Yakıt

Yakıt - kullanımı

Güncelledi 7/23/2018

Volvo'nun önerdiğinden daha düşük kaliteli bir yakıt, motor gücü ve yakıt tüketimini olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı kullanılmamalıdır.

Uyarı

Her zaman yakıt buharını solumaktan veya yakıtın gözlerinize sıçramasından kaçınınız.

Yakıtın gözlerinize temas etmesi halinde, kontak lensleriniz varsa çıkarınız ve en 15 dakika bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım arayınız.

Asla yakıtı yutmayınız. Benzin, biyoetanol ve bunların karışımları ve dizel gibi yakıtlar yüksek derece zehirlidir ve yutulduğunda kalıcı yaralanmalara ya da ölüme neden olabilir. Yakıt yutmanız halinde derhal tıbbi yardım arayınız.

Uyarı

Zemine dökülen yakıt alev alabilir.

Benzin ikmalinden önce yakıt tahrikli ısıtıcıyı kapatın.

Yakıt ikmali yaparken cep telefonunuzu hiçbir zaman açık tutmayın. Çağrı sinyali kıvılcım oluşmasına neden olur ve benzin dumanını ateşleyerek yangın ve yaralanmalara yol açar.

Önemli

Farklı yakıt tiplerinin karışımları veya tavsiye edilmeyen yakıtların kullanımı Volvo'nun garantisini ve ek servis sözleşmelerini geçersiz kılar; bu tüm motorlar için geçerlidir.

Not

Aşırı hava koşulları, bir römork çekme veya yükseklerde sürüş ile yakıt sınıfı kombinasyonu arabanın performansını etkileyen faktörlerdir.


Bu yardımcı oldu mu?