltilmesini veya sınırlandırılmasını talep edebilir, verilerinizin başka bir kuruluşa taşınmasını isteyebilir, verilerinizi silmemizi isteyebilir ve son olarak, bir veri koruma düzenleyici otoritesine şikayette bulunabilirsiniz.

Haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi -ne anlama geldikleri, bunları nasıl ve ne zaman uygulayabileceğiniz- 'mızda yer almaktadır.

6. KVKK kapsamındaki haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca, şirketimize başvurma ve aşağıdakileri talep etme hakkınız olduğunu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Eğer kişisel verileriniz işleniyorsa, bu işlemlerle ilgili bilgi almak,
 • Verilerinizin işlenme amacını ve bu tür verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü tarafları bilmek,
 • Varsa tam veya doğru işlenmemiş verilerin düzeltilmesi, ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesi,
 • 6698 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin kaybolması, silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin aktarıldığı bu işlemlerin üçüncü taraflara bildirilmesi,
 • Sizin için olumsuz sonuç doğuracak şekilde, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yollarla işlenmesine itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı şekilde işlenmesinden doğan zararın tazminini talep etmek

7. İletişim bilgileri

Haklarınızı uygulamak için, lütfen yukarıda Müşteri Gizlilik Politikasında belirtilen web formunu kullanın. Kişisel verilerin korunması ile ilgili diğer tüm sorularınız için, bu gizlilik bildiriminde ortak denetçi olarak belirtilen Volvo Car UK Ltd ile, burada verilen iletişim bilgileri üzerinden doğrudan irtibata geçebilirsiniz: https://www.volvocars.com/uk/support/contact-us

Volvo Car Corporation Veri Koruma Yetkilisi ile aşağıdaki bilgiler üzerinden de iletişime geçebilirsiniz:

Şirket: Volvo Car Corporation

Posta adresi: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, İsveç

E-posta: globdpo@volvocars.com

Şirket: Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti

Posta adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2 Kule No:8/B K:9 Tepeüstü Ümraniye-İstanbul,Turkey

E-Posta: kvkktr@volvocars.com

Web sitesi: https://www.volvocars.com/tr

8. Gizlilik Bildirimimizde Yapılan Değişiklikler

Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda gizlilik uygulamalarımızda değişiklik yapma ve bu gizlilik bildiriminde güncelleştirme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Bu nedenle, bu gizlilik bildirimine her zaman başvurmanızı önemle tavsiye ederiz. Bu gizlilik bildirimi, belgenin en üst kısmında görüntülenen tarihte günceldir. Kişisel verilerinize, farklı şekilde davranmak için onayınıza sahip değilsek, toplandıkları kapsamda gizlilik bildirimi ile tutarlı olacak şekilde davranacağız.