Makale versiyonu 2021.186.0

Gizlilik Bildirimi – Volvo ID

Yürürlük başlangıç tarihi:

Yayımlanma tarihi:

Bu belge, Volvo Cars dijital ekosistemi içindeki servislere erişebilmek için Volvo ID'nizi oluşturur ve kullanırken (bundan böyle "Volvo ID" olarak anılacaktır), Volvo Cars'ın kişisel verilerinizi (aşağıda tanımlanan şekilde) nasıl işlediğini açıklamaktadır.

Aşağıdaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz:

1. Hakkımızda

Kişisel verilerin Volvo ID'nizin oluşturulması ve kullanımı ile ilgili olarak işlenmesinden sorumlu kuruluş, 556074-3089 şirket kayıt numarası ile Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden adresinde ikamet eden ve bu belgede bundan böyle "Volvo Cars", "biz" veya "bizi/bize" şeklinde anılacak olan Volvo Car Corporation'dur. Volvo Cars, GDPR ve KVKK hükümleri uyarınca veri kontrolörüdür.

2. Topladığımız kişisel veri türleri ve toplama nedenlerimiz

Volvo ID'nizin, Volvo Cars dijital eko-sistemi içindeki servislere erişebilmek amacıyla oluşturulması ve kullanımı, aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinin işlenmesini içermektedir:

Sistemimizde sizin için bir hesap oluşturmak, bir Volvo ID gerektiren Volvo Cars Servislerine erişmenizi sağlamak ve Volvo ID'niz ile ilgili olarak sizinle iletişim kurabilmek için sizden, (adınız ve soyadınız, telefon numaranız, tercih ettiğiniz dil, ülkeniz, e-posta adresiniz ve parolanız gibi) tanımlayıcılar topluyoruz. Bu veri işleme sürecinin yasal zemini, Volvo Cars ile yaptığınız sözleşmenin yerine getirilmesidir ((Art. 6.1.b GDPR) ve (KVKK Madde 4, Madde 5)).

Volvo ID Portalı üzerinde Volvo ID'nize ve bağlı hizmetlerine genel bir bakış sağlamak için, Volvo ID'nizi, araç bilgilerinizi (VIN, araç ayrıntıları) ve Volvo ID'nize bağlı hizmetleri işliyoruz. Bu işlemlerin yasal zemini, Volvo ID'nizle ilişkili tüm araç ve hizmetlerin ana hatlarını belirlemeye yönelik meşru menfaattir (Art. 6.1.f GDPR ve KVKK Madde 4, Madde 5).

Ürünümüzün güvenilirliğini artırmak amacıyla kişisel verilerinizi, Volvo ID'nizin oluşturulması ve kullanımı ile bağlantılı olarak, sorun giderme amaçları için de işleme tabi tutuyoruz. Bu durumda Volvo ID'nizden (kullanıcı adı ve kullanıcı kimliği) kısmen yararlanıyoruz. Bu işlemlerin yasal zemini, size istikrarlı ve güvenilir bir ürün sağlamaya yönelik meşru menfaatimizdir ((Art. 6.1.f) GDPR).

3. Verilerinizi muhafaza etme süremiz

GDPR ve KVKK uyarınca, kişisel verilerinizi, kayıtlı bir Volvo ID'niz olduğu sürece muhafaza edeceğiz. Volvo ID'nizi silmeniz durumunda (bu işlemi Volvo ID Portal üzerinden gerçekleştirebilirsiniz) Volvo ID ve bağlantılı veriler, silme talebinizden otuz (30) gün sonra silinecektir.

4. Kişisel verilerinizi paylaştığımız kuruluşlar

Volvo ID'nin sunulmasını destekleyen işlemci kategorilerimiz şunlardır:

 • hesap oluşturma ve kimlik doğrulama servis sağlayıcısı;
 • veri barındırma;
 • e-posta ve sms dağıtımı; ve
 • sorun giderme servis sağlayıcısı.

