Bluetooth ahizesiz telefon

Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma

Güncelledi 7/23/2018

Araçtan bir Bluetooth® cihazını kaldırmak (kaydı silmek) mümkündür. Bu durumda araç, aygıtı otomatik olarak algılamayacaktır.

Bir medya aygıtını çıkarma

Medya kaynağının Bluetooth® normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Cihaz değiştirCihaz sil'i seçin.

Bir telefonun kaldırılması

Telefon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Telefon değiştirCihaz sil'i seçin.


Bu yardımcı oldu mu?