Makale versiyonu 2024.115.0

Volvo Cars Uygulaması Gizlilik Bildirimi

Yürürlük başlangıç tarihi:

Yayımlanma tarihi:

Bu aydınlatma metni, Volvo Cars (aşağıda tanımlandığı şekliyle) ve bazen diğer kuruluşların, Volvo Cars mobil uygulamasını (bundan sonra "Volvo Cars Uygulaması" olarak anılacaktır) kullandığınızda kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra kısaca Kanun olarak anılacaktır) kapsamında ne şekilde işlediğini ve haklarınızı sizlere açıklamaktadır.

Kanun’da düzenlenen "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. madde ile "İlgili Kişinin Hakları" başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini ("Aydınlatma Metni") bilginize sunmaktayız. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için Müşteri Gizlilik Politikası ve Müşteri Aydınlatma Metnimizin yer aldığı https://www.volvocars.com/tr/ adresini ziyaret etmenizi öneririz. İşbu aydınlatma metni ise yalnızca Volvo Car App mobil uygulamasına üye olunması kapsamında işlenen verilere ilişkindir.

Volvo Cars Uygulaması, Volvo marka aracınıza bağlı kalmayı sağlayan çeşitli işlevlere sahip olup bu işlevlerin aşağıda açıklayacağımız şekilde farklı türde kişisel veri işleme gereksinimleri vardır. Tabi olduğunuz ülke pazarına ve sahip olduğunuz abonelik türüne bağlı olarak, bu işlevler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Volvo Cars Hizmetleri - Bu, aşağıda 2.1 (Volvo Cars Uygulamasını kullandığınızda), 2.2 (Aboneliğiniz), 2.3 (Volvo Cars Uzaktan Araç Hizmetleri), 2.4 (Driving Journal (Sürüş Günlüğü)), 2.5 (Halka Açık Şarj), 2.6 (Bizimle İletişime Geçtiğinizde), 2.7 (Pazarlama İletişimi ve Anketler), 2.8 (Uygulama Analitiği) ve 2.9 (Araştırma ve Geliştirme) bölümlerinde belirtilen yönleri içerir.

İşbu aydınlatma metni içerisinde sayılan hizmetler, sizlerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak uygulamanın zamanla geliştirilmesi sonucunda değişebilecek olup, yukarıda yer alan hizmetler üyelik aşamasında Volvo tarafından sunulacak asgari hizmet şartları ve veri işleme amaçlarını ortaya koymaktadır. Güncel hizmetlerimizi Volvo Car App üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Bu belgede yer alan konular:

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinden Sorumlu "Veri Sorumlusu" Kim?

Kişisel verilerinizin Volvo Cars Uygulaması'ndaki işlenmesiyle ilgili sorumluluk aşağıdaki şekilde bölünmüştür:

 • Aboneliğiniz, Volvo Cars uzaktan araç hizmetleri, Sürüş Günlüğü (Driving Journal), Dijital Anahtar, Açık Şarj, Uygulama Analitiği ve Araştırma ve Geliştirme ile ilgili kişisel verilerin ana işlenmesinden sorumlu kuruluş, “İsveç, Gothenburg'da Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31” adresinde kayıtlı olan Volvo Car Corporation'dır. Şirket kayıt numarası 556074-3089 ile temsil edilir ve bundan sonra "Volvo Cars" olarak anılacaktır.
 • Bizimle iletişime geçtiğinizde ve Pazarlama iletişimi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kuruluşlar, ortaklaşa olarak:
 • Volvo Car Corporation ve
 • İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 422515 sicil numarası ile kayıtlı, 0925011785500014 Mersis numaralı, şirket merkezi “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka 2 Sit. 2. Kule No:8 B/14 K:4 34771 Tepeüstü Ümraniye-İstanbul” adresinde bulunan Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi’dir.
 • Volvo Cars Uygulaması aracılığıyla rezerve edilen satıcı hizmetleri (Dijital servis rezervasyonu ve Pick-up & Delivery Service), Volvo Cars, Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi ve satıcı hizmetini talep ettiğiniz Volvo Yetkili Satıcısı (bundan sonra "Volvo Yetkili Satıcısı" veya "Yetkili Satıcı" olarak anılacaktır) tarafından ortak denetleyici olarak yürütülür.

