Makale versiyonu 6.0.7

Gizlilik Bildirimi – Araç veri analizleri

Denetleyici

556074-3089 şirket tescil numarası ile Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, İsveç adresinde ikamet eden ve bundan böyle "Volvo", "biz", "bizim" ve "bizi/bize"olarak anılacak olan İsveçli tüzel kişilik Volvo Car Corporation, kişisel verilerinizi 'denetçi' sıfatıyla aşağıda açıklanan şekilde işleyecektir.

İşlemenin amacı ve yasal dayanağı[1]

Araç-kayıtlı verileri işlemenin amacı, Volvo Cars'ın -örneğin araçların kalite ve güvenlik özelliklerini geliştirmek ve izlemek gibi- ürün araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmesidir. İşleme faaliyetlerinin amacı aynı zamanda Volvo Cars'ın garanti taahhütlerini yönetmesi ve motor emisyon verilerine ilişkin yasal gereklilikleri yerine getirmesidir.

İşleme faaliyetlerinin yasal temeli, yukarıda açıklanan şekilde gerçekleştirmeye çalıştığımız amaçlara dayanan meşru menfaatlerdir.

Gerçek dünya motor emisyon verilerini açıklamanın yasal zemini, Volvo'nun yasal yükümlülüklerine riayet etmesidir.

Veri Kategorileri

Araç bileşenlerinden gelen durum ve istatistik verilerini, örneğin kilometre sayacı veya başlatma/durdurma sayısı gibi temel araç kullanım istatistiklerini, aracın işlev ve servislerini kullanma ve bunlarla karşılıklı iletişim kurma biçiminiz hakkında bileşen istatistikleri ile ilişkilendirilmek üzere istatistiksel veriler biçimine getirilen verileri, aracın donanım ve yazılımını tanımlayan araç verilerini, Arıza Teşhis Sorun Kodları'nı (Diagnostic Trouble Codes - DTC'ler), ilgili DTC'lerden gelen sensör verilerini, araçların aktif güvenlik sistemlerinden alınan sensör verilerini ve Araç Şasi Numarası (Vehicle Identification Number - VIN) gibi verileri toplamaktayız.

Yetkisiz erişim, yazılım güncellemelerine yönelik doğrulama, araç ağındaki anormallikler (izinsiz giriş algılama) gibi güvenlik verilerini de toplamaktayız. Bunlara ek olarak, emisyonla ilgili araç parametrelerini de toplayabiliriz.

İfşa / Kişisel verilerinizin alıcıları / Transfer

Yukarıda listelenen veri kategorileri, aracınızdan Volvo Cars'a aktarılmıştır. Emisyon değerlerinin izlenmesine ilişkin araç parametreleri, yerel yönetmeliklere uygun şekilde yetkililere rapor edilir. Araç verileri, Volvo adına çalışmalar yapabilmeleri için ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bağlı kuruluşlarımıza ve iş ortaklarımıza açıklanacak ve bu kuruluşlar tarafından işlenecektir.

Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışında bulunan iş ortaklarımıza kişisel verilerinizi, Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen Standart Sözleşme Klozları'nı temel alarak aktaracağız.

Saklama süresi

Belirli kişisel verileri yasal gereklilikler nedeniyle daha uzun süre işlememiz gerekmediği takdirde, yasal yükümlülüklerle ilgili verileri, toplama tarihimizden itibaren en fazla 3 yıl süreyle muhafaza edeceğiz. Güvenlik kazası verileri, aktif güvenlik olayı verileri ve diğer veriler 2 yıl boyunca muhafaza edilecektir.

Haklarınız ve iletişim bilgileri

Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca, bir birey olarak şahsınızın belirli hakları bulunmaktadır. Araç verilerinin burada açıklanan şekilde işlenmesine yönelik haklar:

Erişim hakkı

Sizinle ilgili olarak sakladığımız kişisel verilerin bir kopyasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Düzeltme hakkı

Kişisel verilerinizin hatasız ve güncel olduğundan emin olmak istiyoruz. Doğru olmadığını düşündüğünüz bilgileri düzeltmemizi veya kaldırmamızı talep edebilirsiniz.

Sildirme hakkı

Verilerinizin yasa dışı şekilde işlenmesi durumunda, kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz.

İşlemlere itiraz etme/işlemleri sınırlandırma hakkı

Ayrıca, araç verilerinizi toplamamıza itiraz etme ve durdurma ve belirli durumlarda işlemleri sınırlandırma haklarına da sahipsiniz.

Yukarıda açıklanan araç-kayıtlı verilerin toplanmasını sona erdirmek için, araç sahibi olarak şahsınızın Müşteri Hizmetleri (Satış Sonrası Hizmetler) birimimiz ile telefon, e-posta veya belgenin son kısmında açıklanan şekilde form yoluyla iletişime geçmesi gerekmektedir. Pazarınızla ilgili iletişim bilgilerine erişmek için, lütfen tıklayın: support.volvocars.com/contact

Bir denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkı

Kişisel verilerinizi gizlilik yasa ve yönetmeliklerini ihlal ederek işlediğimize inanıyorsanız, ilgili denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır. İsveç'teki denetleme kurumu Datainspektionen'dir ve adresi aşağıda verilmektedir:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

İsveç

Haklarınızı uygulamaya koymak istiyorsanız, lütfen çevrimiçi WEB FORMU'muzu kullanın.

Kişisel verilerinizi işlememize ilişkin haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek, yetkili kişiler ve şikayetler için iletişim bilgileri ve Veri Koruma Yetkilimizin iletişim bilgileri konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen başvurun: Volvo Car Group VOLVO CAR TURKEY OTOMOBİL LİMİTED ŞİRKETİ MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (https://support.volvocars.com/privacy).