Kumandalar - çeşitli

Kapı aynaları

Güncelledi 7/23/2018

Kapı aynası konumları, sürücü kapısı kumandalarındaki kumanda koluyla ayarlanır.

Kapı aynası kumandaları.

Kapı aynası kumandaları.

Ayarlama

Sol taraftaki kapı aynası için L düğmesine veya sağ taraftaki kapı aynası için R düğmesine basınız. Düğmedeki ışık yanar.

Ortada bulunan kumanda koluyla aynanın konumunu ayarlayınız.

L veya R düğmesine tekrar basınız. Işık artık yanmaz.

Uyarı

İki ayna da ideal bir görüş sağlamak için geniş açılı türdedir. Nesneler normalde daha uzakta görünebilir.

Ayarların kaydedilmesi

Yalnızca, hafıza özelliği olan elektrikli koltuk kombinasyonunda, bkz. Koltuklar, ön - elektrikli.

Dikiz ve kapı aynalarının ayarları ve sürücü koltuğunun konumları, her bir uzaktan kumanda anahtarı için araç anahtarı hafızasına* kaydedilebilir, bkz. Uzaktan kumanda anahtarı - kişiselleştirme.

Park ederken kapı aynasının aşağı eğilmesi

Yalnızca, hafıza özelliği olan elektrikli koltuk kombinasyonunda, bkz. Koltuklar, ön - elektrikli.

Video thumbnail
      

Kapı aynası sürücünün, mesela, park esnasında yolun kenarını görebilmesi için aşağı doğru eğilebilir.

Geri vitese alın ve L veya R düğmesine basın.

Geri vites devreden çıkarıldığında ayna yaklaşık 10 saniye sonra veya L veya R harfi bulunan düğmeye basarak daha kısa süre içerisinde otomatik olarak orijinal konumuna döner.

Park ederken kapı aynasının otomatik olarak aşağı eğilmesi

Yalnızca, hafıza özelliği olan elektrikli koltuk kombinasyonunda, bkz. Koltuklar, ön - elektrikli.

Geri vitese geçildiğinde kapı aynası, örneğin park ederken sürücünün yol kenarlarını daha iyi görebilmesi için otomatik olarak aşağıya eğilir. Geri vites devreden çıkarıldığında ayna kısa bir süre sonra otomatik olarak orijinal konumuna geri döner.

Fonksiyon MY CAR menü sisteminde devreye sokulabilir/devreden çıkartılabilir, bkz. MY CAR.

Kilitlerken otomatik katlama

Yalnızca, hafıza özelliği olan elektrikli koltuk kombinasyonunda, bkz. Koltuklar, ön - elektrikli.

Araç uzaktan kumanda anahtarıyla kilitlendiğinde/açıldığında kapı aynaları otomatik olarak katlanır/açılır.

Fonksiyon MY CAR menü sisteminde devreye sokulabilir/devreden çıkartılabilir, bkz. MY CAR.

Nötr konuma getirme

      

Açma kapama fonksiyonunun düzgün çalışabilmesi için, harici bir güçle konumu değiştirilen aynalar elektrikli mekanizmayla nötr konuma getirilmelidir:

Aynaları L ve R düğmeleriyle katlayınız.

Tekrar açmak için L ve R düğmelerini kullanınız.

Yukarıdaki işlemi gerektikçe tekrarlayın.

Aynalar artık nötr konuma getirilir.

Otomatik karartma*

Bu fonksiyonla takılacak kapı aynaları için iç dikiz aynasının da otomatik karartmaya sahip olması gereklidir, bkz. Dikiz aynası - iç.

Katlanabilir elektrikli kapı aynaları*

      

Dar alanlarda park ederken/araç kullanırken aynalar katlanabilirler:

L ve R düğmelerine eş zamanlı basın (anahtar konumu en az I olmalıdır).

Yaklaşık 1 saniye sonra bırakınız. Aynalar otomatik olarak tam katlı konumda kalırlar.

L ve R düğmelerine aynı anda basarak aynaları açınız. Aynalar otomatik olarak tam açık konumda kalırlar.

Güvenli eve gidiş ve yaklaşma aydınlatması

Kapı aynalarında ışıklar, yaklaşma aydınlatması veya eve güvenli gidiş aydınlatması seçildiğinde yanar.


Bu yardımcı oldu mu?