Aracım

MY CAR - arama yolları

Güncelledi 7/23/2018

MY CAR, saat, kapı aynaları ve kilitlerin ayarlanması gibi aracın birçok fonksiyonunun yer aldığı bir menü kaynağıdır.

Geçerli menü seviyesi orta konsoldaki ekranın en üstünde gösterilir. Menü sistemi fonksiyonlarının arama yolları şu şekilde belirlenmiştir:

Ayarlar Araç ayarları Kilit ayarları Kapı kilitlerini açmak Sürücü kapısı ve tümü .

Aşağıda direksiyon simidi tuş takımı kullanılarak bir işleve nasıl erişilebileceği ve nasıl ayarlanacağına dair bir örnek verilmiştir:

Orta konsol düğmesi MY CAR'ne basın.

Başparmak tekerleğine basın.

İstenen menüye, örneğin Ayarlar, başparmak tekerleğiyle gelin ve tekerleğe basın - bir alt menü açılır.

İstenen menüye gelin, örneğin Araç ayarları ve ayar düğmesine basın - bir alt menü açılır.

Kilit ayarları satırına gelin ve ayar düğmesine basın - yeni bir alt menü açılır.

Kapı kilitlerini açmak satırına gelin ve başparmak tekerleğine basın - seçilebilir işlevlerden oluşan bir menü açılır.

Başparmak tekerleği ile Bütün kapılar ve Sürücü kapısı ve tümü seçenekleri arasında dolaşın ve başparmak tekerleğine basın - seçenek seçilir.

EXIT'e kısa basışlarla menülerden kademeli olarak veya tek bir uzun basışla programdan çıkın.

Prosedür, orta konsol kumandaları ile aynıdır: OK/MENU, EXIT ve TUNE düğmesi.


Bu yardımcı oldu mu?