Orta ekranda bulunan güvenlik yaması

Aşağıdaki görselde görüldüğü üzere, orta gösterge ekranındaki Sistem bilgileri başlığı altında kırmızı bir simge mevcuttur. Bu, Android sisteminde bulunan güvenlik düzeltme eki seviyesinin izin verilen 90 günü geçmesi durumunda gerçekleşir.
iCup-22w45-Latest Info-Security alert

Bu durum, araçta herhangi bir soruna veya eksik bir işleve neden olmamaktadır.

Bu yardımcı oldu mu?