Göstergeler ve kumandalar

Pusula*

Güncelledi 7/23/2018

Dikiz aynasının sağ üst köşesinde aracın bulunduğu yöne göre pusula yönünü gösteren bir ekran vardır.

Çalıştırma

Pusulalı dikiz aynası.

Pusulalı dikiz aynası.

Sekiz farklı yön İngilizce kısaltmalarıyla gösterilir: N (kuzey), NE (kuzeydoğu), E (doğu), SE (güneydoğu), S (güney), SW (güneybatı), W (batı) ve NW (kuzeybatı).

Araç çalıştırıldığında veya anahtar II konumundayken pusula otomatik olarak etkinleştirilir; bkz. Anahtar konumları -farklı düzeylerdeki fonksiyonlar. Pusulayı devreden çıkartmak/etkinleştirmek için - örneğin bir ataç kullanarak aynanın alt tarafındaki düğmeye basın.

Kalibrasyon

Pusulanın doğru pusula yönünü gösterebilmesi için kalibre edilmesi gerekebilir.

Dünya 15 manyetik bölgeye ayrılmıştır. Araç birden fazla manyetik bölgeden geçecekse pusula kalibre edilecektir.

            

Kalibrasyonu gerçekleştirmek için şu şekilde ilerleyin:

Aracı çelik yapılar ve yüksek gerilim hatlarının olmadığı açık geniş bir alanda durdurun.

Aracı çalıştırın ve tüm elektrikli ekipmanları kapatın (klima, silecekler, vs.) ve tüm kapıların kapalı olduğundan emin olun.

Not

Elektrikli donanım kapatılmamışsa kalibrasyon başarısız olabilir veya hiç başlamayabilir.

Dikiz aynasının alt kısmındaki düğmeyi (ataş veya benzeri bir cisim ile) yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Geçerli manyetin bölgenin numarası gösterilir.

Manyetik bölgeler.

Manyetik bölgeler.

Gerekli manyetin bölge (1–15) gösterilene kadar düğmeye arka arkaya basın. Pusulanın manyetik bölgeler haritasına bakın.

Ekran C karakterini göstermeye dönene kadar bekleyin veya dikiz aynasının alt kısmındaki düğmeyi, yaklaşık 6 saniye karakter C görünene kadar basılı tutun.

Ekranda, kalibrasyon işleminin tamamlandığı anlamına gelecek olan bir pusula yönü gösterilene kadar aracı bir daire şeklinde 10 km/sa. (6 mil/sa.) değerini aşmayan bir hızda sürün. Daha sonra ince kalibrasyon işlemi için aracı 2 tur daha sürün.

Isıtmalı ön camlı araçlar * : Isıtmalı ön cam etkinleştirildiğinde ekranda C karakteri gösterilirse, ısıtmalı ön cam etkinleştirilmiş şekilde yukarıdaki 6 nokta ile uygun olarak kalibrasyonu gerçekleştirin, bkz. Ön camın buğusunu giderme ve buzunu çözme.

Yukarıdaki işlemi gerektikçe tekrarlayın.


Bu yardımcı oldu mu?