Medya çalar

TV*

Güncelledi 7/23/2018

TV resmi sadece araba dururken görünür. Araç hareket ederken görüntü olmayacak, ancak ses oynatılmaya devam edilecektir. Araç durduğunda resim yeniden görünür.

TV fonksiyonları, kumandaya genel bakış.

TV fonksiyonları, kumandaya genel bakış.

Kayıttan yürütme ve navigasyonda temel bilgi için sistem yönetimi ve menü navigasyonu bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağı bakın.

Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler.

Not

Bu sistem sadece MPEG-2 veya MPEG-4 formatında yayın yapan ve DVB-T standardını izleyen ülkelerdeki TV yayınlarını destekler. Sistem analog yayınları desteklemez.

Not

TV resmi sadece araba dururken görünür. Araç hareket ederken resim olmayacak ama ses dosyaları arkaplanda oynatılmaya devam edecektir. Araç durduğunda resim yeniden görünür.

Not

Sinyal alımı sinyalin gücüne ve kalitesine bağlıdır. Sinyal aktarımı yüksek binalar veya TV vericisinin çok uzakta olması gibi nedenlerden dolayı bozulabilir. Ülke içerisinde bulunduğunuz yer de kapsam seviyesini etkileyebilir.

Önemli

Bazı ülkelerde bu ürün için bir TV lisansı gerekir.

TV izleme

Ortam kaynağının normal görünümünde, MEDIA'ya basın, TUNE'u TV'e çevirin ve ardından OK/MENU'ye basın.

Arama işlemi başlar ve kısa bir süre sonra en son kullanılan kanal gösterilir.

Kanal değiştirme

Kanal aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:

  • TUNE düğmesini döndürünüz, bölgede mevcut olan kanalların listesi gösterilir. Bu kanallardan herhangi biri ön ayar olarak halihazırda kayıtlıysa kanal adının sağ tarafında ön ayar numarası gösterilir. TUNE düğmesini istediğiniz kanala çevirin ve OK/MENU düğmesine basın.
  • Ön ayar düğmelerine (0-9) basarak.
  • / düğmelerine kısaca basmak suretiyle bölgedeki bir sonraki mevcut kanal gösterilir.

Not

Ön ayar düğmelerinden bir kanal seçildiğinde herhangi bir sinyal alımı yoksa bunun nedeni, aracın en son kanal araması yapıldığı ve kanal listesinin yapıldığı yere göre farklı bir konumda olmasıdır.


Bu yardımcı oldu mu?