2. Toplanan Kişisel Veriler, Veri Toplama Yöntemi, Hukuki Sebebi, Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Ne Kadar Süreyle Muhafaza Edileceği

Yukarıda belirtildiği gibi, Volvo Cars Uygulaması, aracınızın modeline ve pazarınıza bağlı olarak farklı işlevlere sahiptir ve bu işlevler, kullanıcıların kişisel verilerini işlemek için farklı gereksinimlere sahiptir. Kişisel verileriniz, Volvo Car App mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek üyelik işlemi sırasında elektronik ortamda elde edilmektedir. Aşağıda, Volvo Cars Uygulaması'nın farklı işlevlerini ve bu işlevler kapsamında hangi kişisel verilerinizin işleneceğini, hukuki sebebi, hangi amaçla ve ne kadar süreyle muhafaza edileceğini açıklıyoruz:

2.1 Volvo Cars Uygulamasını kullandığınızda

Volvo Cars Uygulamasını kullandığınızda, işleyişini izlemek ve gerektiğinde sorun giderme tedbirlerini almak için, Volvo Cars Uygulamasını kullanımınız ile ilgili verileri otomatik olarak topluyoruz. Bunu gerçekleştirmek için, cihaz bilgileri (örneğin cihaz üreticisi, uygulama yükleme kimliği), genel araç bilgileri (örneğin araç modeli ve tipi, yıl, kullanıcı ülkesi) ve kullanım verileri (örneğin tıklamalar, görüntülemeler ve olası sorunlar veya hatalar) gibi bilgileri kullanıyoruz. Bu işleme faaliyeti, size güvenli ve işlevsel bir Volvo Cars Uygulaması sağlamaya yönelik meşru menfaatimiz için gereklidir. Bu amaçla kullanılan bilgiler, toplandıktan sonra 30 gün süreyle saklanır.

2.2 Aboneliğiniz

Eğer Volvo Cars uzaktan araç hizmetleri veya diğer Volvo bağlantılı hizmetleri için bir aboneliğiniz varsa, bu hizmeti Volvo Cars Uygulaması'nda yenileme fırsatı elde edebilirsiniz. Mevcut bir abonelik için kaydolduğunuzda veya uzantı yaptığınızda ve aboneliğinizi yönetmemiz için, kimlik bilgilerinizi (adınız, soyadınız, telefon numarası, e-posta adresi, VIN) ve satın alma durumunuzu ve geçmişinizi işleriz. İşleme amacımız, satın alımınızı (satın alma işleminden teslimata kadar) yönetmek, ilgili yetkililere resmi raporlama için gerekli olanlar dahil, satın aldığınız hizmetlerle ilgili taleplerinizi yönetmek, teslimatı takip etmek ve satın aldığınız hizmetlerle ilgili güncellemeleri iletmektir. Ödemelerinizi işlemek için üçüncü taraf bir ödeme sağlayıcısı kullanıyoruz ve bu, kişisel verilerinizin ayrı bir işlenmesidir. Ödeme işlem sağlayıcısının gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgiyi bölüm 3'te okuyabilirsiniz. Son aboneliğiniz sona erdikten sonra, yeniden abone olmayı seçerseniz veya faturalara veya makbuzlara erişmeniz gerekirse hizmete devam edebilmeniz için, bu hizmetle ilişkili ayrıntılar da dahil olmak üzere kişisel verilerinizi doksan (90) gün boyunca saklayacağız. Ayrıca, satın alma işleminize ilişkin verileri muhasebe ve finansal raporlama mevzuatına uygun şekilde saklamak için on (10) yıl boyunca arşivleyeceğiz - bu bir yasal yükümlülüktür.

2.3 Volvo Cars Uzaktan Araç Hizmetleri

Volvo Cars uzaktan araç hizmetlerini sunmak için, adınız ve soyadınız, telefon numaranız, Volvo kimliği (e-posta adresi), araç tanımlama numarası - "VIN", benzersiz cihaz tanımlayıcı ve bildirim tokeni gibi kimlik bilgilerini ve satın alma geçmişini topluyoruz. Bu bilgileri, Volvo Cars uzaktan araç hizmetlerini sunmak için kullanıyoruz. Bu hizmetler, aracınızı uzaktan kontrol etme yeteneği içerir (örneğin, ön-klimatizasyon, kapıları kilitleme/açma, motoru uzaktan çalıştırma/durdurma, hırsızlık alarmı bildirimleri alma), aracınızın durumunu görüntüleme yeteneği (örneğin, yakıt seviyesi, cam yıkama sıvısı seviyeleri, fren sıvısı seviyeleri, kapı kilidi durumu, lastik basınçları, bakım uyarıları, akü durumu veya diğer araç durumu göstergeleri). Ayrıca, bu bilgileri, aracınızın bakımı için yaklaşan bildirimleri ve servis hatırlatmalarını içeren Volvo Cars Uygulaması içindeki bildirimleri göndermek için kullanıyoruz. Hibrit ve tam elektrikli araçlarda şarjı zamanlamak için kullanmak üzere şarj yerinin konumunu kaydediyoruz. Size, harita işlevlerini Volvo Cars Uygulaması içinde kullanmanız ve Volvo'nuzun haritadaki konumunuzu göstermek için, aracınızın konum bilgilerini ve eğer izin verirseniz, mobil cihazınızın konumunu göstermek için kullanıyoruz. Belirli bir veri işlemi hakkında size özellikle veri işlemine onay verip vermediğiniz sorulmadığında, bu veriyi Kanun’un 5/2-c maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartı ile 5/2-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartına bağlı olarak işlediğimizi belirtiriz. Volvo Cars aboneliğiniz sona erdiğinde, bu hizmetle ilişkilendirilen detaylar dahil kişisel bilgileriniz doksan (90) gün sonra silinecektir. Unutmayın ki Volvo Cars aboneliği aracı takip eder; bu nedenle araç sahibi değişirse, satıcı olarak aracınızın bağlantısını Volvo Cars Uygulaması'ndan kesmek ve verilerinizi silmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu aynı zamanda araç kiralamada başlık sahibi için de geçerlidir. Talimatlar için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

