Ekrandaki simgeler

Ekranın faaliyet/durum alanında gösterilebilecek olan simgelere genel bakış.
P3-1346-Symbols on screen
Etkinlik/durum alanı.

Etkinlik/durum alanı devam eden etkinliklerin neler olduğunu ve bazı durumlarda da bunların durumunu görüntüler. Alandaki kısıtlı yer sebebiyle bütün faaliyet/durum sembolleri her zaman görüntülenmez.

SembolTeknik özellikler
P3-1346-x60-Symbol-BT connecting
Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanır.
P3-1346-x60-Symbol-BT connected
Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanmıştır.
P3-1346-x60-Symbol-BT not connected
Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanmamıştır.
P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connecting
Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanır.
P3-1346-x60-Symbol-WiFi-connected
Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanmıştır.
P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connection failed
Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanmamıştır.
P3-1346-x60-Symbol-Car modem connecting

Araç modemi ile internete bağlanır*1.

Çubuklar cep telefonu şebekesindeki sinyal gücünü gösterir ve bağlantı türü, çubukların altında gösterilir.

P3-1346-x60-Symbol-connection type
Araç modemi*1 ile İnternete bağlanır.
P3-1346-x60-Symbol-Car modem not connected
Araç modemi*1 ile İnternete bağlanmamıştır.
P3-1346-x60-Symbol-Roaming
Araç modemi*1, dolaşım ile İnternete bağlanır (yurtdışındaki şebekelerde kullanım için).
P3-1346-x60-Symbol-position sending
Aracın konumu iletildiğinde bir sembol görüntülenir.
P3-1346-x60-Symbol-phone-connected
Araca telefon bağlandı.
P3-1346-x60-Symbol-phone-missed call
Cevapsız arama.
P3-1346-x60-Symbol-phone-ongoing call
Çağrı devam ediyor.
P3-1346-x60-Symbol-phone-message recieved
Okunmamış metin mesajı.
P3-1346-x60-Symbol-microphone muted
Mikrofon kapalı.
P3-1346-x60-Symbol-sound muted
Ses kapalı (SESSİZ).
P3-P4-VOC-1420-Symbol-SOS
SOS servisi*1 aktif.
P3-P4-VOC-1420-Symbol-ON CALL
ON CALL servisi*1 aktif.
  1. * Seçenek/aksesuar.
  2. 1 Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar.

Bu yardımcı oldu mu?