Kişisel verilerinizi, hizmetleri bizim adımıza ve yürürlükteki her veri işleme anlaşması ile uyumlu şekilde sağlamak dışında herhangi bir amaçla kullanabilme kapasiteleri sözleşme ile sınırlandırılmıştır: Bu tür aktarımların gerekli minimum seviye ile sınırlı olması, yalnızca sizi doğrudan tanımlayamayan verileri içermesi ve böylece izinsiz ifşa durumunda çok düşük risk teşkil etmesi için önlemler aldık.

5. Gerçekleştirdiğimiz veri işleme ile ilgili haklarınız

5.1. GDPR kapsamındaki haklarınız

Bir veri süjesi olarak size Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) tarafından, işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili olarak sağlanan belirli yasal haklarınız bulunmaktadır. Aşağıda kısaca açıklanan bu haklarınızı, yine aşağıda verilen özel formu doldurarak uygulamaya koyabilirsiniz.

 1. Onayı geri çekme hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz onayı, dilediğiniz anda ve geleceğe dönük olarak geri alabilirsiniz.
 2. Kişisel verilerinize erişme hakkı: Bizden, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerle ilgili bilgiler isteyebilirsiniz. Talep edildiğinde, kişisel verilerinizin bir kopyasını size verebiliriz. Kişisel verilerinizin daha fazla kopyasını talep ederseniz, sizden idari masraflarımız nedeniyle makul bir ücret alabiliriz.
 3. Düzeltme hakkı: Bizden, sizinle ilgili hatalı veya eksik kişisel bilgileri düzeltmemizi isteyebilirsiniz. Kişisel verilerinizi mülkiyetimiz veya kontrolümüz altında ve kullanımımıza sunulan en son bilgilere dayanarak, kesintisiz, doğru, eksiksiz, güncel ve konuyla ilgili şekilde muhafaza etmek için elimizden gelen tüm makul çabayı gösteriyoruz.
 4. Sınırlandırma hakkı: Aşağıda belirtilen durumlarda, bizden kişisel verileriniz ile yapılacak işlemlerin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.
  1. kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda, doğruluğunu kanıtlamamız için gerek duyduğumuz süre boyunca,
  2. işlem yapılmasının kanuna aykırı olduğu ve kişisel verilerinizin silinmesi yerine, işlenmesinin sınırlandırılmasını talep ettiğiniz durumlarda,
  3. kişisel verilerinize işleme amacıyla artık ihtiyaç duymamamıza rağmen, bunları yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli gördüğünüz durumlarda, veya
  4. kişisel verilerinizin bizim meşru zeminimizin sizin meşru zemininizi geçersiz kılıp kılmadığını doğrularken işlenmesine itiraz ettiğinizde.
 5. Taşınabilirlik hakkı: Aşağıdaki durumlarda, bize sağladığınız kişisel verilerinizi alma ve teknik açıdan mümkünse, (tarafımıza verdiğiniz) kişisel verilerinizi başka bir organizasyona iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz:
  1. kişisel verilerinizi otomatik araçlarla işlediğimizde;
  2. kişisel verilerinizin işlenmesini sizin onayınıza dayandırdığımızda veya kişisel verilerinizi işlememiz, bir tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası veya performansı için gerekli olduğunda;
  3. kişisel verileriniz bize sizin tarafından sağlandığında; ve
  4. taşınabilirlik hakkınız, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemediğinde.
  Kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizi alma hakkınız, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilememelidir. Kişisel verilerinizin bizden başka bir organizasyona iletilmesi hakkınız, söz konusu iletim, teknik olarak uygulanabiliyorsa geçerlidir.
 6. Sildirme hakkı: Sizinle ilgili olarak işlediğimiz kişisel verileri silmemizi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu talebinizi, kişisel verilerinizi işlememizin aşağıdakiler için gerekli olmaması durumunda yerine getirebiliriz:
  1. ifade özgürlüğü ve bilgi özgürlüğü hakkını uygulamak için;
  2. verilerin, bir süjesi olduğumuz Birlik veya Üye Ülke yasaları tarafından işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe riayet etmek için;
  3. kamu yararı, bilimsel veya tarihi araştırma veya istatistik amaçlarına yönelik arşivleme için; veya
  4. yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.
 7. İtiraz etme hakkı: İşlemlerin onayınıza değil, meşru menfaatlerimize veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerine dayandırılmış olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine özel bir durumunuz nedeniyle –dilediğiniz anda– itiraz edebilirsiniz. Bu durumda, zorunlu meşru zemini ve verilerin işlenmesine veya yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulmasına yönelik ağır basan bir menfaati sergileyemediğimiz takdirde, kişisel verilerinizi artık herhangi bir işleme tabi tutmayacağız. Verilerin işlenmesine itiraz ediyorsanız, lütfen kişisel verilerinizin silinmesini de isteyip istemediğinizi belirtin; aksi takdirde onları yalnızca sınırlandırmaya gideceğiz. Ayrıca, söz konusu işleme faaliyetinin meşru menfaatlerimize dayanması kaydıyla, kişisel verilerinizin (söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde, profil oluşturmayı da içeren) doğrudan pazarlama için işlenmesine, nedeni ne olursa olsun, dilediğiniz anda itiraz etme hakkına da sahipsiniz. Pazarlama sizin onayınıza dayanıyorsa, onayınızı geri çekebilirsiniz (yukarıya bakınız).
 8. Şikayette bulunma hakkı: Yerel veri koruma denetleme kurumunuza veya AB içindeki başka herhangi bir veri koruma otoritesine şikayette bulunabilirsiniz. Ancak ilk önce bizimle iletişim kurmanızı ve sorununuzu çözmeye çalışmamızı tercih ederiz. İletişim bilgilerimiz aşağıda verilmektedir.