2.4 Sürüş Günlüğü (Driving Journal)

Sürüş Günlüğü, tüm yolculuklarınızı otomatik olarak kaydeder. Örneğin, geçmiş sürüş bilgilerinizi incelemek ve bu kapsamdaki masraflarınızı yönetmek isterseniz bu kullanışlı olabilir. Sürüş Günlüğü'nü etkinleştirmezseniz, veri toplanmaz. Sürüş Günlüğü'nü etkinleştirirseniz, kimlik bilgilerinizi (adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz), aracınızın VIN numarasını ve konum verilerinizi toplarız. Ayrıca, rota, süre, mesafe, yakıt ve/veya elektrik tüketimi ve kilometre gibi diğer yolculukla ilgili bilgileri toplarız. Aracınızın modeline bağlı olarak sadece başlangıç ve bitiş pozisyonlarını toplar veya tüm yolculuk süresince devam eden güzergahı kaydederiz. Yolculuk bilgileriniz, kimlik bilgilerinizle ilişkilendirilir ve sizin tarafınızdan kişisel olarak belirlenen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5/2-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartına bağlı olarak işlenir ve kullanılır. Aynı zamanda bu verileri, servislerimizi daha iyi anlamak ve geliştirmek, araştırma yapmak ve istatistiksel analizler yapmak için anonimleştirilmiş ve kümülatif bir hale getirebiliriz. Örneğin Volvo Cars bu tür verileri, belirli bir model veya bölgedeki ortalama sürüş mesafesini veya tüketimini hesaplamak için kullanabilir. Sürüş Günlüğü verileriniz, bunları kişisel olarak tanımlanabilir hale getirmediğimiz sürece paylaşılmaz veya satılmaz. Sürüş Günlüğü'nü kullanmayı bıraktığınızda veya hesabınızı silerseniz, bu veriler sildiğiniz tarihten itibaren bir (1) yıl boyunca saklanır ve daha sonra silinir.

2.5. Halka Açık Şarj

Aracınızdaki haritalardan veya bir uygulama yardımıyla halka açık şarj istasyonlarını bulabilir ve kullanabilirsiniz. Bu hizmeti kullanmayı seçerseniz, kimlik bilgilerinizi (adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz), aracınızın VIN numarasını ve şarj işlemi için gerekli bilgileri (şarj istasyonu konumu, fiyatlandırma bilgileri ve şarj işlemi süresi gibi) toplarız. Bu bilgileri, şarj işleminizi düzenlemek, faturalandırmak ve istasyonun işletmecisi ile iletişim kurmanızı sağlamak için kullanırız. Bu verileri Kanun’un 5/2-c maddesinde belirtilen "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" şartı ile 5/2-e maddesinde belirtilen "bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" şartına bağlı olarak işleriz. Şarj işlemini tamamladığınızda veya işlemi iptal ettiğinizde, bu veriler sildiğiniz tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca saklanır ve daha sonra silinir.

2.6 Bizimle İletişime Geçtiğinizde

Volvo Cars Uygulaması aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde (örneğin, destek talebi gönderirken veya geri bildirim verirken), bu iletişimde sağladığınız kişisel verileri Kanun’un 5/2-c maddesinde belirtilen "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" şartı ile 5/2-e maddesinde belirtilen "bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" şartına bağlı olarak işleriz. İletişim amaçlarına ek olarak, bu iletişimi ve bunun sonuçlarını kaydedebilir ve izleyebiliriz. Bu, kullanıcı deneyimini iyileştirmemize ve sorunları çözmemize yardımcı olur.

