Infotainment

Lisanslar - ses ve ortam

Güncelledi 7/23/2018

Bir lisans belirli bir faaliyeti uygulama veya belirli bir kişinin yetkisini sözleşmedeki hüküm ve şartlara uygun olarak kullanma hakkına dönük bir sözleşmedir. Aşağıdaki metinler Volvo'nun üretici/geliştiricilerle yaptığı sözleşmedir ve metinlerin çoğu İngilizcedir.

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

Gracenote® Nihai Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bu program veya aygıt, Gracenote, Inc. of Emeryville, California, ABD ("Gracenote") üretimi yazılım içerir. Gracenote üretimi yazılım ("Gracenote yazılımı") disk ve/veya dosya tanımlamayı gerçekleştirmek ve çevrimiçi sunuculardan veya gömülü veritabanlarından (birlikte "Gracenote sunucuları" adı verilir) isim, sanatçı, parça ve başlık dahil müzikle ilgili bilgileri temin etmek ve başka işlemleri yapmak üzere bu programı etkinleştirir. Gracenote yazılımlarını sadece bu program veya bu aygıt için tasarlanan nihai kullanıcı işlevleri uyarınca kullanabilirsiniz.

Gracenote verilerini, Gracenote yazılımını ve Gracenote sunucularını sadece kendi kişisel ticari olmayan amaçlarınızla kullanmayı kabul edersiniz. Bu Gracenote yazılımını veya herhangi bir Gracenote verisini üçüncü bir tarafa atamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı veya göndermemeyi kabul edersiniz. BU SÖZLEŞMEDE AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ GRACENOTE VERİLERİNİ, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA GRACENOTE SUNUCULARINI KULLANMAMAYI VEYA SUİİSTİMAL ETMEMEYİ KABUL EDERSİNİZ.

Bu kısıtlamalara uymadığınız takdirde Gracenote verilerini, Gracenote yazılımını ve Gracenote sunucularını kullanma yönündeki münhasır olmayan hakkınızın sonlandırılacağını kabul edersiniz. Lisansınızın sonlandırılması durumunda Gracenote verilerini, Gracenote yazılımını ve Gracenote sunucularını tüm kullanımınızı sonlandırmayı kabul edersiniz. Gracenote tüm mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm Gracenote verilerinin, tüm Gracenote yazılımının ve tüm Gracenote sunucularının münhasır hakkını elinde tutar. Gracenote hiçbir koşulda sunduğunuz bilgiler için size ödeme yapma yükümlülüğünde değildir. Gracenote Inc.'in bu sözleşme kapsamında kendi adına doğrudan size karşı şirket haklarını uygulayabileceğini kabul edersiniz.

Gracenote hizmeti, istatistiksel amaçlı olarak sorgulamaları takip etmek üzere özgün bir tanımlayıcı kullanır. Rastgele atanan rakamsal tanımlayıcının amacı, Gracenote hizmetinin kim olduğunuzu bilmeden sorgulamaları saymasını sağlamaktır. Gracenote hizmeti için Gracenote gizlilik politikası ile ilgili ilave bilgi web sayfasında mevcuttur.

Gracenote yazılımı ve Gracenote verilerinde yer alan her şey, size "olduğu gibi" lisanslanmıştır. Gracenote, Gracenote sunucularında yer alan Gracenote verilerinin doğruluğu hakkında açık veya zımni taahhüt veya garanti sunmaz. Gracenote, kendisinin yeterli bulduğu herhangi bir sebeple Gracenote sunucularından veri silme veya veri kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Gracenote yazılımının veya Gracenote sunucularının hatasız olduğuna veya Gracenote yazılımının veya Gracenote sunucularının kesinti olmaksızın çalışacağına dair hiçbir garanti sunulmaz. Gracenote gelecekte sunabileceği yeni, iyileştirilmiş veya ilave veri türleri veya kategorilerini size sunma yükümlülüğüne sahip değildir ve şirket, hizmetlerini herhangi bir anda sonlandırma hakkını saklı tutar.

GRACENOTE AÇIK VEYA ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER. GRACENOTE, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA GRACENOTE SUNUCUSUNU KULLANMANIZ SONUCU ELDE EDİLEN SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. GRACENOTE HİÇBİR ŞEKİLDE DOLAYLI HASARDAN VEYA KAR YA DA GELİR KAYBINDAN YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

© Gracenote, Inc. 2009

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.


Bu yardımcı oldu mu?