Bizimle ilgili haklarınızı, talebinizle gereken şekilde ilgilenmemize yardımcı olması için bu formu doldurarak yürürlüğe koyabilirsiniz. Çevrimiçi form, kimliğinizi doğrulamamızı ve talebinizi incelememizi gerektiren bilgiler içermektedir. Telefon veya e-posta yoluyla gönderilen taleplerde, sizin kişisel bilgilerini topladığımız kişi olduğunuzu makul şekilde doğrulayabilmemizi sağlayacak yeterli bilgileri vermeniz ve talebinizi gerektiği gibi değerlendirebilmemiz ve yanıtlayabilmemiz için gerekli ayrıntıları içerecek şekilde açıklamanız gerekecektir. Erişim ve silme taleplerinizde kimliğinizi verilen bilgilerle doğrulayamadığımız durumlarda, sizden ek bilgi sağlamanızı talep edebiliriz.

5.2. KVKK kapsamındaki haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 11. maddesi uyarınca, şirketimize başvurma ve aşağıdakileri talep etme hakkınız olduğunu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Eğer kişisel verileriniz işleniyorsa, bu işlemlerle ilgili bilgi almak,
 • Verilerinizin işlenme amacını ve bu tür verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü tarafları bilmek,
 • Varsa tam veya doğru işlenmemiş verilerin düzeltilmesi, ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesi,
 • 6698 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin kaybolması durumunda kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara bu işlemlerin bildirilmesi,
 • Sizin için olumsuz sonuç doğuracak şekilde, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yollarla işlenmesine itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı şekilde işlenmesinden doğan zararın tazminini talep etmek.

KVKK Madde 13 uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma talebinizi kvkktr@volvocars.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı şekilde veya kimlik bilgilerinizi "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka 2 Sit. 2. Kule No: 8 B / 14 K: 4 34771 Tepeüstü Ümraniye-İstanbul adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile gönderebilir veya noter yoluyla iletebilirsiniz.

6. İletişim bilgileri

Haklarınızı kullanmak için, lütfen yukarıda bölüm 5'e başvurun. Kişisel veri koruma konusuyla ilgili diğer tüm sorularınız için, bizimle aşağıda verilen iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçebilirsiniz:

Volvo Car Corporation

Posta adresi: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, İsveç

E-posta adresi: globdpo@volvocars.com

7. Gizlilik Bildirimimizde Yapılan Değişiklikler

Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda gizlilik uygulamalarımızda değişiklik yapma ve bu gizlilik bildiriminde güncelleştirme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Bu bildirimde yapacağımız her önemli değişiklik, özellikle bu bildirim onayınızın temelini oluşturduğunda, size bildirilecektir. Bu gizlilik bildirimi, belgenin en üst kısmında görüntülenen tarihte günceldir.