2.7 Pazarlama İletişimi ve Anketler

Volvo Cars Uygulaması aracılığıyla, pazarlama iletişimi ve anketler gönderebiliriz. Bu tür iletişimlerin alınmasını kabul eder ve açık rıza gösterirseniz bu amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işleriz. İşleme amacımız, sizinle iletişim kurmak, size özel teklifler ve içerikler sunmak ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için geri bildirim almak ve pazar araştırması yapmaktır. İletişimleri almayı reddetme hakkınızı her zaman kullanabilirsiniz, bu durumda, bu tür iletişimleri durdururuz. Ayrıca, pazarlama iletişimleriyle ilgili tercihlerinizi ve izinlerinizi yönetmek için kişisel profilinizi kullanabilirsiniz.

2.8 Uygulama Analizleri

Volvo Cars Uygulaması, uygulamanın nasıl kullanıldığını anlamamıza yardımcı olmak için analitik araçlar kullanır. Bu analitik araçlar, kullanım istatistikleri ve cihaz bilgileri gibi verileri toplar. Bu veriler, uygulamanın performansını izlememize, hataları düzeltmemize ve kullanıcı deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.

2.9 Araştırma ve Geliştirme

Volvo Cars, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmek için araştırma ve geliştirme yapar. Bu amaçla, Volvo Cars Uygulaması kullanıcılarının geri bildirimlerini, deneyimlerini ve taleplerini analiz edebiliriz. Bu tür analizler, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi daha iyi anlamamıza ve sizin için daha iyi hale getirmemize yardımcı olur. Araştırma ve geliştirme amaçları doğrultusunda toplanan veriler, kişisel olarak tanımlanabilir olmadığı sürece kullanılır ve üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.

3. Kişisel Verilerinizin Üçünü Kişiler ile Paylaşımı

Kişisel verilerinizi, yalnızca bu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla üçüncü kişiler ile paylaşırız. Kişisel verilerinizi, aşağıda açıklanan türde üçüncü kişilerle paylaşabiliriz:

 • Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları: Kişisel verilerinizi, Volvo Cars'ın hizmetlerini sunmasına veya yönetmesine yardımcı olmak için kullanabileceğimiz üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile paylaşabiliriz. Bu sağlayıcılar, örneğin sunucu barındırma, veritabanı yönetimi, iletişim yönetimi, e-posta gönderme ve diğer benzer hizmetlerin sağlanması gibi hizmetler sunar.
 • İlgili yetkililer: Belirli hukuki gereksinimlerin yerine getirilmesi veya kamu güvenliğinin korunması amacıyla kişisel verilerinizi ilgili yetkililere, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirebiliriz.
 • Bizimle işbirliği yapan diğer kuruluşlar: Volvo Cars, çeşitli iş ortaklarıyla işbirliği yapar ve kişisel verilerinizi bu işbirliklerinin bir parçası olarak paylaşabiliriz. Bu iş ortakları, örneğin özel teklifler veya hizmetler sunarak veya araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılarak işbirliği yapabilir.
 • Üçüncü taraf sosyal medya platformları: Volvo Cars Uygulaması, belirli sosyal medya platformlarına entegre edilebilir. Bu entegrasyonlar, sosyal medya platformlarına erişim sağlamamıza ve belirli işlevleri kullanmanıza olanak tanır. Entegre sosyal medya platformları, bu tür işlevlerin kullanımı için gizlilik politikaları ve hükümler sunar.
 • Açık rızanız kapsamında yurtdışı ile paylaşım: Volvo Cars Uygulaması üzerinden işlenen kişisel veriler, İşveç’te yerleşik Volvo Car Corporation ile ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) ile yurtdışında bulunan Volvo grup şirketleri ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve açık rızanızın bulunması halinde yurt dışına aktarılabilecektir. Verilerinizin yurtdışına aktarımına ilişkin vereceğiniz açık rızayı her zaman geri alabileceğinizi de hatırlatmak isteriz.

4. Haklarınız

Kişisel verilerinizi kontrol etmek ve korumak için belirli haklara sahipsiniz. Bu haklar, yerel veri koruma yasalarına ve düzenlemelere tabidir.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında bulunan haklarınızın kullanımına ilişkin talepleriniz için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi "Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Poligon Cad. Buyaka2 Sitesi No:8B Kule2 Kat:4 Tepeüstü Ümraniye – İstanbul" adresine ıslak imzalı olarak veya kvkktr@volvocars.com adresi üzerinden elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle konunun "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" olduğunu belirterek gönderebilirsiniz.

5. Bu Aydınlatma Metninde Yapılan Güncellemeler

Bu aydınlatma metni, zaman zaman güncellenebilir ve her güncelleme bu sayfada yayınlanır. Değişiklikler önemliyse veya yasal gereksinimleri etkiliyorsa, sizi bu değişiklikler hakkında bilgilendirmek için uygun yollarla size bilgi verebiliriz. Bu aydınlatma metninin en son sürümünü her zaman buradan bulabilirsiniz.