Bluetooth® ahizesiz telefon - ses ayarları

Çağrı ses seviyesini, ses sistemi ses seviyesini ve zil sesi seviyesini ayarlamak mümkündür.

Tlfn arama sesi

Telefon görüşmesinin ses seviyesi görüşme sırasında değiştirilebilir. Direksiyon simidi tuş takımını kullanın veya VOL kumandasını döndürün.

Müzik sistemi ses seviyesi

Mevcut bir çağrı olmaması koşuluyla, müzik sistemi ses seviyesine normal biçimde VOL kumandasını döndürerek kumanda edilir.

Gelen bir aramayı alma esnasında bir müzik kaynağı devredeyse otomatik olarak susturulur.

Zil sesi seviyesi

Zil sesi seviyesi SOUND düğmesine basılarak, TUNE düğmesi Zil sinyal sesi tarafına doğru çevrilerek ve OK/MENU düğmesine basılarak değiştirilebilir. Zil sesi seviyesini TUNE düğmesini döndürerek ayarlayın ve OK/MENU ile ayarı kaydedin.

Çalma sinyalleri

Ahizesiz fonksiyonun yerleşik sinyali gelen çağrılar için kullanılır.

 Not

Bazı cep telefonları için bağlı cep telefonunun zil sesi kapatılmaz ve ahizesiz sistemin yerleşik sinyali olarak da kullanılır.