İnternete bağlı araç

Ekrandaki simgeler

Güncelledi 7/23/2018

Ekranın faaliyet/durum alanında gösterilebilecek olan simgelere genel bakış.

Etkinlik/durum alanı.

Etkinlik/durum alanı.

Etkinlik/durum alanı devam eden etkinliklerin neler olduğunu ve bazı durumlarda da bunların durumunu görüntüler. Alandaki kısıtlı yer sebebiyle bütün faaliyet/durum sembolleri her zaman görüntülenmez.

Sembol

Teknik özellikler

Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanır.

Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanmıştır.

Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanmamıştır.

Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanır.

Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanmıştır.

Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanmamıştır.

Araç modemi ile internete bağlanır*Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar..

Çubuklar cep telefonu şebekesindeki sinyal gücünü gösterir ve bağlantı türü, çubukların altında gösterilir.

Araç modemi*Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar. ile İnternete bağlanır.

Araç modemi*Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar. ile İnternete bağlanmamıştır.

Araç modemi*Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar., dolaşım ile İnternete bağlanır (yurtdışındaki şebekelerde kullanım için).

Aracın konumu iletildiğinde bir sembol görüntülenir.

Araca telefon bağlandı.

Cevapsız arama.

Çağrı devam ediyor.

Okunmamış metin mesajı.

Mikrofon kapalı.

Ses kapalı (SESSİZ).

SOS servisi*Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar. aktif.

ON CALL servisi*Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar. aktif.


Bu yardımcı oldu mu?